Boligbyggelag vil hjelpe flyktninger

Gå til hovedinnhold

Boligbyggelag vil hjelpe flyktninger

Mange av boligbyggelagene er klare til å bidra både med bygging og forvaltning av flyktningeboliger. Dette kommer fram i en kartlegging NBBL har gjennomført blant sine 44 boligbyggelag.

VIL HJELPE: Boligbyggelagene er klare til å bidra både med bygging og forvaltning av flyktningeboliger.
VIL HJELPE: Boligbyggelagene er klare til å bidra både med bygging og forvaltning av flyktningeboliger.

- Boligbyggelagene kan i større grad bidra til boliger beregnet på de som får opphold og skal bosettes i kommunene, men ikke i like stor grad til akuttmottak. Behovet for boliger må vurderes ut fra denne rekkefølgen: eksisterende boliger, nye usolgte boliger, allerede planlagte boliger, og planlegging av nye boliger og tomteareal. Boligbyggelagene kan bidra i alle disse kategoriene, sier adm. dir. Thor Eek i NBBL.

Verdifull erfaring i boligbyggelagene

Boligbyggelagene har daglig erfaring og lang historie i å samarbeide med kommuner om boligbygging, helt tilbake til stiftelsen av OBOS i 1929.

- Norske Boligbyggelag har en verdifull erfaring i den unntakssituasjonen vi befinner oss i nå. For dette kan hverken det offentlige, de private eller byggebransjen løse alene. Boligbyggelagene kan både bygge, leie ut og forvalte boliger, i egen regi eller i samarbeid med andre. Men det er stor forskjell på boligbyggelagene, så mulighetene til innsats vil variere i ulike deler i landet, avslutter Eek.

Konkrete eksempler fra kartleggingen som vil bli lagt fram for Sanner:

Boligbygging:
•Utnytte de boliger som i dag står tomme. Dette gjelder bl.a. totalt 1000 nye ferdigstilte usolgte boliger i Norge. Kommunen kan kjøpe inntil 10% i alle borettslag og sameier.
•Rask og rimelig boligbygging til dette formålet er avhengig av lettelser i tekniske krav og rasjonelle planprosesser.
•Bygge leieboliger og videreutvikle leie til eie prosjekter slik at flyktningene etter hvert kan etableres seg permanent i egen eid bolig
•Bygge utleieboliger som på et senere tidspunkt kan utgjøre en del av det fremtidige og mer ordinære boligbehovet i kommunen til omsorgsboliger, UngBo, studentboliger.

Boligforvaltning: •Boligbyggelagene har god og lang erfaring i å forvalte boliger. Boligbyggelagene er derfor en relevant samarbeidspartner for å forvalte boliger som blir bygget i kommunal og privat regi.

Begrensninger/utfordringer:
•Begrensninger i tilgang på tomteareal, ikke minst som er ferdig regulert
•Det er eksempler på boligbyggelag som har både store ordinære prosjekter og uteleieprosjekter, men som blir stoppet av kommunale krav til høyde på bygg etc. Myndigheten må være fleksible uten at det trenger å gå utover kvaliteten for at flest boliger til dette formålet kan bygges.
•Det er stor forskjell på boligbyggelagene, så mulighetene til innsats vil variere i ulike deler i landet.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer