5 viktige råd om lading av elbil i sameie og borettslag

Gå til hovedinnhold

5 viktige råd om lading av elbil i sameie og borettslag

Når dere skal få ladeanlegg for elbil i sameiet eller borettslaget, må dere finne en løsning som gir best utnyttelse av strømmen og enkel administrasjon for styret. Her er fem viktige punkter dere må tenke på!

GOD PLAN - GODT SYSTEM: Det er lurt å velge et fellesanlegg for lading av elbiler i sameier og borettslag. Med et god plan kan dere få et godt system som sikrer både strømforbruket og enkel administrasjon. 

Av:

Sameier og borettslag ønsker nå å installere ladeanlegg for elbiler. Men det er mange spørsmål som melder se, og Huseierne får en rekke spørsmål fra sine medlemmer.

Her har vi samlet fem gode råd om hvordan dere skal tenke når dere skal finne det riktige anlegget for deres sameie eller borettslag.

Utgangspunktet er reglene for sameier og borettslag som gir beboerne rett til å lade på boligselskapets parkeringsplasser.

Les mer om reglene her: Elbil-lading i sameier og borettslag 

1. Sett opp en god fellesløsning

Reglene sier bare at beboerne skal kunne lade på parkeringsplassene, ikke noe om at det skal være en fellesløsning.

Men vi i Huseierne anbefaler at boligselskaper har en felles plan for elbillading og går til anskaffelse av et fellesanlegg for dette.

Da har dere en god løsning for lading for de som ønsker, og dere får løst utfordringer knyttet til strømtilkobling, bytte av parkeringsplasser og utfordringer som oppstår når folk flytter. I tillegg kan dere sørge for å få inn ladere som kan brukes på alle biler.

2. Sørg for dynamisk styring av strømmen

Ladeanlegget for borettslaget bør være "smart" - det vil si at det klarer utnytte ledig kapasitet i anlegget og fordele dette jevnt ut til ladepunktene ved behov. Det gjør at det er full kapasitet hvis det er noen som lader, mens det blir litt begrenset kapasitet hvis alle lader samtidig.

Dynamisk styring er smart fordi det kan gjøre at dere ikke har like stort behov å oppgradere strømtilførselen til boligselskapet.

 

3. Dropp leie, sats på eie

Det finnes en del leverandører av ladeanlegg som tilbyr sameiet eller borettslaget å leie anlegget. Dette kan virke besnærende, men ofte vil disse avtalene være veldig dyre for dere på lang sikt.

- Avtaler som høres "for godt ut til å være sant", kan være en felle for både beboere og sameiet eller borettslaget, forteller Annita Magnussen, advokat i Huseierne.

Les mer: Felle ved leie av ladeanlegg til elbil 

4. Sett ned en arbeidsgruppe

Markedet for ladeanlegg er ganske uoversiktlig. Derfor er det lurt å samle inn ulike tilbud fra ulike leverandører. Men før dere samler inn tilbud må dere lage en god bestilling - eller kravspesifikasjon. Da får dere svar på spørsmålene deres, og det er lettere å sammenligne tilbudene.

Det kan være lurt å sette ned en egen arbeidsgruppe som ser på dette. Ta gjerne med beboere med interesse for temaet og ha med en eller to fra styret. Gruppen må få et klart mandat og skal rapportere tilbake til styret, som i sin tur kan ta investeringen til årsmøtet (generalforsamlingen).

Les mer: Se sjekklisten for hva dere bør spørre om her!

5. Endre vedtektene når dere har installert anlegget

Sameiet eller borettslaget bør endre vedtektene når dere har installert ladeanlegg for elbiler. Dette for at vedtektene skal fortelle hvordan ladeplasser blir fordelt og hvilke kostnader man får.

Les mer: Medlemmer i Huseierne har tilgang til mal for vedtekter. Se mal for sameier her, og borettslag her.

Digitalt kurs

Gratis kurs om styrearbeid

Anders Leisner er advokat i Huseierne. Her gir han deg en oversikt over styrets oppgaver og ansvar i sameier og borettslag. Les mer

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Grille på balkongen? Ikke glem sikkerheten!

Les mer

Slik lykkes du med klematis

Les mer