Advokaten svarer: Skatt på styregodtgjørelse fra sameie og borettslag

Gå til hovedinnhold

Advokaten svarer: Skatt på styregodtgjørelse fra sameie og borettslag

Mange har styreverv i sameiet eller borettslaget, og får et mindre honorar for dette. Er dette skattepliktig? Huseiernes advokat Øistein Olsen Krokmoen svarer!

EKSPERT: Øistein Olsen Krokmoen er advokat i Huseierne og ekspert på skattespørsmål. Her forteller han om skatteplikt for styrehonorarer.

Av: Carsten Pihl

Styremedlemmer i borettslag og sameier må passe på hvis de får honoarer for arbeidet.

For her vil det ofte være skatteplikt, påpeker Øistein Olsen Krokmoen, advokat i Huseierne:

- Hovedregelen i skatteloven § 5-1 er at enhver fordel vunnet ved arbeid er en skattpliktig inntekt. Det er videre presisert i § 5-10 bokstav b at skatteplikten omfatter honorar for styrearbeid. Dette gjelder selv om det dreier seg om et boligsameie eller borettslag, forteller advokaten.

Unntak under 1000 kroner i året

Men det er et viktig unntak, forteller advokaten:

- Utbetalingene blir skattefrie når samlede lønnsutbetalinger til en person i løpet av et år ikke overstiger 1000 kroner, sier Øistein Olsen Krokmoen.

Det betyr at hvis du får 1000 kroner eller mindre i honorar fra sameiet eller borettslaget, vil dette ikke være skattepliktig inntekt.

Over 1000 kroner: Skatt på alt

- Derimot blir det slik at hvis du får mer enn 1000 kroner i honorar fra sameiet eller borettslaget, vil hele beløpet være skattepliktig med vanlig lønnsskatt, forteller advokat Øistein Olsen Krokmoen.

Det betyr at du skatter opp til 47,4 prosent for honoarer (i både 2023 og 2024) fra første krone.

NB: I noen sameier er det slik at det er egne honorarer pr møte i tillegg til årlig styrehonorar. Da er det hele utbetalingen det skal regnes av samlet.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer