Slik klager du på eiendomsskatten

Gå til hovedinnhold

Slik klager du på eiendomsskatten

Hvordan er de ulike reglene og prinsippene for verdifastsettelse, og hva du kan gjøre hvis du mener verdigrunnlaget det beregnes eiendomsskatt av er satt for høyt?

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommuner kan vedta å innføre, og 286 av landets kommuner har i 2019 eiendomsskatt på bolig.

Det er eiendomsskattekontoret i den enkelte kommune som skriver ut eiendomsskatten, og det er ulike måter å beregne denne skatten på.

Uansett hvordan det er i din kommune, så er det alltid mulighet for å klage til kommunen på utskrevet eiendomsskatt. Men regn med at regningen må betales til forfall selv om du klager.

Husk at utgangspunktet i eiendomsskatteloven er at takstgrunnlaget skal tilsvare eiendommens omsetningsverdi.

Eiendomsskatteseddel fra kommunen

Mange boligeiere mottar i disse dager eiendomsskatteseddelen. Den forteller hvor mye du skal betale i eiendomsskatt, og hvordan kommunen har beregnet verdien på boligen din.

Der det er krav om eiendomsskatt, skal den i 2019 være på minst 2 og maksimalt 7 promille av takstgrunnlaget.

OBS: Reduksjonen fra maksimalt syv promille til maksimalt fem promille som ble vedtatt i statsbudsjettet for 2019, innføres fra 2020. Merk også at i regjeringsplattformen som ble presentert i januar i år, ble det foreslått å senke den maksimale eiendomsskattesatsen ytterligere fra fem promille til fire promille.

Les også: Slik er boligskatten for 2019

Hjemmet ditt, fritidsboligen din og eventuelle såkalte sekundærboliger du har for utleie, kan altså utløse eiendomsskatt i de kommunene som har innført den. Det er ulike regler for verdifastsettelsen av disse boligtypene, og prinsippene for verdifastsettelsen varierer fra kommune til kommune.

Det er kommunene selv som bestemmer hvordan de setter takstgrunnlaget, og det er to måter å gjøre dette på:

   1. Kommunen kan taksere selv

Den første metoden innebærer at kommunene takserer selv, og der er det ulike modeller som benyttes. Noen har bunnfradrag og noen bruker kompliserende områdefaktorer. Her må du sjekke opp beregningsmodellen i din kommune.

Men hovedregelen er at kommunene kan taksere boligene en gang hvert tiende år, og det er i forbindelse med denne at du kan klage. Se mer om dette under.

Merk at hytter og fritidsboliger skal takseres uansett, så her skal man ikke bruke Skatteetatens formuesverdier.

Husk at for eiendomsskatt som utskrives i 2019, benytter kommunenes boligverdier fra 2017. 

   2. Kommunen kan bruke Skatteetatens boligverdi

Kommuner som har innført eiendomsskatt kan velge å bruke Skatteetatens formuesverdi, altså de samme verdiene som brukes til formuesskatteberegning.

Beregnet markedsverdi vil enten være basert på statistikk fra SSB, såkalt boligverdi, eller være basert på dokumentert markedsverdi i de tilfeller der eier av eiendommen har krevd formuesverdien nedsatt.

Formuesverdien skal være på en fjerdedel av markedsverdien for primærbolig. Takstgrunnlaget for eiendomsskatt får man ved å gange formuesverdien med fire for å finne tilnærmet markedsverdi. 80 prosent av denne verdien utgjør takstgrunnlaget for eiendomsskatten.

Ønsker du å lære mer om boligrelaterte tema som skatt, utleie, festeforhold eller arv? Meld deg på et av våre kurs i dag og få svar på det du lurer på.

Boligverdi og formuesverdi er IKKE det samme

Husk at boligverdi er Skatteetatens estimerte markedsverdi av boligeiendom, som fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå multiplisert med boligens areal (p-rom). Fastsatt boligverdi finner du i skattemeldingen din sammen med øvrige opplysninger om eiendommen.

Formuesverdi er en gitt prosentandel av denne boligverdien. For inntektsåret 2018 og 2019 settes formuesverdien av primærboliger til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger. Formuesverdien vil alltid være lavere enn boligverdien.

Formuesverdien påvirkes av om boligen din er primær- eller sekundærbolig, mens din bruk av eiendommen ikke er av betydning for boligverdiens størrelse. Hvorvidt boligen er din primær- eller sekundærbolig vil dermed ikke påvirke eiendomsskattens størrelse.

Les også: Sjekk årsoppgavene - så blir skattemeldingen riktigere!

Fullt mulig å klage på takstgrunnlagene

Hvis kommunen har brukt formuesverdiene, kan man klage til Skatteetaten. Nå kan du også enkelt sende inn en endringsmelding på nett her hvis du ikke vil at de skal bruke 2017- tall.

Ved klage må du kunne vise til at ligningsverdien overstiger 30 prosent av markedsverdien for primærbolig og 96 prosent for sekundærbolig. Du kan klage hvert år. Skatteetaten har laget en kalkulator som beregner formuesverdien på boligen din. Den finner du her.

Når kommunen selv takserer, kan du klage hvert år ved utskrivingen av eiendomsskatten dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Retaksering skjer gjerne hvert tiende år, så det er greit å passe på at verdien er riktig siden den blir stående lenge når du ikke benytter klageretten. Hvis du vil klage her, så må du kunne bevise at din bolig har høyere skatt enn andre like boliger, eller at det er gjort faktiske feil ved takseringen.

Klage må sendes inn skriftlig til eiendomsskattekontoret i kommunen, og fristen er 6 uker fra dagen eiendomsskatteseddelen ble sendt. Privatpersoner klager selv, også hvis du bor i et sameie. For borettslag og boligaksjeselskap må klagen sendes fra boligselskapet.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler