Vær forberedt på ekstremværet «Gyda»

Gå til hovedinnhold

Vær forberedt på ekstremværet «Gyda»

Vinterstormen treffer hardest i Møre og Romsdal og sør i Trøndelag hvor farenivået er rødt, mens det er oransje i Sogn og Fjordane og Oppland, og gult i Hordaland og Nord-Trøndelag. Dette bør du vite!

FARE FOR RAS: I tillegg til kraftig regn, vil mildværet også føre til snøsmelting. Dette kan gi fare for ras. Foto: NVE

Tekst: Kari Gjertrud Dølgaard

De fleste har fått med seg nyheten om at en atmosfærisk elv er på veg til Norge. Hva er en atmosfærisk elv? Det høres jo nesten litt hyggelig ut.

Atmosfæriske elver er lange transportårer for vanndamp i luften over oss, og kan gi store mengder nedbør.

Atmosfæriske elver er rundt 2000 km lange og 300- til 500 km brede. De tropiske luftmassene blir fraktet til våre breddegrader ved hjelp av kraftige vinder i atmosfæren.

Når luftmassene kommer til Norge blir vanndampen omgjort til regn (kilde: snl.no)

I tillegg til vannmassene som vil skylle ned, får vi også mildvær, og konsekvensen blir da at snøen vil smelte. Kort sagt vil det bli veldig vått.

Allier deg med naboene

Adopter et kumlokk, foreslår NVE. Har du kumlokk i nærheten som er nedsnødd eller tettet av is, meld enten fra til kommunen, eller ta med deg et spett for å fjerne is og snø selv.

Er det snøfritt, sjekk og fjern eventuelle kvister, gjenstander, grus eller sand som kan hindre vannet i å renne fritt.

Selv om været skulle vise seg å være moderat denne gangen, og at området hvor du bor ikke er i faresonen, kan det være smart å lage sin egen beredskapsplan til en senere anledning.

Allier deg med naboene og sjekk om vannet har fritt leide.

For noen er det fristende å kaste hageavfall i bekken, men kvister kombinert med hageavfall vil virke som propper i vannløpet.

Sørg derfor for at bekkeløpet er fritt for alt som ikke hører hjemme der.

Alle avløpsveier bør være åpne slik at vannet ikke demmes opp. Det gjelder ikke bare bekkefar, men også veigrøfter, kulverter og rister.

Hvem har ansvaret

Kommunene og Statens vegvesen, blant andre, skal sørge for å rense avløpsveier for is, snø, søppel, grus og sand slik at vannet kan renne uten hinder.

Kanskje har de likevel ikke full oversikt over lokale forhold.

Du kan derfor bidra til en bedre beredskap ved å melde fra til kommunen dersom du observerer mye ansamling av rusk og rask i stikkrenner, bekkefar og grøfter som du ikke kan ta tak i selv.

Slik forbereder du deg

Gode forberedelser er viktig for å redusere fare for flomskader, og det er ikke gjort i en fei å snu seg rundt når vannet plutselig truer.

Bor du i nærheten av en bekk, en elv eller en sjø bør du være forberedt på at vannet plutselig kan komme.

Derfor er det viktig at du legger en plan som gjør at du kan handle raskt dersom vannføringen øker.

Hvor kan du sette for eksempel bil, campingvogn, båt eller løse gjenstander i hagen for å unngå at de risikerer å bli tatt av vannet?

Er det sannsynlig at vann kan komme inn i kjelleren eller inn i garasjen?

Planlegg hvordan du kan flytte gjenstander og verdier opp i høyden. Hold i alle tilfeller vinduer eller dører til kjeller lukket.

Har du en tilbakeslagsventil i kjelleren i fall overvannsnettet kneler?

Les også: Vannskader: Boligeier kan ha ansvar

Kanskje burde du forberede sandsekker som kan demme opp for vannet, for eksempel foran kjelleren. Skulle det verste skje, sørg for at du vet hvordan du kobler ut sikringer.

Er det godt drenert rundt huset? Til våren burde du kanskje planlegge regnbed som vil være til god hjelp også ved store regnskyll.

Les også: Drenering rundt huset: Etterisoler samtidig

Regnbed er nedsenkninger, eller små grøfter i terrenget som du fyller med «tørste» planter, og som kan fordrøye store mengder vann.

Ha en beredskapsplan

Husk at du har et eget ansvar for å sikre deg ved bortfall av strøm, drikkevann, internett, telefon og stengte veger som følge av flom- og skredhendelser.

Les derfor også vår artikkel om kriselagring

Dersom du har behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare mot huset ditt; ring nødetatene.

Ved skade

Hvis du opplever å få skade på bolig eller eiendeler under uværet, husk å melde fra til ditt forsikringsselskap så raskt som mulig. 

Fakta:

Husk disse reglene

  • Ikke opphold deg nær elver og bekker med stor vannføring. 
  • Husk at elva du krysser, kan være mye større når du skal tilbake.
  • Ikke kjør båt i en elv med flomvannføring hvor du kan støte på trær og tunge gjenstander.
  • Unngå å kjøre bil i områder med rødt og oransje varsel. Veier kan stenges p.g.a. flom og jord- eller sørpeskred.
  • Unngå bratte skråninger med løsmasser, elver og bekker med stor vannføring. Erosjon kan utløse skred.

Kilde: NVE

 


Medlemsfordel

logo-standard@0,2x kopi.png

Rabatt på takseringsoppdrag

Flere av Norsk Takst sine medlemmer/takstmenn tilbyr Huseiernes medlemmer 10 % effektiv rabatt ved takseringsoppdrag.

Les tilbudet

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer