Advokaten svarer: Skatt på styregodtgjørelse fra sameie og borettslag

Gå til hovedinnhold

Advokaten svarer: Skatt på styregodtgjørelse fra sameie og borettslag

Mange har styreverv i sameiet eller borettslaget, og får et mindre honorar for dette. Er dette skattepliktig? Huseiernes advokat Øistein Olsen Krokmoen svarer!

EKSPERT: Øistein Olsen Krokmoen er advokat i Huseierne og ekspert på skattespørsmål. Her forteller han om skatteplikt for styrehonorarer.

Av:

Styremedlemmer i borettslag og sameier må passe på hvis de får honoarer for arbeidet.

For her vil det ofte være skatteplikt, påpeker Øistein Olsen Krokmoen, advokat i Huseierne:

- Hovedregelen i skatteloven § 5-1 er at enhver fordel vunnet ved arbeid er en skattpliktig inntekt. Det er videre presisert i § 5-10 bokstav b at skatteplikten omfatter honorar for styrearbeid. Dette gjelder selv om det dreier seg om et boligsameie eller borettslag, forteller advokaten.

Unntak under 1000 kroner i året

Men det er et viktig unntak, forteller advokaten:

- Utbetalingene blir skattefrie når samlede lønnsutbetalinger til en person i løpet av et år ikke overstiger 1000 kroner, sier Øistein Olsen Krokmoen.

Det betyr at hvis du får 1000 kroner eller mindre i honorar fra sameiet eller borettslaget, vil dette ikke være skattepliktig inntekt.

 

Over 1000 kroner: Skatt på alt

- Derimot blir det slik at hvis du får mer enn 1000 kroner i honorar fra sameiet eller borettslaget, vil hele beløpet være skattepliktig med vanlig lønnsskatt, forteller advokat Øistein Olsen Krokmoen.

Det betyr at du skatter opp til 46,3 prosent i for honoarer (i både 2019 og 2020) fra første krone.

I noen sameier er det slik at det er egne honorarer pr møte i tillegg til årlig styrehonorar. Da er det hele utbetalingen det skal regnes av samlet.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Bytt forsikringene dine i dag!

Du kan bytte forsikring når du vil!

Les mer

HAN-hva for noe?

Les mer