Nå kan du få mer støtte til sol på taket og smart strømstyring hjemme

Gå til hovedinnhold

Nå kan du få mer støtte til sol på taket og smart strømstyring hjemme

Enova styrker nå støtten til solcelleanlegg, og vil også gi inntil 10.000 kroner i støtte til deg som tenker på å investere i strømstyring og smart varmtvannstank hjemme for å senke energibruken

MER STØTTE: Enova øker nå støtten til solceller på taket, og lover inntil 10.000 i støtte til husholdningene som investerer i smart strømstyring.

Av: Linda Ørstavik Öberg.

Det har vært varslet at Enova denne uken ville offentliggjøre den mye omtalte forbrukersatningen sin, og i dag ble det klart hva husholdninger, borettslag og sameier kan forvente å få støtte til fremover.

 

Enova melder i dag at:

  • støtte til solceller øker fra maksimalt 26.250 til maksimalt 47.500 kroner
  • du kan få inntil 10.000 kroner i støtte til smarte styringssystemer for hjem og fritidsboliger
  • du kan få inntil 5.000 kroner i støtte til smart varmtvannsbereder
  • du kan få inntil 15.000 kroner i bonus når du installerer både væske-til-vann-varmepumpe, akkumulatortank og vannbåren varme.
  • borettslag og sameier kan få kartleggingsstøtte helt opptil 525.000 kroner

 

Høye strømpriser øker interessen

Denne høsten og vinteren har vi hatt rekordhøye strømpriser, og mange husholdninger har fått kjenne på kroppen og økonomien at de store strømutgiftene tar på.

De høye strømprisene har også sørget for interessen, og ikke minst lønnsomheten, for energieffektiviseringstiltak og egenproduksjon hjemme øker.

I tillegg til at Enova øker støtten til solcellepanel, støtter de også smart strømstyring for boliger og smart varmtvannsbereder. Det kommer også en ekstra tiltaksbonus på vannbårent anlegg.

Huseierne synes derfor det er bra at Enova nå gir husholdningene flere muligheter for støtte til gode energitiltak hjemme, slik at flere er bedre rustet til å takle store svingninger i strømprisen og økte energiutgifter fremover.

 

Smart strømstyring for boliger

Installerer du et systemer for smart strømstyring vil hele eller deler av strømbruken din bli styrt automatisk. Smart strømstyring kan for eksempel lade batteriet på elbilen og varme opp varmtvannstanken og baderomsgulvet når strømmen er billig.

Med et smart strømstyringssystem vil du både kunne redusere strømutgiftene dine og samtidig spare penger på nettleien hvis du bidrar til mindre belastning på kraftnettet.

Du kan nå få dekket inntil 35 prosent av installasjonsutgifter, maksimalt 10.000 kroner, når du skaffer deg smarte styringssystemer for hjem eller fritidsbolig.

Merk at støtten forutsetter styringsautomatikk i boligen eller tilknytning til styringstjeneste. Styringsautomatikken kan ligge i styringssentral i boligen eller være tilgjengelig via tilknytning til nettbasert styringstjeneste.

Styring som skjer ved hjelp av smartplugger som kobles mellom stikkontakt og støpsel får ikke tilskudd. 

For å kvalifisere til Enova-støtte, må en elektriker tilrettelegge for styring av varmtvannstank, elektrisk gulvvarme og annet som krever elektrisk koblingsarbeid for å styres.

Du kan lese mer om kriteriene for støtte til smart strømstyring her.

 

Smart varmtvannsbereder

En smart varmtvannsbereder kan styres av egen innebygd automatikk, eller av et smart styringssystem som også kontrollerer annen strømbruk i boligen.

Du kan nå få tilbake inntil 5.000 kroner av totalkostnaden når du skaffer deg en smart varmtvannsbereder hjemme eller på hytta. I totalkostnaden inngår smart varmtvannsbereder, rørleggerarbeid og elektrikerarbeid. 

En smart varmtvannsbereder koster cirka 3000 - 5000 kroner mer enn en vanlig bereder.

Kriteriene for å få støtte er at du selv har stått for investeringen i varmtvannsbereder med styring, og tanken må ha vært kjøpt de siste 20 månedene. Installasjonen må også være utført av et registrert firma.

Merk at en smart varmtvannstank reduserer ikke energibruken, men passer på at vannoppvarmingen skjer i perioder på døgnet med lavest strømpris. Hvor mye du sparer avhenger altså av hvor mye varmtvann du bruker og hvor stor variasjonen i strømpris er. En god huskeregel er at en varmtvannsbereder på 200 liter lagrer ca. 14 kWh. 

Du kan lese mer om kriteriene for støtte til smart varmtvannsbereder her.

 

Mer støtte til sol på taket

Enova gjør nå også et løft på solceller etter å ha kuttet i støtten i fjor.

Nå øker støtten til solpaneler på tak fra maksimalt 26.250 kroner til maksimalt 47.500 kroner.

Støtten til selve investeringen er på 7.500 kroner.

I tillegg vil man fra 1. februar få 2.000 kroner per kilowatt for opptil 20 kilowatt. Dette var tidligere 1.250 kroner per kilowatt for opptil 15 kilowatt.

Du kan lese mer om støtten til egenproduksjon av strøm her.

 

Kartleggingsstøtte til borettslag og boligsameier

Enova lanserer snart også et nytt støttetilbud for borettslag og sameier for kartlegging av energi- og effekttiltak og mulighet for klimavennlig oppgradering.

Støttenivået avhenger av hvor mange boenheter byggene har og kostnader med gjennomføringen av kartleggingen. Maksimalt støttenivå vil være mellom 150.000 kroner – 525.000 kroner.  

Enovastøtten skal bidra til at borettslag og boligsameier får en samlet oversikt over mulige tiltak som kan redusere energibehov, effektbehov og klimagassutslipp.

Kartleggingen skal gi konkrete anbefalinger om mulige tiltak med tilhørende teknisk løsning, kostnader og lønnsomhet. Rekkefølge for tiltakene skal også anbefales.  

Programmet blir søkbart i løpet av februar 2022, og detaljerte støttesatser blir offentliggjort i løpet av kort tid. Du kan lese mer om det her.

 

Tiltaksbonus ved flere tiltak

Enova lanserer samtidig en tiltaksbonus for deg som vurderer å investere i en væske-til-vannvarmepumpe.

Den innebærer at hvis du samtidig installerer en akkumulatortank og vannbåren varme, så får du inntil 15.000 kroner i bonus. Totalt kan du få inntil 40 000,- kroner i støtte hvis du installerer disse tre tiltakene samtidig.

Du kan lese mer om det her.

 

Huseierne mener:

En god start, men mye gjenstår!

Det var gledelig at Enova fikk 350 millioner ekstra på statsbudsjettet for 2022, og at 100 av disse ble øremerket husholdningene. God lesning var det også at stortinget ba regjeringen sikre at Enova benytter rammen på 300 millioner kroner til husholdninger som følger av Enova-avtalen, i tillegg til de 100 millioner kronene ekstra som kommer av enigheten mellom partiene. Stortinget ba også regjeringen vurdere å overføre ansvaret for arbeidet med Enøk-tiltak med kjent og velprøvd teknologi og egen strømproduksjon i husholdningene til Husbanken innen revidert i 2022. At man i statsbudsjettet for 2023 skal redegjøre for arbeidet med Enøk-tiltak i husholdningene og utarbeide planer for hvordan man skal få ned energibruk og øke energiproduksjonen i bygg var på høy tid.

Huseierne håper derfor at regjeringen nå følger opp. Både når det kommer til å legge frem en god, langsiktig plan, men også når det kommer til å følge opp arbeidet med å sikre støtte til enøk-tiltak med kjent og velprøvd teknologi. Dagens forbedringer i Enovas støtteordninger er et skritt i riktig retning, men vi har en lang vei å gå når det kommer til å sikre at Enova klarer å dele ut midlene som skal gå til tiltak i husholdningene.

De fleste vi snakker med som vurderer energitiltak hjemme, ønsker å starte med små steg. Etterisolere, bytte vinduer, skaffe seg luft-til-luftvarmepumpe. I dag utløser ikke slike små trinnvise tiltak støtte.  Det betyr at mange av de tiltakene som vi vet at folk flest vil og har mulighet til å gjennomføre, ikke kvalifiserer til støtte. Dette må vi gjøre noe med. Støtte til strømstyring, smart varmtvannstank, solceller og karlegging hos borettslag og sameier er veldig bra. Men vi må ikke glemme de små tiltakene som vi er avhengig at folk gjennomfører de kommende årene.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer