Lett på nett

Gå til hovedinnhold

Lett på nett

Kartverk tilgjengelig på nett kan spare deg for tid og penger i en byggeprosess, samt gi deg viktig informasjon om eiendomsgrenser og turmuligheter.

FORBILLEDLIG: Rakkestad kommune har alt på plass, både vanlige kart, ledningskart for vann og avløp, samt miljødata.

De fleste av de største kommunene i landet gir tilgang til ulike kart- og arealtjenester på nett. Kommuner er jevnt over flinke til å gjøre informasjonen tilgjengelig for sine innbyggere. Dette er et godt utgangspunkt for planleggere i alle faggrupper, blant annet arkitekter og eiendomsmeglere, samt forbrukere som søker eiendomsinformasjon.

I tillegg til å være en viktig del av byggeprosesser, kan kartene også brukes til informasjon om terreng og turmuligheter i området.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også.

Viktig for forbruker

Yana Beate Totland, advokat i Huseiernes Landsforbund, forteller at forbrukers behov for eiendomsinformasjon kan melde seg i en rekke situasjoner.

- Søk i eiendomsinformasjon på nett kan være aktuelt for eksempel dersom forbruker ønsker å fremskaffe eller kontrollere opplysninger i forbindelsen med kjøp av eiendom, informasjon om reguleringsbestemmelser i forbindelse med en byggesak på naboeiendommen eller søknad om eget tiltak.

Hun synes at innsamlingen viser at det står relativt bra til i kommunene, men at det må bli bedre. Dette er nemlig informasjon som kommunene skal gjøre tilgjengelig på nettet.

- Kommunen skal sørge for at informasjon fra digitalt planregister, blant annet arealplan og det offentlige kartgrunnlaget, er tilgjengelig på nett, sier Totland.

 Tabell fra Kostra, SSB

Tidsbesparende

- Generelt sett benytter arkitekter og planleggere i praksis all den basisinformasjonen vi kan få fra de forskjellige kommunene i hver eneste sammenheng og hvert eneste prosjekt. Spesielt gjelder dette eiendomsdata som grunnkart og grenser, men også i stor grad reguleringsplanens arealer og bestemmelser. I andre rekke kommer også kartmateriale med inntegnet ledningsnett for tilkobling til vann- og avløp, sier arkitekt Jørn Narud.

Det at de kan ta ut all informasjon selv via internett, gjør at arbeidene kan igangsettes vesentlig raskere. De slipper å ta kontakt med enkeltpersoner i kommunene, og de trenger ikke vente på at informasjon blir funnet og videresendt per post.

En annen fordel med å ha all informasjon på internett, er ifølge Narud at det gis en sikrere og mer konkret tilbakemelding til de som trenger informasjonen. I tillegg får alle parter den samme meldingen på et tidlig tidspunkt.

Narud sier at det er ønskelig at alle kommuner får disse tingene på plass som standard informasjon på internett.

- Men det er store avstander og vanskelige forhold i mange kommuner, noe som gjør at ikke alle er på nett. Men vi tror likevel at dette vil endre seg over tid slik at alle kommuner kan gi nødvendig bakgrunnsinformasjon over nett etter hvert, sier han.

 - Stor etterspørsel

Og det er ikke bare de store kommunene som er flinke å tilby karttjenester på nett.

Rakkestad har under 8000 innbyggere, og er langt fra den største av landets kommuner. Men de er likevel en av de kommunene som har full pott på alle de fem sjekkede punktene.

De har valgt å tilby karttjenester på nett fordi informasjonen er veldig etterspurt.

- Kart er en veldig viktig tjeneste for brukerne, og er en av de tingene det er størst etterspørsel etter på servicekontoret. Derfor er det naturlig for oss å tilby dette digitalt, sier Kåre Kristiansen, leder for servicekontor og IT i Rakkestad kommune.

De har hatt karttjenester tilgjengelig på sine nettsider siden 2000, men han er ikke overbevist om at alle innbyggerne er klar over tilbudet.

- Her er det nok både og. Vi jobber hele tiden med å bekjentgjøre tjenestene våre, men statistikken viser at kart har høye treff.

Kristiansen tror at det er mange som har bruk for kartene som et ledd i henvendelse til kommune eller annen instans i forbindelse med byggesaker og lignende, men han har også inntrykk av at det er mange som bruker kartene til oppslag og informasjon, samt forslag til turer.

Totalt var de 10 kommuner som samarbeidet om en nettportal, og de merker etterspørselen etter tjenester som er lagt ut på nett.

- Mye vil ha mer er det noe som heter, det merker også vi. Det er stadig etterspørsel etter flere tjenester, og vi får tilbakemeldinger på at det er bra at vi har mye tilgjengelig.

- For oss er det mange henvendelser og tid spart ved å tilby dette på nett, samtidig som brukerne får mulighet til å utføre handlingen når det passer dem, sier Kristiansen.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer