Vil bedre bredbåndskonkurransen

Gå til hovedinnhold

Vil bedre bredbåndskonkurransen

Markedet for høyhastighetsbredbånd preges av få konkurrerende tilbydere, identiske tilbud og tre ganger så høye priser som i Sverige.

ALT I ETT: Koblingssalg av TV og bredbånd er svært vanlig, og er en av de tingene Forbrukerrådet mener er med på å svekke konkurransen i markedet.

Forbrukerrådet etterlyser nå tiltak for å bedre konkurransen.

– Ønsker du bredbånd som gjør det mulig å strømme film og tv i god kvalitet, så er du trolig prisgitt én tilbyder. Sjansen for at du også er nødt til å kjøpe en TV-pakke, er også stor, sier Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet etterlyser større politisk vilje til å skape et bredbåndsmarked som tar større hensyn til kundene og valgfriheten i markedet.

Like og høye priser

En enkel gjennomgang Forbrukerrådet har gjennomført i forbindelse med innspill til revideringen av e-komloven, viser at bredbåndstilbudene til forbrukerne er tilnærmet identiske.

– Bredbåndleverandørene tjener penger som aldri før, samtidig som prisene er på stedet hvil og helt like mellom de store selskapene. Dette er klare indikasjoner på at konkurransen ikke er optimal, sier Myrstad. 

– Når vi også ser at prisene ofte er tre ganger så høye som i Sverige, er det på tide å se på eventuelle tiltak som kan bedre bredbåndstilbudet.

Koblingssalg

Forbrukerrådet viser i innspillet til flere tiltak som vil kunne bedre konkurransen.

– Å få avskaffet tvunget koblingssalg av bredbånd og TV vil være en god start. Ikke bare gjør det det vanskeligere for andre tilbydere å etablere seg, det tvinger også forbrukere til å betale for tjenester de nødvendigvis ikke ønsker, sier han.

– I mange områder er det i realiteten lokale bredbåndsmonopoler. Selv om noen har gravd en kabel, er det ikke gitt at disse skal ha enerett til infrastrukturen inn i evigheten.

Forbrukerrådet venter også utålmodig på at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal lansere en ny versjon av telepriser.no.

En prissammenlikningstjeneste for mobil- og bredbåndstjenester gjør det mulig for forbrukerne å få nøytral og god informasjon. Samtidig som den vil være med på å synliggjøre de begrensede valgmulighetene som eksisterer i dette markedet, avslutter Myrstad.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer