Slik blir boligskatten i 2024

Gå til hovedinnhold

Slik blir boligskatten i 2024

Her ser du detaljene om rentefradrag, eiendomsskatt, skatt på salgsgevinst, boligutleie og BSU-fradrag.

Mann og barn ser på PC
10 % BSU-FRADRAG: Til tross for høye boligpriser ble ikke BSU-fradraget øket for 2024.

Regjeringspartiene og SV ble tidlig i desember enige om statsbudsjettavtalen for 2024. I år ble det ingen endringer i boligskatteopplegget, slik vi fikk i fjor.

Her er syv punkter om skatt på bolig for 2024:

1. Uendret rentefradrag for alle

Med rente på rekordhøye nivåer - og en forventing om at denne renten holder seg gjennom 2024 - er rentefradraget nok det viktigste for alle med lån.

For skatteåret 2024 blir rentefradraget værende på 22 prosent.

Merk at fradraget er regnet inn i skattekortet, men det er på basis av lånet du hadde i 2022. Har du tatt opp nytt lån i 2023, hatt avdragsfrihet eller betalt inn ekstra på lånet i 2023, kan det ha betydning. Da anbefaler vi at du sjekker skattekortet ditt!

2. Maksimal eiendomsskattepromille holdes uendret, men...

Høyeste eiendomsskattesats holdes på 4 promille også i 2024.

Men mange vil oppleve økt eiendomsskatt i 2024. Det skyldes at mange bor i kommuner der skatteetatens formuesverdier brukes for å avgjøre eiendomsskatten. For 2024 brukes boligverdiene fra 2022, og det var en grei boligprisstigning i mange kommuner til 2022. Dermed vil mange få økt eiendomsskatteregning.

3. Du kan fortsatt leie ut skattefritt i egen bolig.

Regelen om at du kan leie ut skattefritt i egen bolig opprettholdes.

Det betyr at du fortsatt kan leie ut halvparten av boligen uten å betale skatt. Typisk utleie av en kjellerleilighet.

Merk at utleien skal være under halvparten av boligverdien. Les mer her: Skatt ved utleie av egen bolig

Dette kan være fint for mange som ønsker å spe på inntektene i 2024 når bokostnadene fortsatt øker.

4. Ingen endring i skatt på utleie eller skatt av bolig

Skatt på leieinntekter fra skattepliktig utleie blir fortsatt på 22 prosent.

Skattepliktig leie kommer først og fremst når du leier ut en bolig du ikke selv bor i (sekundærboliger). Les mer om skatt på utleie her!

Den som selger bolig med skattepliktig gevinst får 22 prosent skatt på gevinsten også i 2024. Dette er uendret fra 2023.

5. Det innføres ikke arveavgift

Budsjettpartner SV rasler stadig med arveavgifts-sabelen. Vi i Huseierne får mange spørsmål om det kommer ny arveavgift. Men finansminister Trygve Slagsvold Vedum har lovet at det ikke blir økt arveavgift så lenge han er finansminister.

Les mer: Vedum avlyser arveavgiften - for nå!

6. Uendret formuesskatt for sekundærboliger og boliger verdt mer enn 10 millioner kroner

I fjor ble formuesskatten for sekundærboliger (utleieboliger) og primærboliger verdt mer enn 10 millioner kroner endret.

  • Formuesskatten på primærboliger verdt under 10 millioner kroner skattlegges for 25 prosent av markedsverdien.
  • For primærboliger verdt mer enn 10 millioner kroner, skattelegges du for 70 prosent av markedsverdien over 10 millioner kroner. 
  • I og med boligprisstigningen, vil flere oppleve at man kommer over trinnet på 10 millioner kroner i år.

NB: Formuesskatt betaler man bare hvis man har netto formue over 1,7 millioner kroner. Det vil si at lån trekkes fra først. Du må ha over 1,7 millioner i skattbar formue før du betaler formuesskatt.

Formueskattesatsen er 1 prosent hvis du må betale formuesskatt.

Les mer: Formuesskatt, slik beregnes den

7. Fortsatt BSU-fradrag på 10 prosent

I fjor ble skattefradraget for BSU-sparing - boligsparing for unge - halvert fra 20 til 10 prosent. Og der er fradraget fortsatt for i år.

Sparebeløpene som kvalifiserer til skattefradrag i 2024 er:

  • Du kan spare inntil 27.500 kroner med skattefradrag i året
  • Totalt sparebeløp er fortsatt på 300.000 kroner.

Regelen om at du bare får skattefradrag frem til du har kjøpt din første bolig opprettholdes!

 

NB: Har du store endringer på gjeld eller formue, er det lurt å sjekke skattekortet for 2024. Les mer: Mange renteøkninger gir mindre skatt

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer