Tre måter du kan påvirke styre og stell der du bor

Gå til hovedinnhold

Tre måter du kan påvirke styre og stell der du bor

Har du sterke meninger om saker som angår ditt sameie eller borettslag? Sjekk våre tre tips for å bli hørt!

KUNSTEN Å OVERBEVISE: Er du sterkt for eller mot bygging av balkonger, etablering av takterrasse eller annet som angår deg der du bor? Ikke vent til "diverse"-posten på årsmøtet med å ta opp saken!

Som leilighetseier i et sameie eller borettslag har du gode muligheter for å påvirke. I all hovedsak er det tre ulike «veier» du kan bruke for å få frem dine synspunkter:

1) Meld deg inn i styret

2) Meld inn sak til årsmøtet eller generalforsamlingen

3) Bruk stemmeretten

Hva innebærer disse? Vi har tatt en prat med Huseiernes advokat Espen Kheradmandi.

Advokat Espen Kheradmandi i Huseierne.

1. Å melde seg inn i styret

- Dersom du melder deg inn i styret der du bor, har du gode muligheter for å påvirke i både store og små saker. Men husk at det følger et stort ansvar med å sitte i et boligstyre, sier Kheradmandi.

Én ting er at det ofte er mye arbeid. Jo større borettslaget eller sameiet er, og jo eldre og dårligere bygningsmassen er – jo mer arbeid kan du forvente.

Men få enheter og nye bygninger er heller ingen garanti mot mye jobb. Du må altså være klar for å bruke tid på det, dersom du går inn i styret.

Å melde seg inn i styret innebærer ansvar

I tillegg til at man påtar seg mye arbeid når man går inn i et styre, har man også – uansett kvalifikasjoner og utdanning – et personlig ansvar som styremedlem.

- Ansvaret er nokså utstrakt, det gjelder alt fra å innberette riktige tall til offentlige registre, til å sørge for at det ikke faller farlige istapper i hodet på folk om vinteren, sier Kheradmandi.

Sett deg inn i ting på forhånd

Han anbefaler alle som vurderer å melde seg til styrearbeid der de bor, å sette seg inn i ting. Har dere en forretningsfører som sørger for ryddig økonomi, og gjør styrejobben enklere? Står det en større oppussing på trappene som vil gi merarbeid? Har styret de nødvendige ansvarsforsikringene på plass?

Slike ting bør du kjenne til før du eventuelt rekker opp hånden og melder din interesse på årsmøtet eller generalforsamlingen.

- Dersom du kun har én fanesak – for eksempel at du ønsker at alle leilighetene der du bor skal få balkong – så er det ikke sikkert at du skal melde deg inn i styret for det. Da må du i så fall være klar for å sysle med mye annet også, påpeker advokaten.  

Digitalt kurs

Gratis kurs om styrearbeid

Anders Leisner er advokat i Huseierne. Her gir han deg en oversikt over styrets oppgaver og ansvar i sameier og borettslag. Les mer

2. Å melde inn sak til årsmøtet eller generalforsamlingen

Dersom du har én eller to fanesaker, og ikke ønsker deg inn i styret, er en annen vei til gjennomslag å melde inn dine saker til årsmøtet eller generalforsamlingen. Møtet skal avholdes i alle boligselskaper innen utgangen av juni hvert år. Mange steder holdes årsmøtet i april.

- Styret skal kalle inn til årsmøtet minst åtte og maks tjue dager før møtet. Men har du noe du vil ta opp, så må du melde ifra før innkallingen kommer. Ønsker du for eksempel å ta opp bygging av balkonger, så skal grunnlaget stå i innkallingspapirene. Det betyr at arbeidet må gjøres før innkallingen foreligger, sier Kheradmandi.

Gjør jobben lettere for styret

Styret skal, forut for innkallingen, sette en frist for innkomne forslag. Styret plikter å tilrettelegge for en ordentlig behandling av forslag som meldes inn innen fristen.

Men det skader ikke om du gjør research-jobben lettere for dem ved å legge frem god informasjon om saken. Dersom du ønsker deg balkonger, kan du for eksempel legge ved informasjon om hvordan de kan se ut og et realistisk kostnadsoverslag. Da gjør du jobben lettere for styret, og du kan øke dine muligheter for gjennomslag i saken.

Ikke legg større ting til «diverse»

En typisk feil mange gjør er å ta opp smått og stort under «diverse», litt sånn på sparket på slutten av årsmøtet. Disse kan ofte avskjæres fordi det er for store ting til denne sekkeposten; ting som krever nettopp den forberedelsen og behandlingen vi har skissert over.

3. Å bruke stemmeretten

Den tredje måten å påvirke på, er å bruke stemmeretten din på årsmøtet.

- Alle leilighetseierne har stemmerett på årsmøtet. Leietagere har møte- og talerett, men kan ikke stemme, forklarer Kheradmandi.

I sameier eller borettslag hvor det kun er boliger, er det én stemme per leilighet. I sameier der det også er næringsvirksomhet, regnes stemmene ut fra eierbrøken.

Fullmektiger kan representere deg

Dersom du ønsker, kan du ha med din egen rådgiver på møtet.

- Det er ikke helt uvanlig at folk for eksempel har med seg en advokat – spesielt dersom det er betente saker som skal opp. Denne personen kan gis talerett hvis flertallet tillater det, sier Kheradmandi.

Dersom du selv ikke kan møte opp på årsmøtet, kan du gi en annen fullmakt til å stemme for deg. Det er lurt å lage en skriftlig fullmakt, så det ikke i ettertid blir spørsmål rundt gyldigheten.  

Meld inn ditt sameie eller borettslag!

Medlemskap er trygghet for sameier og borettslag:

→ Gratis jusstelefon
→ To timer gratis advokatbistand
→ Gratis byggteknisk rådgivning
→ Rabatter på varer og tjenester i sameie/borettslaget

Få et tryggere styre fra bare 2130 kroner!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer