Hyttekommunene med eiendomsskatt i 2021

Gå til hovedinnhold

Hyttekommunene med eiendomsskatt i 2021

245 norske kommuner har eiendomsskatt på hytter. Av de 10 største hyttekommunene er det bare tre som ikke har eiendomsskatt for hytter.

SKATT: Hytteeiere ved sjøen og fjellet må ofte ut med eiendomsskatt for hyttene sine, viser Huseiernes gjennomgang av årets eiendomsskattetall. (Foto Ansgar Scheffold/Unsplash)

Av: Carsten Henrik Pihl

Rundt 310.000 norske hytter er i en av de 245 kommunene hvor det er eiendomsskatt på hytter. Det viser Huseiernes analyse av eiendomsskattetallene fra SSB - Statistisk sentralbyrå.

Rundt 128.000 av norske hytter og fritidsboliger ligger i en av de 111 kommunene som ikke har eiendomsskatt på hytter.

SE KOMMUNENE: I oversikten nederst i artikkelen finner du en gjennomgang av de 30 største hyttekommunene i Norge. Den viser at de aller fleste hyttekommunene har eiendomsskatt for hytter og fritidsboliger.

Eiendomsskatt både på fjellet og ved kysten

De tre største hyttekommunene i landet - Ringsaker, Trysil og Hol har alle eiendomsskatt på hytter. Dette er innlands- og fjellkommuner.

Men også hyttekommunene ved sjøen har eiendomsskatt, med Fredrikstad og Hvaler blant de høyest oppe. Et kjennetegn ved listen er at hyttekommunene langs Vestfold-kysten ikke har eiendomsskatt. Eksempel fra listen under er Larvik og Færder.

Trygghet for deg som eier hytte og fritidsbolig

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Tips og råd fra våre eksperter
→ Rabatter på byggevarer og andre nyttige produkter og tjenester
→ Gratis utleiekontrakt for hytte- og fritidsbolig

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

Slik klager du på eiendomsskatten

Eiendomsskatten er en kommunal skatt som vedtas av de enkelte kommunestyrene. De bestemmer både om man skal ha skatt - og størrelsen på den.

Både hus og hytter skal beskattes ganske likt ut ifra sin omsetningsverdi. Hytter skal takseres lokalt. Syns du eiendomsskatten er for høy basert på høy takst, er det full klagerett. Du har en årlig klagefrist på seks uker, og klagen skal gis en reell behandling.

Les mer: Slik klager du på eiendomsskatten

 

Huseierne mener:

Derfor er vi i mot eiendomsskatt

Vi i Huseierne mener at eiendomsskatten bør reduseres eller fjernes, fordi den skiller seg fra annen skatt. Den er ikke knyttet til inntekt, formue eller belåningsgrad og har ingen sammenheng med betalingsevnen din.

Den er dårlig egnet til å utjevne forskjeller og rammer for vanlige folk og familier, og særlig for dem med lav inntekt.

Derfor innfrir ikke denne skatten prinsippet om "yt etter evne".

Huseierne er også mot eiendomsskatt for eiere av hytter og fritidsboliger. Denne vedtas av kommunen, og eiere av hytter og fritidsboliger har ikke stemmerett ved kommmunevalgene i disse kommunene. De kan dermed ikke påvirke eiendomsskattens utvikling i kommunen.

Les mer her: Derfor er Huseierne mot eiendomsskatt

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer