Søk etter takstmenn som yter 10 % rabatt til Huseierne's medlemmer gjør du på www.norsktakst.no

  1. Velg BOLIG (standard valg ved åpning av siden).
  2. Skriv inn kommunen du ønsker og klikk på søkeknappen.
  3. Deretter velger du UNDERKATEGORI "Huseiernes Landsforbund".
  4. Du kan sortere i listene ved å klikke på kolonneoverskriften.

    Flere av medlemmene/takstmenn i Norsk Takst har valgt å markedsføre seg også i nærliggende kommuner, dvs. utenom den kommunen de har kontoradresse.