Mange miljøgifter i hjemmet ditt

Gå til hovedinnhold

Mange miljøgifter i hjemmet ditt

I boligen finnes et vell av ulike kjemikalier og miljøgifter med negativ virkning på kropp og miljø. Mye fester seg i husstøvet. Vet du hva du bør gjøre for å redusere eksponeringen du og dine medboere utsettes for?

- Vi vet litt for lite om hvor store mengder kjemikalier som finnes, men det vi ser, er at det er for dårlig kontroll. Myndighetene klarer ikke å kontrollere alle produkter som brukes i norske boliger. Vi har ingen garanti mot at stoffer som er forbudt i Norge og Europa ikke brukes i kjemiske byggevarer og byggprodukter, sier markedsrådgiver Tormod Lien i Stiftelsen Miljømerking, som administrerer de to offisielle miljømerkingene i Norge: Svanemerket og «Blomsten» (EU Ecolabel).

 225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

Ikke bare det at ulovlige stoffer stadig vekk dukker opp i produkter, men også mengden av de lovlige stoffene, bekymrer ekspertene. 

- Det er ikke hver enkelt kilde til miljøgifter som bekymrer oss mest, men den totale belastningen fra miljøgifter over tid, sier sjefsingeniør i kjemikalieseksjonen i Miljødirektoratet, Ingunn Correll Myhre.

 

Fire grupper bekymrer

I norske hus og hjem er det blant annet disse fire grupper miljøgifter som mange eksperter er bekymret for: halogenerte flammehemmere, myknere som for eksempel ftalater, fluorinerte stoffer og løsemidler som for eksempel formaldehyd.

- Noen kjemikalier har veldig varierte bruksområder. Ta for eksempel oktyl- og nonylfenoler. Det er stoffer som har vært brukt mye i vaskemidler, men som også brukes ved innfarging av klær og andre tekstiler – de bryter ned tekstilene slik at de tar imot fargen bedre, og er derfor brukt hos enkelte produsenter. Men stoffene er giftige og hormonforstyrrende noe som kan gi fosterskader og redusere vår evne til å få barn. Vi vet at de finnes i norske hjem, og noen studier, i USA og Norge, viser mengdene, men vi vet ikke hvilke helseeffekter dette har, sier Lien.

- At det er kjemikalier i sofaen eller andre steder er én ting: Men hvordan «smitter» slike stoffer fra boligen, og dens inventar, over på mennesker?

- Vi får de uønskede stoffene i oss både fra avdamping og fra støv som vi puster inn og ved opptak gjennom huden. Nanopartikler vandrer for eksempel lett gjennom tradisjonelle barrierer som stoff og hud og man kjenner ennå ikke virkningen av slik inntrengning, sier Lien.

 

Flammehemmere

Flammehemmere tilsettes blant annet i elektronikk, ledninger og kabler for å gjøre de mindre brennbare. Problemet er at flammehemmere kan lekke ut. 

- Når plasten i elektronikk blir varm, blir bindingene svakere og molekyler kan lekke ut, forklarer Sara Alainezhad Kjærvik i Bergfald Miljørådgivere. På oppdrag fra Miljødirektoratet har hun utarbeidet rapporten «Miljøgifter i husstøv».

HusstøvHusstøv inneholder en rekke miljøgifter. Den viser at støv kan binde opp flere ulike typer miljøgifter, og dermed gjenspeiler mange av de man finner i huset generelt. Spesielt støvet på og rundt elektriske installasjoner inneholder en stor andel bromerte flammehemmere. 

 

Allværsjakkene lekker

En annen type miljøgift som hyppig viser seg i husstøv er perfluorerte stoffer. Dette brukes særlig i allværsjakker og en del kjøkkenutstyr. 

- Bromerte flammehemmere og perfluorerte stoffer kan gi alvorlige helseskader som kreft, redusert fruktbarhet eller fosterskade, og flere av disse stoffene er fareklassifisert for dette. De kan også ha hormonforstyrrende egenskaper. Det vi er bekymret for, er virkningen disse stoffene kan ha når vi utsettes for små mengder over lang tid og fra flere kilder, sier Myhre i Miljødirektoratet.

 

Stadig flere stoffer 

- Vi oppdager stadig flere miljøgifter i husstøv, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding om rapporten fra Bergfald. Direktoratet bruker funnene for å dokumentere innspill om strengere internasjonale reguleringer, heter det i pressemeldingen. 

I følge Tormod Lien i Svanemerket går arbeidet med å stramme inn reguleringene på området altfor sakte.

- Kravene vi stiller til produkter vi skal Svanemerke ligger alltid langt foran myndighetenes minstekrav. Vi mener at myndighetskravene ikke er gode nok. Vi vet for eksempel at myndighetene har en del stoffer på sin bekymringsliste, som likevel er lovlige i dag. Nanopartikler, for eksempel. Man er bekymret for virkningen av disse på miljø og helse, likevel er de lovlige, sier Lien.

 

Svanemerket 

Som representant for Svanemerket oppfordrer han selvsagt folk til å velge produkter som har denne merkingen.

- For da har vi gjort jobben for deg. Det er omfattende testing og dokumentasjon som må til, og våre krav er til enhver tid de strengeste, slik at de som har fått svanemerket også må fornye seg når nye, mer miljøvennlige måter å produsere på blir tilgjengelige, sier Lien. 

 

Luft ut 

Et godt tips for å minske påvirkningen av skadelige stoffer i hjemmet er å lufte godt, og å fjerne støv. 

Ved god utluftning reduseres konsentrasjonen av stoffer som har dampet av fra lakk, lim og maling til tekstiler, gulvbelegg og tepper, som ellers ville hopet seg opp innendørs. Fjerner du i tillegg støvet, fjerner du de miljøgiftene som har satt seg der. Når du kjøper nye produkter: Se etter miljømerking. 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer