Beskytt dine kjæreste: Sjekk røykvarsleren!

Gå til hovedinnhold

Beskytt dine kjæreste: Sjekk røykvarsleren!

Ingenting redder flere liv enn røykvarsleren ved brann. Sjekk dem på røykvarslerdagen den 1. desember.

Det hjelper lite å ha røykvarslere hvis de er gamle og har dårlige batterier, og du vil vel gjerne våkne hvis det verste skulle skje?

Det hjelper lite å ha røykvarslere hvis de er gamle og har dårlige batterier, og du vil vel gjerne våkne hvis det verste skulle skje? Vet du hvor gamle røykvarslerne dine er? Er de eldre enn 8 år bør du bytte dem ut.

Hvor mange er nok?

I følge brannvernforskriften § 7 skal det være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket. I tillegg skal man ha slokkeutstyr tilgjengelig som kan brukes i alle rom. Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen. Avstanden mellom to røykvarslere bør ikke være større enn 12 meter.

- Hvis du må bytte røykvarsleren din fordi den er for gammel, anbefaler jeg å kjøpe flere og sørge for at de er seriekoblede, sier kommunikasjonsrådgiver i Norsk brannvernforening, Tor Erik Skaar.

Når røykvarslerne er seriekoblede, vil alle røykvarslerne pipe samtidig, og sjansen for at alle beboere blir varslet er større. Han anbefaler å montere en røykvarsler i hvert soverom, på stue, i kjøkken og i gang. I tillegg bør man forsikre seg om at røykvarslerne er godkjente. De skal være CE-merket og merket med NS-EN 14604, DSB 235 eller SNR 235.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også! 

Hvilken type røykvarsler?

- Vi anbefaler optiske røykvarslere, sier Skaar, og legger til at nesten alle røykvarslere i handelen er optiske.

Boligbranner starter ofte som ulmebranner i møbler og elektrisk utstyr. En ulmebrann utvikler seg sakte og med mindre flammer. Den optiske røykvarsleren vil «se» de litt større partiklene i den giftige røyken som dannes når en ulmebrann utvikler seg, og sjansen er derfor større for at du blir varslet tidlig.

Sjekk alder

- Vi regner med at en røykvarsler har en levetid på rundt 8 år. Etter den tiden vil evnen til å detektere brann være forringet, blant annet fordi det kan ha kommet støv inn i røykvarsleren, sier Skaar.

De nyeste varslerne vil ha en produksjonsdato på baksiden. I tillegg anbefaler Skaar at man skriver dato for montering i røykvarsleren slik at man vet når den må byttes ut. Noen reklamerer med batterier som har en levetid på inntil 10 år. Skaar mener det er unødvendig å gå til innkjøp av slike.

- Vi anbefaler at man får det for vane å skifte batteri en gang i året, for eksempel på røykvarslerdagen  den 1. desember, og at man samtidig tester røykvarsleren, sier han.

Setter man inn et lengelevende batteri frykter han at sjansen er større for at man glemmer å sjekke røykvarslerne årlig.

Batterisjekken

Kommunikasjonsrådgiveren anbefaler å få hjelp til å teste batteriene dersom man ikke har røykvarsler på soverommene.  

- Mens en person tester røykvarslerne, så kan en annen person gå inn på soverommene, lukke døren og sjekke om lyden når inn med døren lukket, råder han.

Spørsmålet man da bør stille seg er om lyden vil være i stand til å vekke personen som sannsynligvis ligger i dyp søvn, og kanskje er sliten etter en lang dag.

- På dagtid vil sansene være våkne, man vil se eller lukte røyk, mens på natten må du stole på at røykvarsleren vekker deg, sier han.

Når du likevel støvsuger støv eller spindelvev på vegger og i tak, ta også en runde på røykvarsleren slik at den ikke svekkes.

De eldre trenger hjelp

De fleste som dør i brann er eldre. De vil ofte ikke være i stand til å oppdage, reagere og evakuere like raskt som yngre mennesker. Kanskje vil de ikke be om hjelp for å unngå å være til bry. Har du gamle foreldre, eller eldre mennesker i din omgangskrets, gjør en god gjerning og tilby dem hjelp. Bor du langt unna har de kanskje en hjemmehjelp du kan spørre? Du kan også forsøke å kontakte hjemkommunen eller den lokale brannverntjenesten.

B.R.A.N.N – 5 tips for å redusere brannfaren i fyringssesongen

Kilde: Gjensidige

B for brensel: Bruk kun tørr ved og opptenningsmidler. Fuktig og feil brensel øker faren for pipebrann.

R for rask opptenning: Fyr opp med lettantennelig materiale og god lufttilførsel. Det reduserer nedsoting i pipen og hindrer tilbakeslag av røyk.

A for adkomst til pipeløpet: Viktig både for feiing og inspeksjon. Kravet til adkomst kan variere ut fra takets høyde og vinkel. Kontakt feiervesenet i ditt område hvis du er usikker på hva som gjelder hos deg.

N for nødnummer: 110 er nødnummeret for brann. Du kan slukke brann selv, så lenge det ikke er fare for liv og helse. Men husk at kun brannvesenet skal slukke pipebrann. Det du kan gjøre er å lukke dører og vinduer for å begrense brannutviklingen.

N for nye krav: Hvis du bor i et eldre hus, kan det være nødvendig å gjøre oppgraderinger med tanke på brannsikkerheten. Kontakt fagpersonell hvis du er i tvil eller trenger råd. Sørg for å ha brannvarslere og slukkeutstyr som virker. 

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer