Regjeringen har bestemt seg: slik blir strømstøtten til deg som bor fast i fritidsbolig

Gå til hovedinnhold

Regjeringen har bestemt seg: slik blir strømstøtten til deg som bor fast i fritidsbolig

Nå inkluderes flere husholdninger i stønadsordningen, og 18. januar 2023 er den magiske datoen du må merke deg – i alle fall hvis du vil ha etterbetalt strømstøtte.

NYE REGLER: Datoen for når nettkunden må ha hatt folkeregistrert adresse på fritidsboligen for å bli omfattet av strømstøtteordningen, settes til 18. januar 2023. Forbruk fra og med september 2022 vil etterbetales. Foto: Shutterstock.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg

Huseierne har tidligere skrevet om at regjeringen vil at de som bor fast i fritidsbolig også skal få strømstøtte, vel å merke hvis de ikke eier en annen bolig i tillegg.

Datoen var opprinnelig satt til 1. februar, men ble forsinket av høringsrunden som fulgte forslaget.

Det positive med å vente litt ekstra, er at flere husholdninger enn planlagt nå vil inkluderes i ordningen.

Trer i kraft i dag

Departementet fastsetter i dag endringer i midlertidig forskrift om strømstønad, noe som i praksis innebærer at de som bor fast i fritidsbolig vil inkluderes i strømstønadsordningen for husholdninger.

Endringene innebærer at datoen for når nettkunden må ha hatt folkeregistrert adresse på fritidsboligen for å bli omfattet av ordningen, settes til 18. januar 2023.

I høringsforslaget var datoen satt til 16. desember 2021, og endringen innebærer at noen flere husholdninger som bor fast i fritidsbolig omfattes.

Bakgrunnen for endringene har vært et bredt engasjement i høringsrunden som regjeringen har valgt å ta med seg i vurderingen.

 

Felles virkningstidspunkt

I lys av høringsinnspill fra nettselskapene, settes det også ett felles tidspunkt for når strømstønaden blir tilbakebetalt.

Departementet er kommet til at virkningstidspunktet settes slik at forbruk fra og med september 2022 gir etterbetaling av støtte fra dette tidspunktet.

Tidspunktet settes altså likt for alle som omfattes av endringen, for å unngå misforståelser.

 

Kan innlemmes, men får ikke tilbakebetalt

Husholdninger bostedsregistrert i fritidsbolig etter 18. januar 2023 kan også motta strømstøtte dersom det fremlegges bruksendringstillatelse fra kommunen.

Men merk at de som er bostedsregistrert etter 18. januar 2023, ikke får tilbakebetalt støtte for tidligere forbruk.

Strømstøtte utbetales på første mulige faktura. Fakturaen for januarforbruket er under utstedelse, og for de aller fleste vil stønaden komme på faktura for februarforbruket som utstedes i mars.

Du må selv melde fra

Nettkundene må selv melde fra til nettselskapet for å få strømstønad.

Dersom nettselskapet ikke har nødvendig tilgang til opplysningene i Folkeregisteret, må nettkundene selv skaffe dokumentasjon fra Skatteetaten og gi videre til nettselskapet.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler