Slik kan man begrense brann i rekkehus

Gå til hovedinnhold

Slik kan man begrense brann i rekkehus

Rekkehusbranner har det med å spre seg fort og voldsomt, men det kan forhindres med riktig byggemåte.

- Heldigvis er personsikkerheten i de aller fleste tilfeller godt ivaretatt i rekkehus – det er nemlig relativt lett å rømme, man kan komme seg fort ut. Statistikkene viser også at det er få rekkehusbranner som ender som dødsbranner. Men objektsikkerheten kunne definitivt vært bedre. Det sier seinorrådgiver Trond Ramstad i Sintef.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også! 

Omfattende

Når det begynner å brenne i en bolig i et rekkehus er det nemlig svært ofte vanskelig eller umulig for brannvesenet å begrense brannen og forhindre at ikke hele rekka brenner helt eller delvis ned.

- Etter vår mening har det vært, og er delvis fortsatt, svakheter ved forskriftene som gjør at rekkehusbranner tradisjonelt ender med å bli omfattende, sier Ramstad.

Brann sprer segBrann som sprer seg langs gesims. Illustrasjon: Sintef.Frem til nå har den vanligste byggemetoden for rekkehus vært konstruksjoner med kalde loftsrom som er ventilert langs takfoten. Det vil si at en brann som slår ut av et vindu, eller starter på utsiden av veggen, på svært kort tid kan spre seg til loftsrommet over leiligheten der brannen starter. Slike loftsrom er tørre, til dels støvete og har ofte mye brennbart innhold. Da vil også overtenning på loftet kunne skje raskt og intenst. Hvis det ikke er brannskilleinndeling på loftet, vil det være overtent på null komma niks. Dette vil skape overtrykk, slik at brannen sprer seg nedover i rommene under. Også om loftet har brannskiller, vil ilden ofte finne vei ut av loftet og ned i et vindu på grunn av ventilasjonen langs takfoten.

 

Enkelt å forhindre

En enkel måte å begrense brannutvikling i nye rekkehus er ved å unngå å bygge kalde, ventilerte loftsrom. I tillegg må vertikale brannskiller mellom leiligheter føres gjennom loftet og helt ut til taktekningen, skriver Ramstad i artikkelen «Hva kan vi gjøre med rekkehusbrannene?»

Takfotventil.Takfotventil fra securo.noPå eksisterende rekkehus kan man installere takfotventiler med brannstopp, samt bygge brannskillende vegger på loftet, dersom dette mangler.

- Vi i Sintef Byggforsk mener at dersom man følger våre anvisninger, som finnes i Byggforskserien, vil det ivareta objektsikkerheten på en god måte. Men det er andre – og muligens noe billigere – måter å bygge på, som fortsatt er innenfor lovverket, som dessverre vil gi dårligere brannsikkerhet, sier Ramstad.

 

Kjøkkenet er brannfarlig

I 2017 omkom 25 personer i brann. De siste 25 årene er 2008 året med flest omkomne i brann med 82 personer. Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere er spesielt utsatt. Tall fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) viser at cirka 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.

Siden 1979 har det i snitt omkommet 64 personer hvert år. Tidlig varsling øker sjansen for å redde seg ut i tide. Alle boliger skal ha minst én røykvarsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

Kjøkkenet er det mest brannfarlige rommet i en bolig. I 2016 startet over halvparten av alle boligbranner på kjøkkenet.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer