Byggeregler

Gå til hovedinnhold

Byggeregler

I byggesaker er det mange regler å forholde seg til. I tillegg til plan- og bygningsloven må man ofte lese både andre lover og forskrift for å få med seg hva som gjelder. Her gir vi en oversikt over de mest sentrale reglene, med lenker til hvor du kan finne dem.

Her er en oversikt over viktige regler:
• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr 71.

Byggesaksforskriften (SAK10)


Byggteknisk forskrift (TEK17)

Forskrift om konsekvensutredninger 
Kart- og planforskriften
• Andre regelsett med forskrifter, eks. brannvernlovgivningmiljølovgivning og forurensningslovgivning, veglova
• Andre byggeregler 
• Sentrale og lokale planer og bestemmelser:

1. Rikspolitiske bestemmelser (mål, rammer og retningslinjer, samt statlig reguleringsplan og arealdel av kommuneplan).

2. Fylkesplanlegging (fylkesplan inneholder mål og langsiktige retningslinjer for utviklingen i fylket. Fylkesplanen inneholder også retningslinjer for arealressursbruk).

3. Kommuneplan:

3.1   Arealdelen av kommuneplan

3.2   Reguleringsplan

3.3   Detaljplan

Har du havnet i konflikt? Vi hjelper deg

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.