Boligselgerforsikring fjerner prisavslag for skjeggkre

Gå til hovedinnhold

Boligselgerforsikring fjerner prisavslag for skjeggkre

Skjeggkre har nå blitt så vanlig i bygninger at Norges største boligselgerforsikring unntar småkrypene fra vilkårene.

Protector vil ikke lenger betale for verditap på boligen på grunn av skjeggkre.

Det er forsikringskjempen Protector som endrer vilkårene sine. Endringen gjelder fra 1. november 2018. 

Skjeggkre i limfelle. Skjeggkre i limfelle. Foto: Nina Granlund Sæther.- Vi vil fortsatt dekke kjøpers utgifter til sanering av skjeggkre fremover forutsatt at dette er en mangel etter avhendingsloven. Det vi ikke vil dekke, er krav om prisavslag på grunn av verditapet skjeggkre angivelig påfører boligen, forklarer Cathrine Wessel Poulsen, direktør for skadeoppgjør i Protector. Krav fra kjøper på dette området må nå gå direkte til selger. 

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også! 

Vil endre rettspraksis

Hun påpeker at det er flere grunner til at Protector har valgt å unnta dette kravet fra sin forsikring. 

Cathrine Wessel Poulsen.Cathrine Wessel Poulsen i Protector- En av de viktigste er at skjeggkre nå sprer seg veldig raskt. Flere skadedyreksperter har uttalt at innen 3-5 år har halvparten av alle norske boliger skjeggkre. Da kan det knapt regnes som en mangel. I tillegg er bevisføringen vanskelig: Det er svært mange sameier og borettslag som har det, og det skjer smitte mellom enhetene. Skjeggkreene kan også komme inn med flyttingen, for eksempel i papp hvor de trives godt, sier Poulsen. 

De siste årene har skjeggkre spredt seg i rekordfart her i landet. 

Det foreligger ingen lagmannsretts- eller høyesterettsdommer om skjeggkre, men noen dommer fra tingretten. I disse dommene ligger prisavslaget kjøper får mellom fem og femten prosent av kjøpesummen. 

- Viser ikke dette at skjeggkre fører til verditap? 

- Det er riktig at den rettslige tilstanden i dag er slik at noen tingrettsdommer har konkludert med dette, men vi har flere eksempler på boliger som blir solgt til lik pris med og uten opplysninger om skjeggkre, sier Poulsen, som legger til at Protector nå har anket to tingrettsdommer inn for lagmannsretten. Det foreligger også uttalelser i enkelte av disse dommene som peker i retning av at dette er en midlertidig situasjon før skjeggkre vil bli behandlet som alle andre småkryp man eventuelt kan få i hus.

-Vi vil gjøre vårt til at rettspraksis tilsier at dette er rene saneringssaker, ikke saker som innebærer verdireduksjon av boligen, sier hun.

- Men hva med en selger som tegner forsikring hos dere – da vil han eller hun kunne få et eventuelt krav om prisavslag rettet mot seg personlig? Og må ta den belastningen det er?

- I en overgangsperiode frem til vi eventuelt får endret rettspraksis vil dette være en risiko, ja. Men så lenge selger gir riktig informasjon, og opplyser om det dersom det er skjeggkre i boligen eller bygården, så kan jo ikke kjøper komme med krav i ettertid, sier Poulsen. 

Hun legger til at i Sverige og Finland er skjeggkre noen av de vanligste insektene i folks hjem.  

- Men der er vi ikke kjent med noe omfang av reklamasjoner. I Sverige var de veldig overrasket over tilstanden her i Norge, sier Poulsen.

 

Oppleves ikke som normalt

Help boligkjøperforsikrings advokater har per i dag 330 saker om skjeggkre til behandling. 

- De mange klagene tyder på at dette foreløpig ikke oppleves som en normal side av et boligkjøp, sier advokat Johan G. Bernander i Help. Han avviser også at det skal være vanskelig å bevise om skjeggkreene var i boligen da den ble solgt, eller om de er kommet til i ettertid. 

- Du må blant annet se på mengden skjeggkre og hvor de blir funnet. Eksperter som for eksempel Mycoteam vil ved analyse av bestanden lett kunne se om de har vært der lenge eller ikke, for eksempel ved å sjekke om det er en etablert populasjon med mange nymfer og ulike tilholdssteder i boligen, sier Bernander. 

Kommunikasjonsdirektør Dag Are Børresen stiller seg undrende til påstanden om at skjeggkre er så vanlig at det ikke spiller noen avgjørende rolle for boligprisen man oppnår ved salg. 

Tabell boligprisTabell boligpris uten / med skjeggkre- Protector hevder at skjeggkre allerede er så vanlig at boliger oppnår samme pris med skjeggkre, som uten. Det vil si at skjeggkre ikke senker markedsverdien, og de ønsker at Høyesterett skal fastslå dette. Vi har mange gode eksempler på det motsatte, og mener at vi har belegg for at skjeggkre vil fortsette å utgjøre en mangel i overskuelig fremtid, sier kommunikasjonsdirektør Dag Are Børresen i Help forsikring.

Han viser til en enebolig i Oslo som ble solgt for 10 250 000 kroner i 2015. I 2018 ble den lagt ut for salg til forholdsvis lav prisantydning, 10 800 000. Den ble solgt til 9 767 000 kroner, altså lavere enn i 2015. Det rimer dårlig med den kraftige prisveksten i Oslo for øvrig i denne perioden.

- Årsaken var at boligkjøpet var blitt hevet på grunn av skjeggkre. Da den ble lagt ut for salg i 2018 var det med opplysninger om dette. At skjeggkre har betydelig innvirkning på prisen, er det med andre ord ingen tvil om, mener Børresen. 

- Hvis du fikk velge mellom to ellers helt like boliger, en med skjeggkre og en uten, hvilken ville du valgt? legger han til. Hvis det store flertalle velger den uten, kan man vanskelig argumentere for at det ikke påvirker prisen, mener kommunikasjonsdirektøren. 

 

Skremselspropaganda

Advokat Geir Nærø i Oslo Advokatkontor har spesialisert seg på saker som handler om skjeggkre. Han synes det er rart at et stort boligselgerforsikringsfirma kan unnta noe så sentralt fra sine vilkår. 

- Det blir litt som å si at nå har det vært mange dreneringssaker i det siste, så nå unntar vi det fra vilkårene, sier Nærø. Han mener Protector driver med skremselspropaganda. 

- De sier at dette blir så vanlig at det ikke gir grunnlag for verdireduksjon og ønsker å ta skjeggkresakene til Høyesterett, men samtidig tar de det ut av vilkårene. De to tingene henger ikke helt sammen for meg, sier Nærø. Han legger til at han stadig er i kontakt med kjøpere som opplever å få 10-20 prosent mindre for boligen når de vil selge den igjen, på grunn av skjeggkre. I tillegg kommer alle dem som aldri ville kjøpt boligen uansett pris dersom de kjente til skjeggkreproblemet. Han mener det er vanskelig å si hvilke konsekvenser Protectors endrede vilkår får for de mange sakene som trolig dukker opp i fremtiden. 

- Det kan slå to veier: Enten blir selgere enda mer ærlige og ivrige etter å opplyse om eventuelle skjeggkreproblemer på forhånd. Ellers kommer vi til å få enda mer advokatmat, sier Nærø.

 

Dialog fremfor endring av vilkår

Øyvind Müller Famestad er leder i eiendomsavdelingen hos forsikringsmegleren Norwegian Broker, som tilbyr boligselgerforsikring gjennom AmTrust og Inter Hannover. Han forteller at Norwegian Broker gjennom sin rolle som forsikringsmegler ser annerledes på situasjonen enn forsikringsselskapet Protector.

- Vi opplever naturlig nok også utviklingen rundt skjeggkre, med en økende frekvens av innmeldte saker. Vi er som alltid i tett dialog med våre kunder, eiendomsmeglerforetakene, med en ambisjon om å finne en best mulig løsning for alle parter, sier Famestad. raa@huseierne.no 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer