Advokaten svarer: Kan vi melde flytting til hytta?

Gå til hovedinnhold

Advokaten svarer: Kan vi melde flytting til hytta?

Hytta har blitt det utvidede hjem. Derfor ønsker mange å flytte dit på mer permanent basis. Det er ikke alltid gjort i en håndvending, forteller advokat Anders Leisner i Huseierne. Han forteller her om muligheter og feller.

VÆRE LENGE ELLER FLYTTE? Mange bruker hytta mye, og hytteforbudet i fjor gjorde at en del vurderer å flytte på hytta. Men det er en del skjær i sjøen før du gjør det, forteller Anders Leisner, advokat i Huseierne. 

Av: Carsten Henrik Pihl

I 2020 var det rekordmange som meldte flytting til hytta, fortalte Skatteetaten tidligere i år. Hytteforbudet i mars-april var nok en sterk grunn til dette. Over 2000 husstander meldte flytting til hytta i 2020, nesten en dobling fra tidligere år.

- Det greieste for del fleste er nok å finne en praktisk løsning der man ikke blander inn staten, forteller Anders Leisner, advokat og leder av juridisk medlemsrådgivning i Huseierne.

Her oppsummerer han en del av de vanligste spørsmålene som kommer til juridisk medlemsrådgivning om det å flytte til hytta:

Må jeg melde flytting til hytta?

Det mest praktiske er jo bare å dra på hytta, uten å blande staten inn i det. Svaret her er at du plikter å melde flytting når du skifter sted for det som kalles overveiende døgnhvile.

En person som tar sin døgnhvile skiftevis på to eller flere steder, registreres med bosted der vedkommende tar sin overveiende døgnhvile i løpet av enhver tolvmånedersperiode.

Du kan altså ta lange turer til hytta, men dersom du innretter deg slik at du fra du drar hjemmefra og tolv måneder fremover er mer på hytta enn hjemme, så skal du melde flytting.

- Rådet må være å passe på å være litt mer hjemme enn på hytta for å slippe å melde flytting, kommenterer Anders Leisner.

Kan jeg bruke hytta som helårsbolig?

Det kommer an på om den er registrert som helårsbolig eller fritidsbolig i matrikkelen hos kommunen.

- Som oftest vil nok dette være fritidsbolig, med mindre det er et gammelt familiesmåbruk eller lignende, sier Anders Leisner.

Hvis den er godkjent som fritidsbolig, kan jeg søke om å få den omregulert til helårsbolig?

Det avhenger av reguleringsplanen og kanskje litt av standarden. Det kan være lovlig, men det kan også ha ulemper, både i form av økt formueskatt og økte kommunale avgifter særlig til vann og renovasjon.

Det kan også være slik at det ikke er
mulig å regulere tilbake hytten til fritidsbolig hvis kommunens planer endrer seg.

Kommunen vil nok også stille krav til at det er vinterbrøytet vei og tilfredsstillende løsninger for vann og avløp. Ofte vil det bety innlagt vann og tilkobling til det kommunale avløpsnettet.

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

 

Vil noen merke at jeg flytter?

Antakelig ikke. Men man kan straffes for å bryte lov om folkeregistrering hvis man skulle bli oppdaget. I tider som disse, er det jo ekstra oppmerksomhet rundt hvem som er på hytta når.

Og har man brukt en fritidsbolig mer enn man skal, kan man risikere pålegg om fraflytting eller ileggelse av tvangsmulkt etter reglene i plan- og bygningsloven.

Dette regelverket håndheves litt ulikt av kommunene, men særlig i kommuner med boplikt er dette ofte noe som blir fulgt opp. 

Les mer: Her er kommunene med boplikt

Hva med skatten?

Man skal skatte etter de samme reglene, til den kommunen man har bodd mest i gjennom året.

Men det å flytte på hytta kan være en felle for boligen man flytter fra. Her vil man veldig fort kunne få gevinstskatt ved salg av boligen.

Gevinsten regnes av salgspris minus kjøpesum, og gevinsten kan være stor hvis man har bodd lange i boligen. Ved utleie av boligen man flytter fra, må man også tenke på at den nå er en sekundærbolig, slik at utleien blir skattepliktig.

Les mer: Slik blir skatten ved salg av bolig

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer