FLYTTESKATT: Å flytte i Sverige kan virkelig svi på pungen.
FLYTTESKATT: Å flytte i Sverige kan virkelig svi på pungen.

FLYTTE: Kjempedyrt i Sverige

Mange nordmenn har kjøpt fritidsbolig i Sverige. Den tøffe gevinstbeskatningen rammer også nordmenn som vil selge.

Ann-Louise og Anders Nilsson i Upplands Väsby, nord i Stockholm, bor i en forholdsmessig stor bolig. De flyttet til rekkehuset sitt for 25 år siden. Nå som barna har flyttet ut, kunne de tenke seg noe mindre. Men skal de selge, forsvinner en anselig sum i skatter. Og da har de ikke råd til å kjøpe nytt.  Situasjonen er den samme for svært mange voksne svensker. De blir sittende med store boliger, og småbarnsfamilier som kunne trenge mer plass, må slåss om hvert eneste ledige hus.

22 prosent gevinstskatt


– Årsaken til problemet er først og fremst gevinstskatten, forklarer sjefsøkonom Daniel Liljeberg i Villaägarnas riksförbund. Man må betale 22 prosent skatt på boligens verdistigning.  

– Det er ikke uvanlig at hus som ble kjøpt for mellom 70 000 og 150 000 kroner på 1960- og 70-tallet selges for 5 – 6 millioner i dag. Har man spart på kvitteringer, kan man trekke fra investeringer som er gjort, men de utgjør som regel en svært liten andel av verdistigningen. Resten blir hardt beskattet. I Stockholm er 1,5 millioner i flytteskatt ikke uvanlig, forteller Liljeberg.

Og selv om Sverige avskaffet arveavgiften for noen år siden, vil inngangsverdien på boligen følge med når barn eller andre arver huset. Da arver de også problemet.

Ifølge Villaägarnas riksförbund er samtlige politiske partier enige i at dette er problematisk, men den svenske staten trenger pengene, og derfor er det heller ingen vilje til å gjøre endringer. Provenyet fra «kapitalvinstskatten» er på ca. 18 milliarder kroner, og «stämpelskatten», altså dokumentavgiften, ca. 4 milliarder.

Visste du at medlemmer i Huseierene får opptil 40 prosent rabatt på byggevarer?

Innelåst


Konsekvensene av den tøffe beskatningen er at folk blir fastlåst. Eldre mennesker blir boende der de alltid har bodd.

 – Vi har en betydelig lavere omsetning av boliger enn andre land i Europa, sier Daniel Liljeberg.

- I land med lavere flytteskatter både bygges og selges det mer enn dobbelt så mange småhus hvert år.

Det bekrefter en rapport fra Handelns Utredningsinstitut. De har sammenlignet Sveriges flytteskatter med andre lands skattenivå, for å se om det finnes en sammenheng mellom høye flytteskatter, bevegelser i boligmarkedet og nyproduksjon av småhus. I Sverige er den gjennomsnittlige skattekostnaden for å flytte ca. 24 000 euro, det vil si ca. 216 000 kroner. Tilsvarende tall i Norge er 6 000 euro eller 54 000 kroner.  I Sverige omsettes kun to prosent av småhusene hvert år - i Norge 5 prosent.

Undersøkelsen viser også at skattenivået påvirker boligbyggingen. I Norge og Finland, der flytteskattene er ca. en fjerdedel av de svenske, ble det bygd ett småhus pr. 500 innbyggere i 2011. I Sverige ble det bare bygd ett småhus pr. 1 300 innbyggere i samme periode.