Skattekortet for 2024 er klart: Mange renteøkninger gir mindre skatt!

Gå til hovedinnhold

Skattekortet for 2024 er klart: Mange renteøkninger gir mindre skatt!

Har du boliglån er det ekstra viktig å sjekke skattekortet. Hyppige rentehevinger og økte rentekostnader betyr at mange skal trekkes mindre i skatt.

VELBRUKTE MINUTTER: Mange endrer aldri skattekortet. Etter året vi har lagt bak oss, kan særlig boligeiere med store lån ha mye igjen for å bruke noen minutter på å sjekke skattekortet. Foto: Skatteetaten / Helen Rist

Skattekortet for 2024 er klart, og det har vært et tøft år med mange rentehevinger og økte utgifter. Derfor er det viktig å sjekke at alt stemmer, både på inntekts- og fradragssiden.

Hvis du har mye i boliglån, kan du ha mye igjen for å sjekke skattekortet for 2024. Små justeringer kan gi deg mer penger å rutte med i måneden.

Det er også lurt å sjekke skattekortet ekstra godt hvis du har mye penger i banken.

Gå over renteutgifter og renteinntekter

Det er lett å glemme at renter på lån og sparing påvirker skatten.

Rentene har økt kraftig i år. Dette er selvsagt noe som Skatteetaten tar hensyn til i skattekortet for 2024, men Skatteetaten vet ikke alt om deg og tallene er aldri helt oppdaterte.

Derfor kan det likevel være at tallene ikke blir riktige, siden skattetrekket baseres på tidligere formue, inntekt og fradrag. Dette regnes ut fra tidligere skatteoppgjør, anslag på lønnsvekst og renteutvikling.

Faktisk er det slik at tallene for renteutgifter, -inntekter og gjeld som Skatteetaten baserer seg på er hentet fra skattemeldingen din fra 2022, og mye har endret seg siden da. Fra en styringsrente på null prosent høsten 2021, til seks rentehevinger, der tre av dem var doble i 2022. I 2023 har Norges Bank satt opp styringsrenten fra 2,75 til 4,50.

Det viktigste du gjør er å sjekke at lån og renter på gjeld i skattekortet ditt stemmer overens med det du forventer å betale i løpet av 2024.  Det samme gjelder hvis du har renteinntekter.

 

Hva er konsekvensen?

Konsekvensen ved å ikke sjekke og eventuelt rette, er ganske enkel.

Du kan risikere å ha et mye høyere skattetrekk gjennom året enn nødvendig. Og motsatt, om skattetrekket er for lavt vil du få restskatt. 

Med andre ord kan du frigjøre flere tusenlapper hver måned hvis du har riktig skattetrekk nå. Det kan være penger som kommer godt med i en stadig mer presset hverdagsøkonomi.

Det er selvfølgelig ikke noe problem å spare ved å betale for mye i skatt hvis du lever godt med det, men da binder du opp pengene i halvannet år til skatteoppgjøret kommer neste år.

Men hvis du har trang økonomi og bekymrer deg for stadige økninger i bokostnadene, så er justert skattekort og riktig skattetrekk tingen.

Skattekortet kan kjapt og enkelt sjekkes og endres på skatteetaten.no, og endringsmulighet har du hele året.

 

For deg som eier bolig

Har du fått felles gjeld med ektefelle, registrert partner eller meldepliktig samboer, kan du velge hvordan enkelte inntekts- og fradragsposter fordeles mellom dere. Denne fordelingen kan du gjøre i skattekortet eller når du får skattemeldingen.

I hovedsak er det kapitalinntekter og kapitalkostnader, for eksempel renter, som ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere kan fordele fritt i tillegg til formue og gjeld.

Har du solgt eller kjøpt bolig og fått mer eller mindre gjeld og renteutgifter, må du sjekke skattekortet. Husk at gevinst ved salg eller annen realisasjon av bolig og fast eiendom i utgangspunktet er skattepliktig, hvis krav til eier- og botid/brukstid ikke er oppfylt.

Du kan også fradragsføre et tap ved salg av fast eiendom i de tilfeller hvor en gevinst ville vært skattepliktig, men vær oppmerksom på at det er forskjellige krav til eiertid og botid/brukstid for boliger og fritidseiendommer. Salg av tomt er alltid skattepliktig.

Hvis du bor i en kommune som har eiendomsskatt, er det også viktig å sjekke at formuesverdien på boligen din er riktig. Hvis du er usikker på boligens formuesverdi, eller hvis du synes den er for høy eller lav, så kan du beregne den her på Skatteetatens sider.

For deg som leier ut

Er du en av dem som leier ut hele boligen din, blir alle utleieinntektene fra boligen skattepliktige hvis utleieinntektene overstiger 20.000 kroner i løpet av året.

Leier du ut en del av din egen bolig, vil skatteplikten for utleieinntektene avhenge av hvor stor del av boligen som leies ut - regnet etter utleieverdi. Merk deg at utleieverdi ikke nødvendigvis har sammenheng med størrelsen målt i areal.

Det er også egne skatteregler for såkalt korttidsutleie av egen bolig. Leier du ut hele din bolig i mindre enn 30 dager, vil inntekten være skattepliktig etter en sjablongmetode. I praksis innebærer dette at utleieinntekter inntil 10.000 kroner årlig er skattefri, og av det overskytende beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.

Merk at trettidagersgrensen knytter seg til hvert utleieforhold. Beløpsgrensen på 10.000 kroner gjelder for boligen i hele inntektsåret, og ikke per utleieforhold.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer