Folkehelseinstituttets råd for dugnader våren 2021

Gå til hovedinnhold

Folkehelseinstituttets råd for dugnader våren 2021

Bor du i et sameie eller borettslag der dere lurer på hvordan dugnaden skal gjennomføres i år? Vi har bedt Folkehelseinstituttet komme med råd.

Hold avstand: Dugnaden kan gjennomføres i år også, men pass på å holde god avstand og følge de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale smittevernregler. Foto: Shutterstock.

Tekst: Rikke Åserud

Som så mye annet i 2021 må også den årlige dugnaden i borettslag og sameier tilrettelegges slik at viktige smittevernhensyn blir ivaretatt. Den gode nyheten er imidlertid at dugnaden ikke trenger å avlyses. Det skal fortsatt være mulig å få det fint og ryddig rundt oss til 17. mai, om det enn må gjøres på en litt annen måte enn vi er vant til fra tidligere år.  

- Å delta på dugnad kan være svært viktig for den enkelte da det både gir sosialt og fysisk gevinst i en ellers så stillesittende tid, skriver Karina Koller Løland, overlege og spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin hos Folkehelseinstituttet (FHI) på e-post til Huseierne.

 

Meld inn sameiet eller borettslaget i dag!

Hver dag hjelper vi styrer i sameier og borettslag med å svare på spørsmål, gi råd og løse situasjoner som oppstår.

Hvordan skal loven tolkes, og hva bør styret i sameiet gjøre for å løse potensielle konflikter til beste for sameier og borettslag?

Meld dere inn og få tilgang til eksperter på eiendoms- og boligspørsmål!


Ingen særregler

Løland opplyser videre at det ikke er noen spesielle anbefalinger eller regler som gjelder for dugnader i forhold til andre lignende aktiviteter.

- Det blir å følge de nasjonale og eventuelt lokale reglene og anbefalingene som til enhver tid finnes. De nasjonale rådene fra 16.april er å holde minst én meters avstand utendørs, ikke delta om man er syk eller i karantene, og ha god hånd- og nysehygiene, skriver Løland.

 

Mindre lag

Når det gjelder den praktiske gjennomføringen påpeker hun at det er en fordel at dugnaden skjer utendørs, da risikoen for smittespredning er betydelig lavere der sammenlignet med innendørs dugnad. For utearbeidet kan det være fornuftig at deltagerne organiseres i mindre lag som kommer fra færrest mulige husstander.

- Dersom alle kan holde én meter avstand til hverandre, kan laget for eksempel være opptil 20 personer, og de ulike lagene bør holde minst to meters avstand til andre slike lag til enhver tid, skriver Løland.

Det enkleste vil da kanskje være å organisere de ulike arbeidslagene til å arbeide til ulike tider.

 

Munnbind?

Det vil ikke være et absolutt krav eller påbud med munnbind under dugnaden, så lenge man holder god nok avstand til andre. Hvis alle klarer å holde anbefalt avstand til hverandre, kan man gjennomføre utendørsarbeid, som for eksempel raking, planting og kosting av oppkjørsel) tilnærmet normalt.

- Så lenge man holder seg til det som er anbefalt for utendørs aktivitet på private sammenkomster så går dette helt fint. Det er som nevnt betydelig mindre risiko for smitte utendørs enn innendørs. Derfor er ikke munnbind et absolutt krav eller påbud ved slik aktivitet så lenge man holder god nok avstand til andre, påpeker Løland.

For innendørs arbeid må man eventuelt organisere folk i mindre grupper, maks ti personer per gruppe – og fortsatt ivareta avstandskravet.

 

Kaffe og pølsefest?

Tidligere år har Huseierne gått ut med anbefalinger om hvordan alle kan bidra i en dugnad. Kanskje ikke alle i borettslaget eller sameiet er arbeidsføre – men heller kan koke kaffe til de som jobber, og på den måten være med og bidra. I normale tider er dette en god måte å involvere så mange som mulig på. Men hva med kaffeservering i disse tider? Løland i FHI mener det skal la seg gjøre:

- Ja, så lenge avstand og håndhygiene er ivaretatt. Kanskje det er en ide å la folk få forsyne seg selv med kaffe som plasseres ut i nærheten av arbeidet hvis de husker å vaske eller desinfisere hendene først, skriver Løland.

Og hva så med den tradisjonelle pølsefesten i bakgården etter endt arbeid?

- Dette vil defineres som et arrangement utendørs med de begrensninger som da følger av de nasjonale tiltakene og anbefalingene som gjelder på det aktuelle tidspunktet. Akkurat nå er det 20 stk utendørs på privat arrangement utendørs som gjelder. Det er da viktig med god håndhygiene og avstand.

 

Digitalt kurs

Gratis kurs om styrearbeid

Anders Leisner er advokat i Huseierne. Her gir han deg en oversikt over styrets oppgaver og ansvar i sameier og borettslag. Les mer

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer