Vær oppmerksom på skadedyr

Gå til hovedinnhold

Vær oppmerksom på skadedyr

Sjekk om du ser noen av disse skadedyrene i boligen, bod eller garasje.

Nærbilde av sølvkre. Foto: Mycoteam

Denne artikkelen er et av våre tips for hva du må passe på av vedlikehold i boligen din. Se flere tips her:
Huseiernes vedlikholdskalender for hus > August

 

Noen av skadedyrene kan rett og slett hjelpe oss til å oppdage fukt, som disse ni: skrukketroll, sølvkre, skjeggkrenymfe, stripete borebille, husbukk, saksedyr, tusenben, stokkmaur og støvlus.

Observer hvor de holder til, og finn fuktproblemet. 

 

Har du observert noen av disse?

De fleste skadedyrene vi finner hjemme er helt ufarlige, selv om mengder av dem kan oppleves ubehagelig. Eksempler på dette er sølvkre, muggbille, brunmidd, skrukketroll, saksedyr, fuktbille, tusenbein og hussiriss.

Skjeggkre? Har du skjeggkre går det an å få fjernet disse. Les mer her!

 

Insekter som angriper mennesker, som lus, lopper, midd og veggedyr, kan gi deg plagsom kløe, vonde bitt, utslett og svie, eller så kan de suge blodet ditt om natten.

 

Insekter som melbiller, kakerlakker, brødbille, tobakksbille, melmøll, tørrfruktmøll, fleskeklanner, pelsbille, klesmøll, tyvbille, mus og rotter kan derimot gjøre stor skade på mat og tekstiler. De kan også være bærere av smittsomme sykdommer som salmonella og listeria, ødelegge mat og jordbruksvarer, samt infisere dyrefor.

Angriper treverk

Husbukk er en bille som lever av treverk i bygninger, og etter en del år kan skadene på huset bli store. Praktbillens larver lager ganger i bartrevirke, men det er sjeldent.

Parkettbillens larver graver ganger i løvtre, og angrep kan derfor forekomme i eikeparkett, møbler eller treskulpturer i trevirke som er under ti år.

Myk borebille ødelegger ikke treverk, men den gnager hull i takpapp, tapet og lignende.

Stripet borebille derimot kan angripe både hus, møbler og andre tregjenstander av bartre og bjørk. Selv bøker og papirer som oppbevares fuktig kan angripes.

Bygger man inn tre med barkrester, risikerer man at blåbukker trenger seg gjennom dekkende materiale som takpapp, gipsplater, tapet og lignende. Men de spiser ikke treverk, i motsetning til hva svært mange tror. Derimot slår de seg ofte ned i råteangrepet treverk, og får dermed skylden.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer