Klager Finn.no inn for Konkurransetilsynet

Gå til hovedinnhold

Klager Finn.no inn for Konkurransetilsynet

Huseierne har sammen med Forbrukerrådet og Norges Eiendomsmeglerforbund klaget Finn.no inn for Konkurransetilsynet på bakgrunn av FINNs nye prismodell for boligannonser som ble innført 1. januar i år.

MEDIEINTERESSE: Huseierne har sammen med Forbrukerrådet og Norges Eiendomsmeglerforbund klaget Finn.no inn for Konkurranstilsynet for misbruk av dominerende stilling. Dette har ført til interesse fra media, blant annet Dagens Næringsliv som her fotograferer lederne fra de tre organisasjonene. (Foto: Huseierne.)

Av: Carsten Henrik Pihl

Fra nyttår endret Finn.no prismodellen for boligannonsene på portalen. Det kom tre nye annonseprodukter med ulike størrelser. Men det var eiendomsmeglerforetakene som måtte velge hvilke modeller de skulle ha for sine kunder. Og alle har valgt den største pakken.

Dermed har du som forbruker fått større bilder for en mye høyere pris. Men når alle har større bilder, da er det ikke noen forskjell på annonsene. Med andre ord betale du høyere pris uten å få noen fordel.

Det mener vi i Huseierne er misbruk av markedsmakt, forteller generalsekretær Morten Andreas Meyer:

- Vi mener Finn misbruker sin dominerende stilling. Konsekvensen av den nye prismodellen er høyere kostnader for forbrukerne. All individuell valgfrihet er fjernet, sier Morten Andreas Meyer.

Han peker på at dette er diktat fra monopolisten Finn.no:

- Realiteten er at Finn dikterer eiendomsmeglere og boligselgere til å «velge» den nye og langt dyrere annonsepakken. Boligselgerne får samme verdi som før, men til langt høyere pris.

Les også: Huseierne reagerer på at boligannonsene på Finn.no har blitt mye dyrere

Svekker konkurransen

Huseierne, Forbrukerrådet og NEF har hatt møte med Konkurransetilsynet og sendt over en formell klage på Finn.no. I denne klagen poengteres det at innføring av nye annonseprodukter vil føre til:

  • Økte prisene for salg av boliger uten tilsvarende verdiøkning i tjenesten FINN tar seg betalt for
  • Svekket konkurranse mellom ulike meglerkonsept for salg av bolig, det vil særlig ramme lavprisalternativene
  • Høyere barriere for etablering av konkurrent til FINN

Med bakgrunn i innhentet dokumentasjon og faglige vurderinger, er våre vurderinger at FINNs adferd kan være i strid med Konkurranseloven og være til skade for forbrukerne. Dette er bakgrunnen for at vi anmoder Konkurransetilsynet om å undersøke nærmere om FINNs adferd kan være brudd på Konkurranseloven.

I vår anmodning peker vi særlig på Konkurranseloven § 11 som forbyr dominerende foretak å utilbørlig utnytte sin dominerende stilling, og Konkurranseloven §14 som åpner for at Konkurransetilsynet kan gripe inn mot vilkår, avtaler og handlinger som begrenser eller er egnet til å begrense konkurransen i strid med lovens formål.

- Kostnadene ved boligsalg øker betydelig uten at forbrukeren får tilsvarende merverdi for pengene. I livets viktigste handel bør forbrukerne kunne forvente at det er et rimelig samsvar mellom det du betaler og verdien av det du får, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Saken er blant annet omtalt i Dagens Næringsliv  og i E24 

 

Sakens kjerne: De nye annonsene

imagefvc2k.png

GLADNYHET ELLER TVANG? På sine egne nettsider forteller Finn.no om de nye annonsepakkene. Øverst på siden kan det se ut som en gladnyhet som gir deg som forbruker bedre valg. 

Men først nederst på siden (skjermdumpen under) kommer det frem at du som forbruker ikke har noe valg her. Finn.no har tvunget eiendomsmeglerkjeden til å ta valget for deg. Kjedene har ikke turt annet enn å velge de store formatene, og dermed har prisene på boligannonser blitt mangedoblet. (Faksimile fra Finn.no)

finn-annonser-nye-jan2022-sitat.png

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer