Laft unntas fra energikrav

Gå til hovedinnhold

Laft unntas fra energikrav

Det vil fortsatt være unntak fra energikrav for laftede boligbygg og fritidsboliger.

MILJØVENNLIG: Med en beregnet levetid på 60 år, vil utslippene per år være lavere for laftehuset enn passivhuset.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opprettholder nemlig unntak for laftede boligbygg og fritidsboliger i teknisk forskrift.

Dette informerer de om på sine nettsider.

- Vi lytter til næringen, og vil sikre at kompetansen som finnes i dag kan videreutvikles. Det oppnår vi best ved å videreføre praksisen med unntak fra energikravene for laftede boligbygg og fritidsboliger, sier Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister.

Laftede bygg er i dag unntatt minstekrav om isolering av yttervegg i nye bygg, og departementet vil altså opprettholde dette i de nye energikravene.

Fryktet færre laftebygg

Hus & Bolig skrev for noen måneder tilbake om at laft er like miljøvennlig som passivhus.

Direktoratet for byggkvalitet har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeidet med en revisjon av energidelen i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven som skal tre i kraft i 2017, den såkalte Tek17.

I forslaget som har vært ute på høring ble det foreslått fjerning av unntaksbestemmelsene for laftete bolighus og for fritidsboliger over 150 m². Forslaget innebar også at energikravene til fritidsboliger ble skjerpet.

Riksantikvaren mente at dette ville føre til at det blir bygget færre laftehus i Norge.

-Viktig del av vår kulturarv

Forslagene til nye energikrav for bygg er en oppfølging av Klimaforliket i Stortinget, og dreier seg særlig om at nye bygg skal bli mer energieffektive.

Høringsrunden ble avsluttet i mai, og det har kommet inn flere innspill som har påpekt nettopp betydningen av å bevare norsk lafteteknikk for fremtiden.

Ved å unnta laftede bygg fra enkelte av energikravene, vil laftenæringen fortsatt ha gode vilkår for å stå i spissen for norsk laftetradisjon.

- Næringen er liten, men den er viktig, særlig for distriktene. Den forvalter en viktig del av vår kulturarv som svært få behersker. Hvis vi ikke passer godt nok på denne, forsvinner den. I en bærekraftsammenheng er det klart at det er viktig å ta vare på bygningsarven vår. Laft utgjør også mindre enn én prosent av nye bygg. Energibruken fra laftede bygg blir derfor svært liten, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsministeren viser til at laftede boliger i dag er omfattet av noen minstekrav.

- Fastsettelsen av disse kommer vi tilbake til i forbindelse med at energikravene blir endelig fastsatt, sier Sanner.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer