Hvilken verdi har Elhub og AMS-måleren for oss forbrukere?

Gå til hovedinnhold

Hvilken verdi har Elhub og AMS-måleren for oss forbrukere?

Det å eie en AMS-måler vil i seg selv ikke gjøre deg til en smart strømkunde. For å benytte seg av mulighetene som ligger der, må de fleste av oss ha hjelp til å tolke strømdataene våre og sette dem i system.

BARRIERE: I dag er det vanskelig for tredjeparter å få tilgang til dine strømdata slik at du kan dra nytte av dem, vel å merke hvis det ikke er din egen strømleverandør det er snakk om.

Av: Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne.

Omtrent alle norske husstander har nå fått på plass AMS-måler, en såkalt smart strømmåler. I snitt har hvert målepunkt kostet rett i underkant av 3000 kroner og i praksis gitt en økning i nettleien på rundt 300 kroner i året per husstand.

Den smarte måleren er det som kobler forbruker til Elhub, men foreløpig har folk flest lite eller ingen kunnskap eller formening om hvordan måleren, HAN-porten og Elhub kan hjelpe dem til å bli smartere strømkunder.

Og er det noe vi vet, så er det at vi alle fremover trenger å bli smartere strømkunder som belaster nettet mindre og jevner ut forbruket når alt skal elektrifiseres og nettleiestrukturen legges om.

Hjelp til fortolkning av data blir helt avgjørende. Så hvorfor er det da så lite tilrettelagt for at vi forbrukere får nyttiggjort oss av egne strømdata i Elhub?

All data på et sted

Allerede i 2013 fikk Statnett i oppdrag å realisere en felles datahub for kraftbransjen som følge av at NVE i 2011 vedtok at alle husstander skulle få installert AMS-målere.

Kort fortalt så er Elhub en nasjonal database der informasjon og kommunikasjon fra oss kunder, nettselskap og kraftleverandører samles. Elhub samler altså inn og håndterer måledata fra alle landets strømmålere, og sikrer at alle aktørene på markedet forholder seg til én part.

Og som NVE selv skriver i pressemeldingen sin i februar 2019 når Elhub ble satt i drift:

«Med Elhub får vi et enklere og mer effektivt kraftmarked for strømkundene, blant annet gjennom raskere leverandørskifteprosess og enklere tilgang til forbruksdata fra de nye strømmålerne. Strømkundene vil også enkelt kunne dele disse dataene med andre tjenesteleverandører, som for eksempel kan bidra med analyser for energieffektivisering»

Problemet er bare at det er langt fra enkelt å dele disse dataene i dag, vel å merke hvis de ikke skal deles med din egen strømleverandør da.

 

Har du logget inn i Elhub?

Så den nye strømmåleren din samler altså inn store mengder data om strømforbruket ditt som det er meningen at du skal kunne bruke til egen fordel. Men mange opplever med rette at disse dataene ikke er så lett tilgjengelig som man får inntrykk av.

Elhub Web Plugin er den delen av Elhub hvor sluttbruker får tilgang til egen informasjon, altså alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. Her kan du i dag bare logge inn uten problem ved hjelp av BankID.

Men problemet er at forbrukere flest logger jo ikke inn i Elhub kun for å se strømdataene sine.

Hvorfor? Jo, fordi dataene først har verdi hvis de settes i system for å eksempelvis gi oss anbefalinger og målrettede energiråd basert på eget forbruk, eller ved at ting kan slås av og styres automatisk etter strømpris, når vi sover, er bortreist osv.

Til det trenger du en tredjepart. Så uten ekstrautstyr og en tredjepart som automatiserer, vil altså ikke den smarte strømmåleren oppleves som særlig smart.

Da sitter vi kun igjen med at det er enklere å bytte strømleverandør enn før, at man slipper å lese av strømmen selv og mulighet for tilrettelegging for strømavtaler med timesbasert måling. 

Vel og bra det, men langt unna det vi ble lovet når de nye målerne ble kjøpt inn, installert og belastet kundenes strømregning.

For mange steg for kunden

I dag krever Elhub at tredjepart må inngå direkte juridisk avtale med sluttkunden for å få tilgang til måleverdier. En typisk tredjepart vil være noen som driver med energirådgivning eller tilrettelegging for energibesparende tiltak.

Godkjenningen må skje av forbruker gjennom separat innlogging i ID-porten. Du kan altså ikke gi direkte samtykke i den appen eller tjenesten du bruker. De fleste vil derfor falle fra i onboardingsløpet fordi det blir for mange steg og plattformer å forholde seg til.

Og er du en av de spesielt interesserte som faktisk orker å logge i Elhub, er det vanskelig å navigere siden knappen for godkjenning av tredjepartstilganger er vanskelig å få øye på. Det er heller ingen varslingsfunksjon som hjelper forbruker på veien hvis man skal godkjenne tredjeparter.

Det er ironisk at man ikke får til samtykke gjennom løsning hos tredjepart for å slippe ekstrapålogging for sluttbruker, mens strømselskapene elegant sniker seg unna den trøblete akseptløsningen.

 

Konkurrerer ikke på like vilkår

Elhub må faktisk tilrettelegge for velfungerende konkurranse, altså konkurranse på like vilkår.

Jeg minner om at rollen til kraftleverandører har endret seg med digitaliseringen. AMS har åpnet for at de kan tilby flere og andre tjenester enn før, og de kan på mange måter konkurrere mer direkte med tredjepartsleverandørene enn det som har vært tilfelle før.

Strømselskaper kan nå tilby energieffektiviseringstjenester uten å måtte gå gjennom den trøblete akseptløsningen hvor mange kunder faller fra, siden de allerede har tilgang til kundenes strømdata.

I praksis vil det kunne gi et stort konkurransefortrinn til aktører som eksempelvis Tibber i privatmarkedet.

Huseiernes Strømsmart-applikasjon som skal være gratis for alle landets boligeiere, og som ikke skal selge noe – kun gi gode råd og beregninger til boligeiere som er usikre på hvilke energitiltak som lønner seg for dem – må se langt etter like enkel tilgang.

Ser ikke Elhub, Statnett og NVE selv hvor konkurransevridende det er når man har to ulike akseptløsninger for kraftleverandører og tredjepartsaktører?

Hvorfor er dette så viktig å få på plass?

Lovnadene om at alle strømkunder enkelt ville få bedre oversikt over eget forbruk med de nye målerne, er foreløpig langt fra innfridd.

En løsning her vil bidra til at AMS- målerne får en verdi for strømkundene, i dag er det lite sluttbrukervennlig. Nettopp derfor er det så viktig for oss alle at tjenesten er enkel og oversiktlig slik at kunden faktisk gjennomfører godkjenningsløpet og kommer i gang.

En endring vil ha mye å si for tredjeparter som ønsker å hjelpe forbrukerne til å bli smartere strømkunder, men ikke minst vil det ha mye å si for kunder som ønsker å ta gode energivalg.

Det vil øke strømkundenes forståelse og omslutning rundt de smarte strømmålerne som et nyttig og godt verktøy, og vil også gi økt tillit til Elhub, bransjen og NVE.

Vi har altså alle felles interesser av at brukergrensesnittet forbedres og at man raskt forenkler tilgangen til dataene i Elhub slik at forbrukere raskt og enkelt kan komme i gang få merverdi av sine smarte strømmålere og strømdata fremover.

Hvis vi skal nå de ambisiøse klimamålene som er satt og elektrifisere Norge, så har vi ingen tid å miste. Da er det viktig at vi starter med lavthengende frukter som dette, og benytter oss av de åpenbare mulighetene som finnes for å få med oss forbrukerne på det grønne skiftet!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer