Byggeregler

Gå til hovedinnhold

Byggeregler

I byggesaker er det mange regler å forholde seg til. I tillegg til plan- og bygningsloven må man ofte lese både andre lover og forskrift for å få med seg hva som gjelder. Her gir vi en oversikt over de mest sentrale reglene, med lenker til hvor du kan finne dem.

Her er en oversikt over viktige regler:
• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr 71.

Byggesaksforskriften (SAK10)


Byggtekninsk forskrift (TEK10)

Forskrift om konsekvensutredninger 
Kart- og planforskriften
• Andre regelsett med forskrifter, eks. brannvernlovgivningmiljølovgivning og forurensningslovgivning, veglova
• Andre byggeregler 
• Sentrale og lokale planer og bestemmelser:

1. Rikspolitiske bestemmelser (mål, rammer og retningslinjer, samt statlig reguleringsplan og arealdel av kommuneplan).

2. Fylkesplanlegging (fylkesplan inneholder mål og langsiktige retningslinjer for utviklingen i fylket. Fylkesplanen inneholder også retningslinjer for arealressursbruk).

3. Kommuneplan:

3.1   Arealdelen av kommuneplan

3.2   Reguleringsplan

3.3   Detaljplan

Har du havnet i konflikt? Vi hjelper deg

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Send inn et juridisk spørsmål

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.