Huseierne: Vi forbrukeres forventninger til en ny regjering

Gå til hovedinnhold

Huseierne: Vi forbrukeres forventninger til en ny regjering

KOMMENTAR: De som skal danne regjering har lovet å sette vanlige folk først og bidra til mindre forskjeller. Slik vi ser det må dette løftet innebære konkrete resultater for det store flertallet av husholdninger og boligeiere, skriver Huseiernes generalsekretær Morten A. Meyer. I dette innlegget kommer han med seks konkrete forventninger til den nye regjeringen.

Jonas Gahr Støre danner ny regjering.
FORVENTNINGER: Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet, skal nå danne regjering. Huseierne har klare forventninger fra forbrukerne, skriver Morten A. Meyer i denne kommentaren. (Foto: Peter Mydske/Stortinget)

Av: Morten Andreas Meyer, generalsekretær i forbrukerorganisasjonen Huseierne

 

Huseierne er en fri og uavhengig forbrukerorganisasjon uten kommersielle eller partipolitiske interesser. Vi ivaretar interessene til våre 245.000 medlemmer gjennom dialog med politikere fra alle partier. Vi medvirker i utformingen av politikk som er viktig for landets boligeiere uavhengig av hvilke partier som sitter i regjeringen og har flertall på Stortinget. Dette innlegget peker på hva vi mener vil være viktige for norske forbrukere - og boligeiere - i årene som kommer.

Innlegget stod først i en noe forkortet versjon i Dagens Næringsliv publisert 14. september 2021.

Snart får Norge ny regjering. Det nye flertallet, har lovet å sette vanlige folk først og bidra til mindre forskjeller. Slik vi ser det må dette løftet innebære konkrete resultater for det store flertallet av husholdninger og boligeiere.

Som forbrukerorganisasjon for landets boligeiere har vi noen umiddelbare forventninger til den nye regjeringen:

  • El-avgiften må reduseres
  • Støtten til energi- og klimatiltak i folks boliger må øke
  • Kartlegging av skred- og flomfare må styrkes
  • Staten må bidra i utbedringen av vann- og avløpsnettet
  • Stramme til regler som øker konkurransen mellom bankene
  • Dagens boligbeskatning må videreføres

El-avgiften må settes ned

Regjeringen Solberg har økt el-avgiften med nærmere 50 prosent på åtte år. Det er mer enn det dobbelte av den generelle prisstigningen. For folk flest gir det ikke mening at avgiften forbrukerne betaler for bruk ren norsk elektrisk kraft øker i rekordtempo.

Det svekker motivasjonen for omlegging av energiforbruket vårt i klimavennlig retning.

Og avgiftsøkningen rammer hardt for mange, særlig når strømprisen samtidig går i taket. El-avgiften må derfor trappes ned i årene som kommer, for å sikre rettferdig klimaomstilling og øke farten i det grønne skifte.  

Støtten til energi- og klimatiltak må øke

Enova har med støtte fra Regjeringen Solberg svekket og avviklet støtteordningene til tiltak vanlige boligeiere kan gjennomføre for å redusere strømforbruket i egen bolig.

Husholdningene får tilbake langt mindre fra Enova enn hva vi betaler inn, og målet er om energieffektivisering er fjernet i regjeringens avtale med Enova. Sammen med innføring av ny modell for nettleie, reduserer dette lønnsomheten i viktige energitiltak og svekker forbrukernes motivasjon til å være med i den nødvendige klimadugnaden. Gode tiltak for energieffektivisering blir ikke igangsatt. Det er beklagelig.

Huseierne mener at den nye regjeringen derfor umiddelbart må instruere Enova til å styrke støtteordningene for husholdningene og sørge for at pengene når frem. Hvis ikke må vi legge disse ordningene til et organ som synes vanlige folk er viktige.

image98y2p.png

VIKTIG: Den norske boligmodellen der fire av fem bor i en bolig de eier selv er et poltisk valg og en viktig stolpe i den norske velferdsstaten. Derfor er det viktig at den nye regjeringen ikke gjør endringer som svekker vanlige folks muligheter til å eie hjemmet sitt selv, mener Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

 

Kartlegging av skred- og flomfare må styrkes

Ingen vil oppleve en ny Gjerdrum tragedie eller ødeleggelsene som flommen i Bismo og Sjåk forårsaket høsten 2018. Men mange av oss bor i områder med risiko for store ødeleggelser og tap av liv. Vi har behov for å få vite hvor det trygt å bo.

Vi i Huseierne mener det er nødvendig å få fortgang i kartleggingsarbeidet og større midler til forebyggende sikringstiltak.

Derfor er det viktig at NVE får mer penger til å kartlegge risiko for skred og flom og at tiltak blir raskt iverksatt der risikoen er størst.

Les også: Viktig å få fortgang i kartlegging av kvikkleire

Staten må bidra i utbedringen av vann- og avløpsnettet

Forfallet i vann- og avløpsnettet har pågått i mange ti-år. Det ligger en kostnads-, helse- og miljøbombe under bakken. Nødvendig utbedring er beregnet til mer enn 300 milliarder kroner. Vann- og avløpsgebyrene vil øke drastisk i årene fremover og mer enn hva vanlige husholdninger kan klare.

Derfor mener vi at den nye regjeringen i statsbudsjettene fremover må bidra i et spleiselag sammen med forbrukerne og kommunene for å få orden på livsviktig infrastruktur.

Øke bankkonkurransen

Boliglånsutgiftene er den største bokostnaden for de alle fleste. Konkurransen i bankmarkedet er dessverre preget av lav transparens. Flere steder i landet kan være vanskelig å få boliglån. Huseierne mener at konkurransen i bankmarkedet må økes, gjennom å gjøre markedet mer gjennomsiktig og å sikre best mulig informasjon til forbrukerne.

Vi mener det må innføres økt transparens i rentemarkedet ved at bankene får informasjonsplikt om snittrenter på utbetalte lån siste måned, slik reglene er i Sverige.

Dagens boligbeskatning må videreføres

Arbeid, helse og bolig utgjør bærebjelkene i velferdssamfunnet vårt. 4 av 5 av oss bor i en bolig husholdningen selv eier. Eierskap til eget hjem legger grunnlaget for gode, trygge og uavhengige liv.

Den norske boligmodellen er et resultat av politisk valg, og en skattemodell som gjør at folk med vanlige inntekter har økonomisk evne til å eie boligen selv. Det er en verdi det er viktig for det norske samfunnet å ta vare på.

Derfor er det viktig at den nye regjeringen ikke gjør endringer i boligbeskatningen som svekker vanlige folks muligheter til å eie hjemmet sitt selv. 

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer