Huseierne skuffet over at eiendomsskatten ikke settes ned

Gå til hovedinnhold

Huseierne skuffet over at eiendomsskatten ikke settes ned

Regjeringen foreslår å utsette reduksjonen i eiendomsskattesatsen for bolig fra 5 til 4 promille. Satsen skulle settes ned fra 2021, men det vil først skje i 2022, foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett. - Kommunene har allerede budsjettert med inntektsøkning neste år, kommenterer Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer.

Jan Tore Sanner utsetter kutt i eiendomsskatten.
UTSETTER KUTT: Finansminister Jan Tore Sanner og regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å vente med kuttene i eiendomsskattesatsen fra 2021 til 2022. (Foto: Finansdepartementet)

Av: Carsten Henrik Pihl og Kristin Gyldenskog

- Vi synes det er synd at man ikke foretar denne endringen som har vært varslet. Vi ser at mange kommuner har tilpasset seg de nye reglene allerede. Derfor er utsettelsen av reduksjonen av eiendomsskatt en dårlig ide, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Regjeringen varslet i statsbudsjettet i fjor høst at de ville redusere eiendomsskattesatsen fra fem til fire promille fra 2021. Selve behandlingen ble utsatt til kommuneproposisjonen nå i vår.

Denne reduksjonen kom på toppen av en senkning fra syv til fem promille som trådte i kraft fra skatteåret 2020.

Reduksjonen i eiendomsskattepromillen var en oppfølging av regjeringens Granavolden-erklæring.

-Eiendomsskatten er en usosial skatt fordi den ikke er knyttet til inntekt, formue eller belåningsgrad og har ingen sammenheng med betalingsevnen din. Derfor innfrir denne skatten ikke prinsippet yt etter evne, kommenterer Morten A. Meyer i Huseierne.

 

Eiendomsskatten for 2020 i tall:

  • 248 av landets 356 kommuner har eiendomsskatt på bolig i 2020
  • 104 kommuner har eiendomsskattesats på bolig på over 4 promille
  • Av disse har hele 71 kommuner en eiendomsskattesats på 5 promille

Kilde: Huseiernes kommuneundersøkelse, mars 2020

 

Bokostnadene øker

- Vi er nå inne i en periode der en rekke norske boligeiere har fått reduserte inntekter og en mer utrygg økonomi.

Morten-Andreas-Meyer.jpg

HAR TILPASSET SEG ENDRING: - Våre undersøkelser viser at kommunene allerede har tilpasset seg nedgangen som ble varslet i statsbudsjettet. Derfor virker det rart at man velger å utsette denne reduksjonen nå, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

- Samtidig vet vi at bokostnadene til for eksempel kommunale avgifter og eiendomsskatt øker. Derfor er vi skuffet over at regjeringen nå velger å dytte regningen tilbake til vanlige lønnsmottakere og norske boligeiere, sier Morten Andreas Meyer.

 

Kommunene har allerede budsjettert inn inntektsøkning fra 2021

Huseiernes kommuneundersøkelse fra mars 2020 viser at norske kommuner allerede har budsjettert inn en inntektsøkning fra eiendomsskatt for 2021.

Og dette var før eiendomsskatten eventuelt skal opprettholdes på 5 promille. Se tallene i figuren under!

Kommunenes budsjetterte inntekter for eiendomsskatt på bolig er på 7,6 milliarder kroner i 2020, og budsjettert inntekt for 2021 er på 7,8 milliarder kroner. Altså en inntektsøkning på 200 millioner kroner.

 

Kommunene har tilpasset seg nedgangen

- Våre undersøkelser viser at kommunene allerede har tilpasset seg nedgangen som ble varslet i statsbudsjettet. Derfor virker det rart at man velger å utsette denne nedgangen nå. De virkelige taperne her blir norske boligeiere.

En av årsakene er at mange kommuner allerede har gjort tilpasning for opprettholde den totale eiendomsskatten.

- Dette skjer gjennom nye takseringer, forteller Morten Andreas Meyer.

Han er tydelig på at dette ikke er en utvikling Huseierne liker:

- Dette gjør dessverre at boligeiere i noen kommuner allerede i år opplever å få vesentlig høyere eiendomsskatt enn i fjor. At man da ikke får den varslede nedgangen i 2021 er noe vi derfor liker dårlig, sier han. Det vi kan risikere da er at en rekke boligeiere får en enda hardere eiendomsskatteregning neste år, sier han.

 

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler