Vurderer du sol på taket?

Gå til hovedinnhold

Vurderer du sol på taket?

Det er mye å tenke på når du skal legge solcellepaneler på taket, og regnestykkene er langt fra like. Da kan det være greit å ta et steg tilbake og begynne med det viktigste, nemlig å sjekke solkartet.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Mange lurer på om de skal installere solpaneler på taket, men er usikre på hvor de skal begynne, hva de skal velge og om eiendommen ligger slik til at det er en smart investering.

Mange er heller ikke klar over at det finnes gode solkart å lene seg på.

De fleste som selger solpaneler har slike, men noen er skeptiske til om disse er nøyaktige og gir et riktig bilde. Det er absolutt ingen grunn til å mistro de løsningene som finnes hos de ulike leverandørene, men det kan også være greit å sjekke om din kommune har laget eget solkart.

Gratis kommunale solkart

I eksempelvis Oslo, kan du på kommunens egne nettsider sjekke solkartet.

Selve kartløsningen driftes av plan- og bygningsetaten, mens det er klimaetaten som er ansvarlig for energiberegninger og spørsmål om anlegg.

Du kan søke på adresse og få informasjon om takflater ved å klikke på bygninger i kartet. Den valgte bygningen vil bli markert i kartet og vise hvor mye solinnstråling det er på din eiendom, brutt ned på kilowattimer per kvadratmeter. De ulike fargene viser hvor innstrålingen er høyest, og det kommer tydelig fram hvor det er egnet og uegnet å installere solanlegg.

Du kan zoome inn og ut, måle avstand og areal. Du kan angi hvor stort solanlegg du vil ha og se hvor mye strøm du kan regne med å produsere gjennom året. Grafen angir også hvordan solinnstrålingen fordeles gjennom året.

Du får også informasjon om datagrunnlag, hvorvidt anlegget er søknadspliktig, samt lenker til både Enova og klima- og energifondet hvor du kan søke om pengestøtte til å etablere solenergianlegg.

Solkart Oslo.JPG

- En del av kommunens klimastrategi

Oslo vedtok en klima- og energistrategi i 2016 med mål om blant annet å stimulere til økt fornybar energiproduksjon, som solenergi på bygg er ett av svarene på.

- Dette var bakgrunnen til at Plan- og bygningsetaten fikk i bestilling å være med å lage et solkart, forteller Helene Egeland, prosjektleder i Plan- og bygningsetaten til Huseierne.

I Oslos reviderte klimastrategi, som ble vedtatt i mai 2020, er det et satsingsområde som konkret berører blant annet solenergi. I satsingsområde 9 står det:

«I Oslo skal en større andel av energien produseres lokalt, og ulike energiløsninger skal utfylle og avlaste hverandre.»

- Under dette satsingsområdet presiseres det at Oslo skal bruke mindre energi, produsere mer energi lokalt, takene skal få flere solceller og vi skal bruke energien mer fleksibelt, forteller Egeland.

Målet er at solkartet sal være med på å bidra til at flere installerer solpanel på taket.

- Med et solkart gjør vi det enklere for utbyggere og eiere av bygg å vurdere om en eget tak/deler er egnet for energiproduksjon eller ikke.

Hvordan fungerer egentlig solceller?

Solkraft vokser raskere enn alle andre energikilder, mye grunnet den stigende etterspørselen etter fornybar energi. Solcellen omgjør enkelt fortalt energien i sollyset til elektrisk energi. Hvor mye som produseres er avhengig av hvor mye sol som skinner på solcellepanelene.

En solcelle alene vil ikke gi så mye energi, men med mange store paneler så monner det. Når du ikke produserer nok, kjøper du strøm på vanlig måte gjennom nettet.

For at et frittstående system skal være mest mulig lønnsomt så må du ha en måte å lagre energi på, men foreløpig er ikke det for folk flest. På sikt vil det komme gode batteriløsninger som du kan ha hjemme, slik at du selv kan lagre strømmen du produserer. Foreløpig er ikke det så vanlig, siden batteriløsningene er store og kostbare.

Derfor kan solcellepanelene dine også knyttes til strømnettet for å gjøre det mer fleksibelt og ikke minst få bedre utnyttelse av det. Når du produserer mer enn du bruker selv, kan du mate det ut på nettet og få betalt gjennom en såkalt plusskundeordning.

Hva koster det?

Hva anlegget koster deg kommer helt an på hvor stort taket er, hva slags paneler du velger, om du kjøper anlegget eller leaser det osv. Regn med fra 40.000 til 130.000 inkludert installasjon, alt etter størrelse.

Hvor lang nedbetalingstiden på anlegget blir kommer helt an på hvor gode solforhold du har og hvor mye du produserer. Hvordan strømprisen blir nærmeste årene er jo heller ikke mulig å gi noe fasitsvar på.

Når det kommer til finansiering så er det mange banker som tilbyr såkalte grønne lån. Da får du ofte gode betingelser, vanligvis med pant i egen bolig.

I tillegg er det nå også gode muligheter for at du kan lease solcelleanlegget. Da slipper du ofte innskudd, og betaler istedenfor en fast månedlig sum. Inkludert får du drift, service og gjerne utvidet garantitid. Mange synes dette er et godt alternativ til å kjøpe.

 

Kan jeg få støtte?

I tillegg er det greit å være obs på at man også kan søke støtte til solcellepaneler, og Enova støtter solcelleanlegg på både helårsbolig og fritidsbolig.

Hos Enova kan selve installasjonen av anlegget gi deg 10.000 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Du får 1.250 kroner per kW installert effekt, opptil 15 kW.

Du kan få mer penger tilbake hvis du kombinerer el-produksjon med andre energitiltak, som for eksempel solfangere.

Fra 1. juli 2021 endres den faste støttesatsen til el-produksjon fra 10.000 kroner til 7.500 kroner. Satsen på 1.250 kr per installert effekt opp til 15 kW opprettholdes. Fra samme dato endres den faste støttesatsen til solfanger fra 10.000 kroner til 5.000 kroner. Satsen på 200 kr per kvm opp til 25 kvm opprettholdes.

For å få dagens støttesats må tiltaket både være gjennomført og registrert med faktura i Enovas søknadsportal senest 30. juni 2021.

Sjekk om din kommune har støtteordning

Oslo kommune er en av de kommunene som støtter Energiforbedring i privatboliger gjennom Klima- og energifondet. De ønsker å stimulere til gjennomføring av lønnsomme enøktiltak.

Bor du i en bolig med 1-4 boenheter kan du blant annet få støtte til isolering av yttertak og tak mot kaldt loft, isolering av gulv mot grunn, kald kjeller eller lignende, isolering av yttervegg, vannbåren varme basert på fornybar energi, samt støtte til  væske/vann eller luft/vann varmepumpe i nye boliger.

Man kan også benytte seg av ordningen om tilskudd til installasjon av solceller i borettslag, sameier og yrkesbygg. Tilskuddsordningen er opprettet for å legge til rette for installasjon av solceller i borettslag, sameier og næringsbygg.

Det gis 2 000 kr/kWp installert, begrenset til 30 prosent av godkjente kostnader for tiltaket. Maksimalt tilskudd er 1 000 000 kroner, og man kan også få støtte til rådgivning. Merk at for borettslag og sameier gjelder tilskuddet borettslaget/sameiet som helhet, ikke hver enkelte beboer.

 

Gratis energirådgivning

Mange kommuner har også egne klima- og energirådgivere som kan komme på gratis befaring eller gi god veiledning.

Noen kommuner har også innleid hjelp til dette i løpet av året, og tilbyr dette med jevne mellomrom i begrensede perioder.

Akkurat nå tilbyr eksempelvis Viken Fylkeskommune gratis klima- og energirådgivningstjenester frem til 15. desember 2021. Objektive energirådgivere kan hjelpe deg med å finne de beste energitiltakene, tilpasset din økonomi.

Så sjekk alltid hva din kommune kan tilby før du setter i gang!


Medlemsfordel

Otovo_banner.jpg

Solceller på taket

Som medlem i Huseierne får du 4000 kroner i rabatt ved kjøp av solcelleanlegg. Spar penger og hjelp miljøet med grønn strøm fra eget tak.

Les mer

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer