Vurderer du å flytte på hytta for å få strømstøtte?

Gå til hovedinnhold

Vurderer du å flytte på hytta for å få strømstøtte?

Mange bruker mye tid på hytta og vurderer nå å melde flytting dit for å motta strømstøtte. Men du bør lese denne saken før du bestemmer deg!

HØYE STRØMKOSTNADER: Mange nordmenn bor nærmest på hytta store deler av året, og frykter høye regninger i vinter uten strømstøtte. FOTO: Shutterstock.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne.

Under pandemien og hytteforbudet fikk Huseierne mange spørsmål om å bo i fritidsbolig, og i 2020 var det rekordmange som meldte flytting til hytta.

Det siste året har den voldsomme økningen i strømprisene gjort at spørsmålene om flytting til hytta dukker opp igjen, særlig fordi mange også ønsker strømstøtte der.

Men du bør sette deg godt inn i regelverket og mulige konsekvenser før du flytter til hytta, selv om du tilbringer mye tid der.

Døgnhvilen din avgjør

Folkeregisterloven er slik at du plikter å melde flytting når du skifter sted for det som kalles overveiende døgnhvile.

En person som tar sin døgnhvile skiftevis på to eller flere steder, altså har flere boliger, registreres med bosted der vedkommende tar sin overveiende døgnhvile i løpet av enhver tolvmånedersperiode.

Så dersom du innretter deg slik at du fra du drar hjemmefra og tolv måneder fremover er mer på hytta enn hjemme, så skal du i utgangspunktet melde flytting.

Kort fortalt, så skal du enkelt og greit være registrert der du bor mesteparten av tiden. Og det er gode grunner til det.

 

Flytting til hytta får konsekvenser

I det du melder flytting, så vil det få konsekvenser for flere ting.

Det er mange aktører som har opplysninger om din folkeregistrerte adresse, og bruker den for å komme i kontakt med deg. For eksempel kommunen din, helsevesenet, banken, NAV og valgdirektoratet.

Derfor er det viktig at adressen du er registrert med er den du faktisk bor på. Kommunene bruker også folkeregistrert adresse for å vite hvem som har krav på kommunens tjenester og til samfunnsplanlegging.

Det betyr at du ved å melde flytting til hytta i en annen kommune, mister tilgang på kommunale tjenester i din gamle hjemkommune. Det er tjenester som for eksempel skole- og barnehageplass, aktivitetstilbud og mer, skriver Skatteetaten.

Krever bruksendring og riktig informasjon i matrikkelen

Men det holder ikke å bare bruke hytta som fritidsbolig og melde flytting. Skal du ha krav på strømstøtte så må matrikkelen endres også.

Hvis hytta er registrert som fritidsbolig i matrikkelen, må du altså søke om å få den omregulert til helårsbolig – fordi nettselskapene skal legge informasjonen i matrikkelen til grunn.

Det er det hver enkelt kommune som avgjør. Så de som bor fast i fritidsboligen eller ønsker å gjøre det, må søke kommunen om bruksendring for å ha rett på strømstøtte.

Strømstønadsloven er nemlig klar på at ordningen kun gjelder nettselskapenes husholdningskunder, ikke fritidsboliger eller næring. Så den eneste måten å få støtte for forbruk i fritidsbolig på, er å søke og få innvilget bruksendring til bolig etter plan- og bygningsloven.

Det betyr at kunden må kunne dokumentere overfor nettselskapet at de har søkt og fått innvilget bruksendring av kommunen før de har rett til å motta strømstøtte.

 

Kan få store økonomiske konsekvenser

Men det kan også ha store ulemper å melde flytting og bruksendring, som ikke veies opp ved at du får strømstøtte.

Etter hvert vil kommunen hytta ligger i være den som får deler av inntektsskatten din.

I tillegg er det slik at boligen du bor og er folkeregistrert i, vil bli regnet som primærboligen din. Det vil si at din eventuelle tidligere primærbolig, vil bli regnet som sekundærbolig.

Hvis du for eksempel eier hus eller leilighet i en by hvor prisen og verdien er høy, vil det kunne ha stor betydning for formueskatten hvis denne boligen blir sekundærbolig. Primærboligen verdsettes skattemessig til 25 prosent av antatt markedsverdi, mens sekundærboliger verdsettes til 95 prosent.

Kommunen vil også kunne stille krav til at det er vinterbrøytet vei og tilfredsstillende løsninger for vann og avløp. Ofte vil det bety innlagt vann og tilkobling til det kommunale avløpsnettet, noe som betyr økte kommunale avgifter for deg hvis dette ikke er på plass.

Vær også obs på at det heller ikke er noen garanti for at det er mulig å regulere hytta tilbake til fritidsbolig i fremtiden.

Vil påvirke boligen du skal selge eller leie ut

Flytting til hytta kan også få konsekvenser hvis du nå har en bolig du ønsker å selge, eller leie ut.

Boligen man flytter fra og skal selge, kan man fort få gevinstskatt på hvis man ikke er forsiktig. Hvis du ikke har bodd i boligen du skal selge i minst ett av de to siste årene før salget, vil 22 prosent av gevinsten være skattepliktig.

Gevinsten regnes av salgspris minus kjøpesum, og gevinsten kan være stor hvis man har bodd lenge i boligen.

Ved utleie av boligen man flytter fra, må man også tenke på at den nå er en sekundærbolig hvor all utleie regnes som skattepliktig.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer