Ferdigattest på bolig - Hva skjer hvis den blir trukket tilbake?

Gå til hovedinnhold

Ferdigattest på bolig - Hva skjer hvis den blir trukket tilbake?

Hva skjer når kommunen plutselig trekker tilbake ferdigattesten etter at du har flyttet inn, og du blir tvunget til å flytte ut?

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Den siste tiden har man flere steder lest saker om fortvilte boligkjøpere som har kjøpt leiligheter og hus som de har flyttet inn i uten en anelse om at ting ikke er som det skal.

Papirarbeidet har vært på plass, og kommunen har utstedt ferdigattest.

Først etterpå, og da opptil flere år etterpå, viser det seg at ferdigattesten er gitt på feil grunnlag og er ugyldig. Det er da det ulovlig å bli boende, og forbrukerne står der med skjegget i postkassa og må flytte ut.

Hvordan er dette mulig?

Bilde: Per Christian Nordal, advokat i Huseierne, forklarer:

System basert på mye tillit

Reglene er slik at søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest. Ferdigattest utstedes av kommunen når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver eller ansvarlig søker.

Ferdigattesten bekrefter med andre ord at byggearbeidene er ferdige og at de er utført i tråd med tillatelse gitt av bygningsmyndighetene.

 - Ansvarsrettsystemet i plan- og bygningsloven er innrettet i tillit til at den som har påtatt seg ansvar overfor kommunen innen et fagområde faktisk gjør det de skal. Kommunene foretar derfor kun en begrenset kontroll av dokumentasjonen og kontrollerklæringene som kommer inn før ferdigattest utstedes, forteller Per Christian Nordal, advokat i Huseierne.

- Dersom det senere viser seg at ferdigattesten er utstedt på feil grunnlag, vil kommunen kunne omgjøre vedtaket. Konsekvensen er da at det ikke lenger er lov til å bruke boligen før ny tillatelse foreligger, forklarer han.

Les mer om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest her

Oppdages ofte for sent

På det tidspunktet feilen oppdages er gjerne boligene solgt og kjøperne har tatt boligene i bruk, noe som kan skape store problemer for de som bor der.

- Selv om man i mange tilfeller vil kunne holde selger ansvarlig for å få rettet forholdet, kreve erstatning og lignende, så vil trukket ferdigattest kunne medføre en rekke problemer av praktisk og økonomisk art for de som rammes. En av tingene er at man må finne et annet sted å bo, sier Nordal.

- I tillegg er det slik at dersom entreprenøren som har oppført og solgt boligene for eksempel er gått konkurs, og rettekostnadene overstiger den sikkerhet som er stilt etter bustadoppføringsloven, vil eieren av boligen risikere å selv måtte betale for å få rettet manglene.

Bygge bolig? Du har solide rettigheter!

Hvordan sikre seg?

Hvordan kan man så sikre seg mot at kommunen trekker ferdigattesten på en bolig du vurderer å kjøpe?

- Svaret er dessverre at det kan være svært vanskelig å sikre seg mot at en allerede gitt tillatelse blir trukket. En forbruker har normalt ingen forutsetninger for å vurdere om for eksempel bygningskonstruksjoner og brannprosjektering er i samsvar med regelverket, sier Nordal.

Noen hint kan man imidlertid få ved å undersøke om det er pågående saker med utbygger eller kommunen, for eksempel vedrørende brannprosjekteringen, konstruksjonssikkerhet eller liknende.

Les mer om overtagelse av ny bolig her

Når man vurderer å kjøpe en bolig er det alltid svært viktig å sette seg inn i de opplysninger man får fra selger og megler. Feil og mangler som allerede er oppdaget i bygget kan gi indikasjoner på om noe er alvorlig galt.

- Still spørsmål til selger og megler dersom det er noe du lurer på eller ikke forstår, og undersøk som nevnt gjerne med kommunen om de har pågående saker på eiendommen, avslutter Nordal.

Linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer