Plaget av måker? Fjern mattilgangen

Gå til hovedinnhold

Plaget av måker? Fjern mattilgangen

«Jeg hater måker» sang Odd Børretzen i sin tid. Plages du også av disse fuglene, finnes det noen råd.

Måke

For noen er lyden av måkeskrik den ultimate lyden av sommer. For andre er den forbundet med nedskitne hagemøbler, trampoline, bil, båt, markiser og så videre.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

At måker er fugler som kan forarge oss mennesker er i hvert fall sikkert. I en dom fra Verdal i 2013 ble en dame dømt til å flytte fra borettslaget hun bodde i fordi hun matet måker – til stor sjenanse for naboene. Så tidlig som halv fem om morgenen kunne hun stå opp og begynne matingen. En nabo telte på et tidspunkt 73 måker utenfor boligen sin. Da ringte han politiet.

 

Mat

Det er særlig fiskemåken som oftest er til sjenanse for folk, melder Miljødirektoratet. Den slår seg lett ned der det er mattilgang.

Også rotter liker seg der det er enkel mattilgang! Rotter og andre skadedyr i hagen kan du lese mer om her.

Produktsjef innen skadedyrhåndtering hos Anticimex, Erik Thomas Gjølme, legger vekt på at første bud for den som vil bli kvitt måker, er å begrense dens tilgang til mat.

- Det aller enkleste rådet er å strupe tilgangen måkene kan ha på mat i området. Pass på søppelhåndteringen – at det for eksempel ikke står søppelposer ute over natta, men at alt er pakket forsvarlig vekk så måkene ikke kan få tak i det, sier Gjølme.

Dersom noen av naboene skulle drive med måkemating – så ta en prat og forklar at dette skaper problemer for deg. Be heller måkematerne om å mate dyrene på et usjenert sted, og ikke inne i boligområdet.

 

Fysisk hinder

Utover å fjerne mattilgangen bør man også se på områdene der måkene kan slå seg ned. Dersom de for eksempel til stadighet slår seg ned på hustaket, bør man sette opp fysiske hindre som gjør det mindre hyggelig for dem å være på akkurat ditt tak. Det er særlig flate tak som kan være fristende for måker å slå seg ned på.

- Måker kan av og til like seg på flate tak, kanskje særlig på boligblokker eller industribygg – da handler det om å se hvor de setter seg til, og få opp hinder på disse plassene, sier Gjølme.

Miljødirektoratet anbefaler å spenne opp liner. En avstand på en halv meter mellom linene er tilstrekkelig. Høyden over taket bør være minimum 30 cm for å forhindre at måkene lander på taket. Nett er ikke anbefalt, da det kan føre til at fuglene setter seg fast. Setter du opp et nett som fører til at et dyr skader seg eller dør, kan du bli ilagt bot. Pigger kan være en mulighet, men for privatboliger er det ikke noe marked for slike produkter.

 

Fugleskremsel

Et annet virkemiddel er fugleskremsler i form av figurer som ser ut som jaktende fugler. Disse ser man ofte på båter og svært sjønære hytter, der de er festet på stenger og ser ut til å fly rundt med vindkastene. Hvor god effekt slike fugleskremsler har over tid er imidlertid usikkert.

- Noen steder ser vi at dette fungerer. Men innimellom ser det også ut til at måkene venner seg til dem, sier Gjølme.

Når «hauken» beveger seg innenfor samme, nokså lille radius hele tiden, vil skremselseffekten etter hvert kunne avta.

 

Ikke flere

Til tross for at man i tettbygde strøk gjerne opplever at måkene stadig øker i antall, er virkeligheten en annen, melder Miljødirektoratet. Fiskemåke og hettemåke er i artsdatabankens rødliste for arter 2015 oppført i kategorien «nær truet» og «sårbar», mens krykkje har status som «sterkt truet». Årsaken er negativ bestandsutvikling.

Dårligere næringstilgang ved kysten og økt trykk fra rovdyr og -fugler har samtidig medført at flere måker nå velger å hekke i tettbygde områder. Reirene plasseres på alt fra blomsterkasser på balkonger til takutspring og parkeringsplasser, og når de voksne fuglene forsøker å beskytte eggene og ungene, oppleves de av mange som plagsomme og aggressive. Mange ønsker da å avlive fuglene eller å ødelegge eller fjerne reirene.

Naturmangfoldloven setter imidlertid en stopper for dette: Det er ikke lov å skade unger eller reir. Men å dekke til hekkeplasser i god tid før etableringen av reir om våren som forebyggende tiltak vil være lov.

Dersom måkeplagen i ditt område er ekstrem, og de ovenfor nevnte tiltakene ikke ser ut til å hjelpe, vil det beste være å kontakte et skadedyrfirma for et tilpasset opplegg for ditt område.

Mer informasjon finner du også på Miljødirektoratets hjemmesider.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer