Norske kommuner vil ta inn 400 millioner kroner mer i eiendomsskatt på bolig i år

Gå til hovedinnhold

Norske kommuner vil ta inn 400 millioner kroner mer i eiendomsskatt på bolig i år

7,9 milliarder kroner skal norske kommuner ta inn i eiendomsskatt fra bolig i 2019, viser Huseiernes nye undersøkelse.

Ny rapport om eiendomsskatt fra Huseierne viser at norske kommuner skal ta inn 7,9 milliarder kroner i eiendomsskatt på bolig i 2019.

Huseiernes Landsforbund har for andre gang samlet inn data fra alle landets kommuner over hvor mye kommunene har budsjettert i inntekter fra eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig de kommende fire årene.

Vår undersøkelse viser at de 286 norske kommunene med eiendomsskatt på bolig budsjetterer med 7,9 milliarder kroner i inntekter fra denne eiendomsskatten.

Økningen på 400 millioner kroner fra 2018 til 2019 kommer på toppen av en tilsvarende økning fra 2017 til 2018.

ØKER MEST: Oslo er den kommunen har høyest økning i inntekt fra eiendomsskatten i perioden 2017-2019, viser Huseiernes rapport. Se liste nederst på siden.

Hovedfunnene i rapporten er:

• Inntektene fra eiendomsskatt til kommunene er budsjettert til å øke med 400 millioner fra 2018 til 2019
• Over 100 kommuner budsjetterer med økte inntekter fra eiendomsskatt fra 2017 til 2019
• Flere kommuner har innført eiendomsskatt på bolig i 2019, totalt har 286 kommuner eiendomsskatt på bolig i 2019

Last ned rapporten her!

Ikke fornøyd!

-Vi er ikke fornøyd med denne utviklingen, forteller generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

- Huseiernes mener eiendomsskatten er usosial fordi den ikke tar hensyn til husholdningens inntekt, gjeld eller betalingsevne. Derfor innfrir ikke denne skatten prinsippet om "yt etter evne", sier Meyer.

Regjeringen har signalisert at de vil at eiendomsskatten går ned, og i statsbudsjettet for 2019 ble det vedtatt at maksimal skattepromille skal senkes fra syv til fem promille i 2020.

I tillegg signaliserer den nye fireparti-regjeringen i Granavolden-erklæringen at de ønsker ytterligere senking fra fem til fire promille.

- Løftene i regjeringserklæringen er et nytt skritt i riktig retning, men på vegne av landets boligeiere hadde vi ønsket at den urettferdige og usosiale eiendomsskatten ble avviklet helt, sier Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Les også: 105 kommuner må senke eiendomsskattesatsen

Flere årsaker til økningen

Økningen i eiendomsskatteinntekter har flere årsaker: Noen kommuner har endret satsene for eiendomsskatt eller for bunnfradrag for å få større inntekter.

Andre steder har det vært retaksering som har ført til at eiendomsskattegrunnlagene øker. Dermed øker også eiendomsskatten.

Les også: Slik klager du på eiendomsskatten

 

Topplistene - disse kommunene øker motforestillinger

Øker mest - i kroner

Disse kommunene har budsjettert med størst vekst i eiendomsskatteinntekter på bolig og fritidsbolig fra 2017 – 2019 i kroner:

OSLO: 168 020 000
TRONDHEIM: 85 276 000
SKIEN: 48 879 000
TROMSØ: 42 486 000
EIGERSUND: 26 590 000
MOSS: 23 225 523
SARPSBORG: 22 870 000
ELVERUM: 22 330 753
ØYSTRE SLIDRE: 20 000 000
GAUSDAL: 19 219 000


Øker mest - i prosent

Disse kommunene har budsjettert med størst prosentvis vekst i eiendomsskatteinntekter på bolig og fritidsbolig fra 2017 – 2019:

DOVRE: 484,8 %
SOKNDAL: 239,9 %
VÅGÅ: 177,0 %
VÅLER: 145,5 %
FARSUND: 122,4 %
TANA: 118,8 %
TVEDESTRAND: 101,1 %
LEBESBY: 96,1 %
ALSTAHAUG: 80,7 %
GAUSDAL: 78,6 %

Kilde: Huseiernes kommuneundersøkelse 2019. Les rapporten her!

Om sammenligningen: Vi har valgt å vise endringer fra kommunenes innrapportering av faktiske inntekter til SSB for 2017 til våre tall for budsjetterte inntekter for 2019.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer