Kan den nye regjeringen gjeninnføre arveavgiften?

Gå til hovedinnhold

Kan den nye regjeringen gjeninnføre arveavgiften?

EKSPERTENE SVARER: Huseierne får nå mange spørsmål om en ny rød-grønn regjering kan gjeninnføre arveavgiften. Og hvis det skjer, kan det da skje over natten?

ARVEAVGIFTSJOKER: Av de kommende regjeringspartiene er det bare SV og Audun Lysbakken som har programfestet at de vil ha tilbake arveavgiften. De andre partiene har snakket mot arveavgiften. (Foto: Morten Brakestad/Stortinget)

Av: Carsten Henrik Pihl

De rød-grønne partiene skal nå sette seg sammen for å sondere en mulig regjeringsavtale. Huseierne får nå en rekke spørsmål fra medlemmer om det kan bety at arveavgiften kan gjeninnføres.

Lite trolig

Kristin Gyldenskog arbeider med samfunnskontakt i Huseierne, og har gått gjennom de politiske programmene før årets valg. Hun tror det er lite sannsynlig at arveavgiften blir gjeninnført:

- Det er bare SV som har programfestet at de ønsker å gjeninnføre arveavgiften. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har det ikke i sine programmer, sier hun.

kristin_f_2000x1333.jpg

OVERSIKT: Kristin Gyldenskog arbeider med samfunnskontakt i Huseierne og har gått gjennom partienes programmer. Arveavgift nevnes ikke av mange.

 

Kristin Gyldenskog forteller også at politikere fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har kommentert at de er i mot å gjeninnføre arveavgiften.

- Det må med andre ord skje noe helt spesielt under forhandlingene hvis denne avgiften skal komme tilbake, sier hun.

Hvor raskt kan en eventuell innføring skje?

Det er altså lite sannsynlig at arveavgiften kommer. Men hvis den kommer, kan det skje "over natten?"

- Spørsmålet om en eventuell ny lov om arveavgift kan gis tilbakevirkende kraft diskuteres mye av advokater. Det er flere ting som peker imot det, sier arveekspert og advokat Karianne Listerud Lund i Huseierne.

Hun peker på at grunnloven klart sier fra at lover ikke kan gis med tilbakevirkende kraft.

- Paragraf 97 i grunnloven har faktisk kommet opp i flere høyesterettsdommer, og har satt en stopper for skattlegging med tilbakevirkende kraft, forklarer Lund.

karianne_f_2000x1333.jpg

ARVEEKSPERT: Advokat Karianne Listerud Lund er en av Huseiernes eksperter på arv. Hun påpeker at dokumentavgift og gevinstskatt ved salg er ting du bør vurdere før du overfører eiendom til arvinger for å komme en eventuell arveavgift i forkjøpet. Les mer her! 

 

Men: langvarig rettspraksis har godtatt at satsene for alminnelig inntekts- og formuesskatt fastsettes på slutten av et inntektsår og dermed gis tilbakevirkende kraft for det året. Da blir spørsmålet: Vil dette også gjelde en arveavgift?

- Vår faglige vurdering i Huseierne er at arveavgiften må ses på som noe helt annet enn en alminnelig inntekts- og formuesskatt. Vi synes derfor det ville være rart om en eventuell ny lov om arveavgift fikk tilbakevirkende kraft, forklarer Lund.

 

Les mer om arveavgift og skatt: Arveavgiften - hva om den kommer tilbake 

 

Digitalt kurs

Gratis kurs om skatt ved arv av eiendom

Karianne Listerud Lund er advokat i Huseierne, og ekspert på arv. Her tar hun for seg skatteregler knyttet til overføring av eiendom ved arv. Les mer

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler