Søknadspliktige tiltak

Gå til hovedinnhold

Søknadspliktige tiltak

Plan- og bygningsloven bestemmer at de aller fleste tiltak på en eiendom eller bygning er søknadspliktige. Med mindre det er gjort unntak i loven må det altså sendes inn søknad til kommunen, og tillatelse må være gitt før man kan sette i gang arbeidet.