7 tips til nye styremedlemmer

Gå til hovedinnhold

7 tips til nye styremedlemmer

Er du ny i styret i borettslaget eller sameiet? Da kan det være lurt å sette seg litt inn i hvilket ansvar og hvilke oppgaver du har. Vi har fått tipsene du trenger fra advokat Anders Leisner i Huseierne, som er ekspert på styrearbeid.

Foto: Dylan Gillis / Unsplash

 Å sitte i styret der man bor er ikke alltid en oppgave beboerne kjemper om å få. Tvert imot kan det være vanskelig å få folk til å stille, og de som omsider melder seg er ofte uten erfaring med slike verv. Heldigvis går det helt fint an å sitte i styret i et boligselskap uten forkunnskaper, men når man først er valgt inn, bør man sette seg inn i sakene, slik at man lettere kan navigere i ansvar og oppgaver.

- Litt enkelt kan man si at styrets ansvar er å sørge for tilstrekkelig vedlikehold, daglig drift og oppfølging av vedtak fattet av årsmøtet i boligselskapet, sier leder for medlemsrådgivning, advokat Anders Leisner i Huseierne.

Her er hans sju tips til deg som er ny i styret der du bor:

1 Les vedtektene

Gjør deg kjent med vedtektene for ditt boligselskap. Vedtektene er styrets viktigste arbeidsverktøy, og her er det mye nyttig informasjon å hente. Vedtektene har ofte bestemmelser om hvem som har vedlikeholdsansvaret, om hvordan kostnader skal fordeles, om hvordan årsmøter skal avholdes og mye annet.

2 Sjekk loven

Ta en titt på den loven som gjelder for ditt boligselskap. For eierseksjonssameier er det lov om eierseksjoner, og for borettslag er det lov om burettslag. Du trenger ikke akkurat utdanne deg til jurist for å forstå loven, men det er greit å kjenne til at det finnes en lov, og kanskje lese litt igjennom noen bestemmelser.

3 Sjekk relevant dokumentasjon

Er du styremedlem i et eierseksjonssameie bør du skaffe deg sameiets begjæring om oppdeling i eierseksjoner, eller søknad om seksjonering som det heter hvis sameiet er opprettet etter 1.1.2018. Dette dokumentet er grunnlaget for opprettelsen av sameiet, og viser hvor mange seksjoner sameiet har, hvilken sameierbrøk som er knyttet til hver seksjon, og har også plantegninger over bygningen som viser seksjonenes grenser, og tegninger av tomten.

Det er veldig greit å kjenne til om utearealer eller boder på kjeller og loft er tilleggsdeler til seksjonene, eller fellesareal som man kan regulere bruken av i vedtektene. 

4 Bli kjent med eiendommen

Selv om du bor der du blir valgt inn i styret, er det ikke gitt at du kjenner til hele eiendommen. Store sameier og borettslag kan ha ansvaret for en rekke bygninger, det kan være lekeplass, garasjeanlegg, boder, tørkeloft og så videre. Som nyvalgt styremedlem gjør du lurt i å gjøre deg ordentlig kjent med eiendommen.

Som styremedlem er du ansvarlig for at eiendommen er godt vedlikeholdt.. Ta deg en rundtur i husets eller husenes fellesarealer og uteområder og dann deg et inntrykk av tilstanden.

5 Bruk Huseiernes vedlikeholdsplan

Hvis dere ikke har det allerede, skaff dere Huseiernes vedlikeholdsplan.

Det kan være vanskelig for et styre som ikke har bygningskompetanse å vite når taket må vedlikeholdes, om vinduene bør skiftes eller om dreneringen holder.

Få en byggesakkyndig til å gjennomgå eiendommen, og anslå når det er på tide å foreta nødvendig vedlikehold av de forskjellige bygningsdelene. Med vedlikeholdsplanen følger et budsjett over utgiftene boligsameiet må regne med de neste årene, og hvor mye man må kreve inn fra hver eier for å ha råd til dette arbeidet. I borettslag skal større vedlikeholdsarbeider finansieres ved låneopptak.

Uten en vedlikeholdsplan risikerer man store, dyre overraskelser idet noe blir ødelagt eller utslitt, og man risikerer problemer med å finansiere reparasjoner og utbedringer.

Vil du vite mer om Huseiernes Vedlikeholdsplan for sameier og borettslag?

Send oss navn og tlf. nr. så kontakter vi deg.

6 Bli kjent med internkontrollsystemet

Internkontrollsystem..! Sovner du litt bare av ordet? Det bør du ikke, for dette handler om ansvaret du sitter med når du er en del av et styre i et boligselskap.

Styret må blant annet overholde regler for brannsikkerhet, det må være brannslukningsutstyr og røykvarslere i hver leilighet og på fellesarealene, rømningsveiene skal være åpne og det skal arrangeres brannøvelser. Dere må også sørge for tilsyn med felles elektrisk anlegg, og dere må påse at lekeapparater på fellesarealene er i forskriftsmessig stand.

Å kjenne til internkontrollsystemet vil si at du vet hvilke rutiner og regler dere har i styret for å følge opp alle disse reglene. Til syvende og sist handler det om å gjøre det trygt å bo der dere bor.

Dette ansvaret bør man ikke ta for lett på. Dersom det skulle bryte ut brann, eller et barn skulle skade seg på et lekeapparat, er det viktig at dere i styret kan vise til at dere har gode rutiner på disse områdene, og dermed ikke blir å skylde for eventuelle skader. 

7 Bruk innflytelsen din klokt

En plass i styret gir mye innflytelse. Vær bevisst på hvordan du bruker den. Mange konflikter kan unngås hvis kommunikasjonen er god.

Digitalt kurs

Gratis kurs om styrearbeid

Anders Leisner er advokat i Huseierne. Her gir han deg en oversikt over styrets oppgaver og ansvar i sameier og borettslag. Les mer

Meld inn sameiet eller borettslaget i dag!

Hver dag hjelper vi styrer i sameier og borettslag med å svare på spørsmål, gi råd og løse situasjoner som oppstår.

Hvordan skal loven tolkes, og hva bør styret i sameiet gjøre for å løse potensielle konflikter til beste for sameier og borettslag?

Meld dere inn og få tilgang til eksperter på eiendoms- og boligspørsmål!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer