Helsefarlig plast

Gå til hovedinnhold

Helsefarlig plast

De fleste tingene vi omgir oss med er heldigvis ufarlige. En analyse av tilsetningsstoffer i plast viser dessverre at en rekke hverdagsprodukter har uønskede og helsefarlige egenskaper.

Voksduker er blant plastproduktene som viser seg å inneholde høye konsentrasjoner av klorparafiner.

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Nilu, Norsk Institutt for luftforskning, analysert et utvalg plastprodukter med stor overflate. Analysen viste høye konsentrasjoner av klorparafiner i PVC-baserte produkter som vi kommer direkte i kontakt med i hverdagen:

  • dusjforheng
  • badekarmatter
  • voksduker
  • gulvbelegg
  • madrasser
  • tapet 
  • dekorfolie

Alle produktene er fra kjente varehus.

Det var også høye konsentrasjoner av flere fosfororganiske flammehemmere, spesielt i dekorfolieprodukter. Utlekking av både klorparafiner og fosfororganiske flammehemmere ble påvist i flere av produktene.

Klorparafiner har mange nyttige egenskaper, men er dessverre også svært helse- og miljøskadelige. Enkelte klorparafiner er kreftfremkallende, mens andre kan redusere hukommelsen og læreevnen. De er svært giftige for organismer i vann. Klorparafiner er resistente mot nedbrytning og hoper seg opp i kroppen til mennesker og dyr over tid.

Stoffet TCEP, som finnes i fosfororganiske flammehemmere, kan skade forplantningsevnen. Også dette er stoffer som brytes langsomt ned og som hoper seg opp i levende organismer.

Et av dusjforhengene inneholdt kortkjedete klorparafiner, SCCP, over tillat grense. Dette stoffet har vært forbudt å bruke i mange år. Leverandøren ble fulgt opp av Miljødirektoratets tilsynsseksjon.

Bærekraftsmål

Et giftfritt miljø er ett av FNs bærekraftsmål. Målet er å beskytte mennesker mot eksponering av stoffer som kan forårsake sykdom og død – direkte eller indirekte. I Handlingsplan for ein giftfri kvardag 2021-2024, lagt frem av tidligere klima- og miljøminister Sveinung Rotevathn, er farlige stoffer i plast et av satsingsområdene. Målet er å skaffe mer kunnskap om disse stoffene, og å regulere bruken av miljøgifter og andre farlige stoffer i plast både i Europa og globalt.

            Vi tar med oss resultatene fra dette prosjektet og vil spille inn resultatene i relevante prosesser i EU, skriver Miljødirektoratet på sin nettside.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Støttemur i hagen

Les mer