Unngå skatt ved salg av bolig

Gå til hovedinnhold

Unngå skatt ved salg av bolig

Skal gevinsten fra boligsalget være skattefri må du ha bodd der i minst ett av de siste to årene. Hvis ikke tar staten 28 prosent av fortjenesten.

Reglene er klare. Vil du unngå beskatning på boligsalget må det finne sted eller avtales mer enn ett år etter at boligen ble kjøpt, og som eier må du ha bodd der i ett av de siste to årene. Her er det viktig å merke seg at eiertiden regnes fra det tidspunktet du faktisk overtar rådigheten over eiendommen, altså på tidspunktet den ble kjøpt, og fram til salg avtales ved at en ny eier får inn et bindende bud. Når det gjelder botid, er det innflytningsdatoen som blir lagt til grunn. Botiden regnes fram til avtale om salg blir inngått.

Må bevise botid

Om du er folkeregistrert på adressen eller ikke spiller i utgangspunktet ingen rolle. Det er den faktiske botiden som gjelder. Husk likevel på at dersom du ikke har meldt flytting, hviler bevisbyrden i større grad på deg dersom det skulle oppstå tvil om boforholdet. Dokumenter som kan være relevante å legge frem kan for eksempel være strømregninger eller telefonregninger i ditt navn. Har du jobbet eller studert på stedet, er det også stor sannsynlighet for at du kan bevise at du faktisk har bodd der du hevder.

Dette er en artikkel fra Hus & Bolig,  Huseiernes medlemsblad. Bli medlem i Huseierne for 510 kroner og spar tusenlapper!

Egne regler for gifte par

Dersom en bolig blir eid av en ektefelle før ekteskapet ble inngått, regnes dette som eiertid også for den andre ektefellen. Det samme gjelder for botid. For samboere er derimot situasjonen en annen. Har samboeren fått eller kjøpt en andel i leiligheten eller huset, vil den nyest innflyttede parten også måtte opparbeide seg eie- og botid. Hvis ikke kan man risikere at fortjenesten på den delen av boligen som den nye partneren eier blir skattelagt.

Ingen regel uten unntak

Selv om loven krever en botid på ett år før boligen kan selges skattefritt, finnes det unntak. Dersom du ikke har kunnet bruke boligen på grunn av ditt eget eller ektefellens arbeid, helsemessige forhold eller annet, kan du få godkjent botid selv om du ikke har bodd der. Dette gjelder bare hvis du inntil da har brukt boligen som fast bolig, eller eventuelt kan vise at du har planlagt å bruke den, men er blitt forhindret i å flytte inn. Det betyr ingenting at du eventuelt har leid ut boligen i den perioden, men dersom du eier og bor i en annen bolig, vil du bli skattlagt. Unntaket er hvis du eier en pendlerbolig.

Utleie

Dersom du leier ut deler av boligen du bor i, kan du risikere å måtte skatte av den delen du leier ut.  Har du bruk minst halvparten til egen bolig (regnet etter utleieverdien) går du fri hvis den øvrige delen er leid ut til boligformål. Har du brukt mindre enn halvparten av boligen vil du måtte skatte av fortjenesten på salget av den utleide delen. Er det snakk om en tomannsbolig, kan du også bo i den minste leiligheten uten at du risikerer skatt. Du kan i tillegg leie ut inntil halvparten av din egen bolig. Husk at utleieverdi beregnes ut fra hva som er verdien for en tilsvarende bolig i kommunen og ikke av det som den som leier faktisk betaler i husleie.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer