Hva kan du gjøre skattefritt?

Gå til hovedinnhold

Hva kan du gjøre skattefritt?

Kan en elektriker og en rørlegger bytte tjenester? Og kan elektrikerkompisen din gjøre det elektriske arbeidet på kjøkkenet ditt gratis, som en gave?

Nordmenn er nærmest å regne som verdensmestere i oppussing, og mange kjenner kanskje en elektriker, rørlegger eller snekker. Kan kameraten din som er elektriker gjøre en jobb gratis for deg og etterpå skrive en samsvarserklæring? I utgangspunktet ja, svarer skatteeksperten.

– Fritidsarbeid på eget eller venners hus eller fritidseiendom er skattefritt, så lenge den som får utført arbeidet bor i boligen eller bruker den som fritidseiendom, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Er det imidlertid slik at personen som utfører arbeidet driver et enkeltmannsforetak må det betales moms for verdien av arbeidet. Er vedkommende ansatt i et AS, og arbeidet skjer på fritiden, skal det ikke beregnes moms.

Bytte av tjenester

Snekkerkompisen eller rørleggersvogeren kan altså hjelpe deg gratis skulle han ha fryktelig lyst til det. Mange vil i så fall kanskje tenke at det er hyggelig å gjengjelde tjenesten, eller å tilby noe i bytte.Rolf Lothe i SkattebetalerforeningenRolf Lothe i Skattebetalerforeningen

Hvis du er snekker og kameraten din elektriker – kan dere da enkelt og greit bytte tjenester? Du setter opp uteboden hans, mens han fikser det elektriske på badet ditt?

– Ved slik planlagt bytte av tjenester har man i realiteten fått betaling. Det er det samme om en får betaling i kontanter eller annet – som her hvor de får betaling i form av gjentjenester. Her er verdien av arbeidet skattepliktig, sier Rolf Lothe.

Verdien av «betalingen», altså arbeidet du har fått i motytelse for ditt eget arbeid, skal derfor føres opp på vanlig måte i selvangivelsen eller næringsoppgaven.

Han legger til at det også må beregnes moms dersom partene driver enkeltpersonforetak. Dersom de er ansatte i et aksjeselskap, arbeidet skjer på fritiden og ikke har noe med firmaet å gjøre, vil det ikke måtte beregnes moms.

Opptil 6 000 kroner

I en undersøkelse gjennomførst av TNS Gallup for Hus & Bolig tidligere i høst svarte en av ti at de har betalt «svart» for håndverkertjenester i hjemmet. Litt over halvparten av disse svarte imidlertid at de hadde kjøpt slike tjenester for under 5 000 kroner.

– Hvis du kjøper tjenester i hjemmet for under 6 000 kroner, vil det i mange tilfeller være lovlig å gjøre dette skattefritt, for eksempel hvis den som utfører jobben ikke har firma i samme bransje, sa skattedirektør Hans Christian Holte.

Dette gjelder også ved bytte av tjenester hvis ingen av partene har enkeltmannsforetak.

Men hvor går grensen? Gjelder dette bare «nabogutten» som får litt penger for å hugge ved, eller også snekkeren som ikke har eget firma? Kan du betale samme person 6 000 kroner flere ganger, og hvor mange ganger kan du betale noen 6 000 kroner i løpet av et år?

Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen  forklarer at du kun kan betale samme person 6 000 kroner én gang i løpet av et år. Har du altså betalt noen for å male et gjerde eller hugge ved på våren, kan du ikke betale samme person for å måke snø når vinteren kommer. Du kan imidlertid finne noen andre.

– Dersom man betaler en som ikke er næringsdrivende mer enn 6 000 kroner, plikter man å trekke skatt etter et skattekort. Dersom man ikke gjør det, kan man bli ansvarlig for manglende skattetrekk, sier Lothe.

Øistein Olsen Krokmoen er advokat hos Huseiernes Landsforbund. Han peker på at det ikke kan være et firma eller en person som driver et firma innenfor samme bransje, men det kan være en ansatt i et håndverkerfirma.Øistein Olsen Krokmoen i Huseiernes LandsforbundØistein Olsen Krokmoen i Huseiernes Landsforbund

– Dette gjelder for hver person som utfører arbeid, slik at man kan betale inntil 6 000 kroner til hver person, men ikke mer enn 60 000 til sammen – da inntrer arbeidsgiveravgift, sier han.

Lothe i Skattebetalerforeningen understreker også at dersom du betaler mer enn 10 000 kroner til en som er næringsdrivende, må du betale via bank for ikke å risikere å være ansvarlig for oppdragstakers eventuelle manglende betaling av skatter.

Markedsplasser

Hvis du velger å finne noen til å hjelpe deg med en liten jobb på en markedsplass som Finn småjobber eller mittanbud.no, understreker Lothe at det er viktig å betale via bank, særlig når beløpet er over 10 000 kroner.

– På slike markedsplasser vil jeg tro det er et stort innslag av næringsdrivende som er tilbydere. På denne måten er man sikret mot å pådra seg ansvar for oppdragstakers eventuelle skatte- og avgiftsunndragelser, sier han.

Er vedkommende ikke næringsdrivende gjelder altså regelen om at du kan betale hver oppdragsgiver inntil 6 000 kroner skattefritt i løpet av et år, så lenge arbeidet gjelder tilbyderes hus og hjem, og ikke for eksempel annen utleieeiendom. 

Krokmoen minner om at det er viktig å huske at en del arbeider bør utføres av fagpersoner, også når du trenger hjelp til mindre jobber.

– Man bør alltid være oppmerksom på risikoen ved at ikke fagkyndige utfører en jobb, men her må man vurdere dette opp mot viktigheten av at arbeidet utføres helt korrekt og skadepotensiale.

Eget hus

En snekker, rørlegger, maler eller elektriker kan altså hjelpe venner og familie gratis hvis de skulle ønske. Fritidsarbeid på egen bolig og fritidsbolig er også skattefritt. Med fritidsarbeid menes arbeid utført utenfor den ordinære daglige arbeidstid, på vanlige fridager, og i den vanlige ferietiden og normal avspasering.

Fritaket for inntektsbeskatning gjelder ikke hvis en tar seg fri fra sitt ordinært arbeid for å utføre byggearbeid. Men også her er det unntak hvis du har eget firma i samme bransje.

– Dersom du driver et enkeltpersonforetak i samme bransje vil imidlertid arbeid på egen bolig være merverdiavgiftspliktig, selv om arbeidet utføres i fritiden, påpeker Lothe.

– Når det gjelder arbeid på egen bolig forutsetter det at dette er gjort på fritiden. Når man selv er håndverker kan man altså raskt komme i en gråsone, sier Krokmoen i Huseiernes Landsforbund.

tbg@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer