Visste du at det i tidligere tider var vanlig å bruke en taktekking som hadde riller eller baner så vannet kunne ledes bort så raskt som mulig, fordi man ikke hadde tett undertak, slik som i dag? Og at stein og skifer like gjerne ble brukt som takstein, og at måten å legge dem på varierte sterkt – og også er annerledes enn teknikker vi bruker i dag? Dette, og mye annet, som for eksempel hva som kjennetegner åstak og sperrebind, kan du lese deg opp på i Sintef Byggforsk sine tre nye anvisninger om eldre takkonstruksjoner. Anvisningene tar for seg tak frem til 1950-tallet.

 

For huseiere og andre

- De tre anvisningene skal gi utfyllende informasjon til alle som enten jobber med bevaring, eller er historisk interesserte, eller til eiere av eldre hus og hytter som ønsker å ivareta det gamle på best mulig måte, opplyser seniorrådgiver Hanna Larsen. Hun forteller videre at to av anvisningene er i salg, og at den tredje fortsatt er under utarbeidelse. 

 

Ildsjeler

Forfatterne av anvisningene er blant Norges fremste eksperter på eldre byggeskikk og trehus.

- Ildsjelene bak dette er godt oppe i årene, og noe av dette har sprunget frem fra deres ønsker om å forbedre og utdype den informasjonen vi hadde fra før, sier Larsen. De nye anvisningene er annet rikt illustrert med eksempelbilder og tegninger for å gjøre forklaringene lettere tilgjengelig.

Anvisningene er en del av Byggforskserien. Serien består av en rekke anvisninger innen byggeskikk, konstruksjoner og byggtekniske løsninger.

- Målet vårt er å hele tiden holde denne serien levende, og å dekke alle områder innen bygg og konstruksjon. Derfor jobber vi hele tiden med å utbedre og fornye anvisningene i serien, sier Larsen.

Anvisningene finner du her:

725.012 Bærekonstruksjoner av tre for tak i eldre boligbygninger viser taktyper og bærekonstruksjoner som var vanlige i norske bolighus fra rundt 1850 til 1950. Konstruksjoner som er omtalt er åstak, sperrebind, fritt opplagte sperrer, frittbærende takstoler, oppfôret tretak og undertak (sutak, taktro).

744.103 Taktekning av tegl- og betongtakstein, skifer, bordtak, kavletak og takspon på eldre bygninger omhandler tekning som var i bruk fram til 1950-tallet. Anvisningen går igjennom formater og kvaliteter av de ulike tekkematerialene og viser hvordan tekningene ble lagt.