Enklere å planlegge bruksendring av rom

Gå til hovedinnhold

Enklere å planlegge bruksendring av rom

Drømmer du om å få utnyttet plassen hjemme bedre ved å gjøre om boden i kjelleren til et koselig gjesterom? Nå er planleggingsprosessen blitt enklere.

Gjesterom

Må du søke for å få laget det der gjesterommet i kjelleren som du har tenkt på en stund nå? Og blir du nødt til å sette inn nytt vindu, eller holder det med det lille som er der? Dersom du har balet med slike tanker rundt bruksendring av rom i boligen, er du langt fra alene.

VeiviserVeiviseren gir ikke svar på alt, men hjelper deg et godt stykke på vei. - Vi får mange spørsmål om bruksendring både fra kommuner og privatpersoner. Dette spenner fra hvilke endringer som krever søknad, til hvilke krav som stilles til for eksempel rømningsveier og dagslys, sier eniorrådgiver Ragnhild Olin Amdam i Direktoratet for byggkvalitet.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også! 

Ny veiviser 

For å gjøre det enklere for deg og meg har direktoratet lansert en ny veiviser, som ligger på nettsidene. Gjennom å svare på enkle spørsmål om akkurat din situasjon, finner du ut om prosjektet du planlegger er søknadspliktig, og hvilke byggtekniske krav du eventuelt må oppfylle.

- Vi har laget denne veiviseren for å gjøre det enklere for folk både å få oversikt over og å forstå reglene, sier Amdam i Direktoratet for byggkvalitet.

Veiviseren er lagt opp slik at man gjennom spørsmål og svar snevrer seg inn fra det generelle og til det spesielle som gjelder i ditt tilfelle. Det begynner altså med at du må angi hvilken type bygning du skal gjøre endringen i, deretter snevrer spørsmålene seg inn til om endringen for eksempel vil påvirke andre boenheter, størrelsen på rommet, tilkomst, dagens bruk, fremtidig bruk og videre derfra til detaljer rundt for eksempel vindusstørrelse, takhøyde og lignende.

Har du ikke kjeller, men ønsker deg en? Les mer om det her: Lønnsomt å bygge kjeller

Ulike regler 

Å få oversikt og forstå reglene kan være vanskelig blant annet fordi det er ulike regler som gjelder – avhengig av dato og årstall for byggesøknad eller for søknad om hovedombygging. For boliger hvor søknad er sendt 1. juli 2011 eller senere, er kravene til ting som takhøyde, utsyn og dagslys i oppholdsrom strengere enn for boliger som er satt opp eller ombygd før denne datoen. 

Veiviseren gjelder bare for bruksendring av enkeltrom og ikke for deg som vil flytte på vegger og dører. 

Skal du leie ut en del av egen bolig og lurer på hva som må til? Da bør du få med deg denne artikkelen i Hus & Bolig: Utleiedel i egen bolig 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer