Advokaten svarer: Det er lekkasje fra balkongen i sameiet. Hvem har ansvaret, styret eller beboeren?

Gå til hovedinnhold

Advokaten svarer: Det er lekkasje fra balkongen i sameiet. Hvem har ansvaret, styret eller beboeren?

Hvem har ansvaret når det lekker fra en balkong i sameiet og inn i seksjonen under? Huseiernes advokat Annita Magnussen svarer.

Balkongen lekker, hvem har ansvaret? Annita Magnussen (bildet) svarer.
EKSPERT: Annita Magnussen er advokat i Huseierne og ekspert på reglene om sameier og borettslag.

Av: Carsten Henrik Pihl

I mange sameier og borettslag oppstår det utfordringer knyttet til vedlikeholdsansvaret. Ofte i grenselandet mellom det innvendige og utvendige vedlikeholdet. Huseiernes advokat Annita Magnussen forteller at de ofte får spørsmål fra sameier og borettslag om dette.

Dette er et eksempel på et vanlig spørsmål, forteller hun:

"Vi har hatt en lekkasje fra en balkong i sameiet og inn i seksjonen under. Forsikringsselskapet sier at det er noe galt med membranen. Hvem er ansvarlig for å utbedre dette?"

Balkonger er en del av fasaden

Annita Magnussen forteller at etter både den gamle og den nye eierseksjonsloven, er balkonger å anse som en del av fasaden. Vedlikehold av balkonger er å anse som vanlig vedlikehold av fasaden, og er dermed sameiets ansvar etter loven.

Men det er altså forskjell på innsiden og utsiden av balkongen, kan advokaten fortelle:

- Det innvendige vedlikeholdet av verandaen er den enkelte seksjonseiers ansvar. Det gjelder innvendig maling av vegger og rekkverk, vedlikehold av gulvet og lignende. Men verandaens utside, rekkverk og membran anses å være sameiets vedlikeholdsansvar, forteller advokaten.

Innvendig vedlikehold på balkongen

- Når det gjelder den enkelte seksjonseiers ansvar for indre vedlikehold av balkonger, terrasser og liknende, baserer det seg på regler skapt av domstolene, forteller Annita Magnussen. (Den sentrale dommen er fra Oslo byrett, og finnes i Rettens Gang 1993 s. 1111, og senere fulgt opp av lagmannsretten i 1997, LB1997-02529).

Seksjonseieren har altså ansvar for de delene av den innvendige balkongen som kun har til formål å høyne trivselsfaktoren for brukeren:

- Det kan for eksempel dreie seg om innvendig maling av brystning, eller vedlikehold og utskiftning av tremmer eller liknende. Det har sammenheng med at dette er forhold som kun angår brukeren. Dersom tremmene råtner opp, eller brystningen blir stygg fordi den ikke males, har det som regel ingen betydning for bygningen som sådan, eller for noen andre av sameierne. Dette må gjelde selv om for eksempel tremmene ikke er anskaffet av brukeren, forteller advokaten.

Husk at som medlem i Huseierne har ditt sameie eller borettslag to timers gratis rådgivning i året fra våre eksperter. Les mer her!

 

Utvendig vedlikehold av balkongen

Alt vedlikehold av fasaden er å anse som en felles forpliktelse. Det følger av eierseksjonsloven § 33, forteller Annita Magnussen:

-Balkonger, terrasser og verandaer er ikke å regne som en del seksjonen, de er dermed per definisjon fellesareal. Alt bygningsteknisk vedlikehold av balkonger er å anse som en fellesutgift, sier hun og fortsetter:

-Må for eksempel en membran i en takterrasse skiftes på grunn av elde, er det sameiets ansvar. Bygningens yttervegger tilligger det også fellesskapet å vedlikeholde, uavhengig av hva slags materiale de er laget av, og selv om de befinner seg innenfor balkongen.

Advokat Annita Magnussen trekker også frem et par viktige punkter til knyttet til vedlikeholdsplikten:

  • Vedlikeholdsplikten for sameiet gjelder også for balkonger satt opp for egen regning av enkelte seksjonseiere, med mindre det er nedfelt i vedtektene at den enkelte balkongeier selv har det fulle vedlikeholdsansvaret.
  • Fellesutgifter for dekking av vedlikehold av for eksempel balkonger skal fordeles mellom alle seksjonseierne etter sameiebrøk, også de som ikke har balkong.

 

Sjekk i dag!

Hvordan er tilstanden til balkongene i deres sameie eller borettslag? Bestill Huseiernes tilstandsrapport og vedlikeholdsplan for å få oversikten.

Meld inn ditt sameie eller borettslag!

Medlemskap er trygghet for sameier og borettslag:

→ Gratis jusstelefon
→ To timer gratis advokatbistand
→ Gratis byggteknisk rådgivning
→ Rabatter på varer og tjenester i sameie/borettslaget

Få et tryggere styre fra bare 2130 kroner!

Tilstandsvurdering_miljø_1200x300.jpg

Vedlikeholdsplan for sameier og borettslag

Befaring - tilstandsrapport - vedlikeholdsplan - budsjett


Unngå ubehagelige overraskelser og tom konto! Pris fra 19 500 kr. inkl. mva.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer