Laft er like miljøvennlig som passivhus

Gå til hovedinnhold

Laft er like miljøvennlig som passivhus

Med en beregnet levetid på 60 år, vil utslippene per år faktisk være lavere for laftehuset enn passivhuset.

MILJØVENNLIG: Laftehus er ikke utdaterte selv om passivhus er på full fart inn, begge boligtyper er meget gunstige for miljøet.

I Norge har vi en 1000-årig laftetradisjon, og store deler av den norske bygningsarven er bygget i laft.

Nå frykter Riksantikvaren at det vil bli bygget færre og færre laftehus i Norge grunnet arbeid med nye teknisk forskrift.

TEK 17

Direktoratet for byggkvalitet arbeider nå med en revisjon av energidelen i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven som skal tre i kraft i 2017.

Dette er den såkalte TEK 17, som nylig har vært ute på høring.

I forslaget foreslås det å fjerne unntaksbestemmelsene for laftete bolighus og for fritidsboliger over 150 m².

Forslaget innebærer også at energikravene til fritidsboliger skjerpes.

Riksantikvaren mener at dette vil innebære at det vil bli bygget færre laftehus i Norge.

Lavere utslipp, høyere energiforbruk

Riksantikvaren er blant de mange som har levert høringsinnspill til forslaget. I forbindelse med høringsinnspillet, bestilte de en undersøkelse fra firmaet Civitas.

De har utarbeidet et klimagassregnskap som ser på utslippene fra et lafta bolighus i Lom oppført i 2006, og sammenlignet dette med et standard passivhus slik det er lagt inn i Statsbyggs klimagassdatabase.

Undersøkelsen viser at lafta hus kan være like miljøvennlige som passivhus.

Civitas konkluderer i rapporten med at: «Selv om beregningene er gjort kun for ett utvalgt bygg, illustrerer de at mengden klimagassutslipp ikke bør være et argument for å ikke oppføre bolighus i laft.»

Undersøkelsen viser at klimagassutslippene fra materialene i byggeprosessen er om lag det halve for laftehuset sammenliknet med passivhuset. Energiforbruket for laftehuset er noe høyere enn for passivhuset.

Når dette sammenholdes og man regner med en levetid på 60 år, vil utslippene per år være lavere for laftehuset enn for passivhuset.

- Dette er oppsiktsvekkende og svært viktig kunnskap, som det må tas hensyn til i utviklingen videre, sier Marte Boro, seniorrådgiver hos Riksantikvaren.

Den eneste måten å lære seg laftehåndverket på, er ved å oppføre nybygg. Nedgang i antallet laftehus vil innebære at antallet håndverkere som mestrer dette håndverket vil bli redusert, mener Riksantikvaren.

- Allerede i dag er det mangel på dyktige laftere som er skolert for restaureringsoppdrag, og de nye energikravene vil redusere dette antallet håndverkere, avslutter Boro.

loo@huseierne.no

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer