Mer kunnskap om gamle tak

Gå til hovedinnhold

Mer kunnskap om gamle tak

Har du bolig eller hytte fra før 1950? Da kan du ha nytte av Sintef Byggforsk sine nye anvisninger om eldre takkonstruksjoner.

SKIFER: Skifertak fra før 1950 er blant tingene Sintef byggforsk nå sprer kunnskap om gjennom oppdaterte anvisninger i Byggforskserien. Foto: Sintef Byggforsk.
SKIFER: Skifertak fra før 1950 er blant tingene Sintef byggforsk nå sprer kunnskap om gjennom oppdaterte anvisninger i Byggforskserien. Foto: Sintef Byggforsk.

Visste du at det i tidligere tider var vanlig å bruke en taktekking som hadde riller eller baner så vannet kunne ledes bort så raskt som mulig, fordi man ikke hadde tett undertak, slik som i dag? Og at stein og skifer like gjerne ble brukt som takstein, og at måten å legge dem på varierte sterkt – og også er annerledes enn teknikker vi bruker i dag? Dette, og mye annet, som for eksempel hva som kjennetegner åstak og sperrebind, kan du lese deg opp på i Sintef Byggforsk sine tre nye anvisninger om eldre takkonstruksjoner. Anvisningene tar for seg tak frem til 1950-tallet.

 

For huseiere og andre

- De tre anvisningene skal gi utfyllende informasjon til alle som enten jobber med bevaring, eller er historisk interesserte, eller til eiere av eldre hus og hytter som ønsker å ivareta det gamle på best mulig måte, opplyser seniorrådgiver Hanna Larsen. Hun forteller videre at to av anvisningene er i salg, og at den tredje fortsatt er under utarbeidelse. 

 

Ildsjeler

Forfatterne av anvisningene er blant Norges fremste eksperter på eldre byggeskikk og trehus.

- Ildsjelene bak dette er godt oppe i årene, og noe av dette har sprunget frem fra deres ønsker om å forbedre og utdype den informasjonen vi hadde fra før, sier Larsen. De nye anvisningene er annet rikt illustrert med eksempelbilder og tegninger for å gjøre forklaringene lettere tilgjengelig.

Anvisningene er en del av Byggforskserien. Serien består av en rekke anvisninger innen byggeskikk, konstruksjoner og byggtekniske løsninger.

- Målet vårt er å hele tiden holde denne serien levende, og å dekke alle områder innen bygg og konstruksjon. Derfor jobber vi hele tiden med å utbedre og fornye anvisningene i serien, sier Larsen.

Anvisningene finner du her:

725.012 Bærekonstruksjoner av tre for tak i eldre boligbygninger viser taktyper og bærekonstruksjoner som var vanlige i norske bolighus fra rundt 1850 til 1950. Konstruksjoner som er omtalt er åstak, sperrebind, fritt opplagte sperrer, frittbærende takstoler, oppfôret tretak og undertak (sutak, taktro).

744.103 Taktekning av tegl- og betongtakstein, skifer, bordtak, kavletak og takspon på eldre bygninger omhandler tekning som var i bruk fram til 1950-tallet. Anvisningen går igjennom formater og kvaliteter av de ulike tekkematerialene og viser hvordan tekningene ble lagt.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer