Nå blir det enklere å få lavere eiendomsskatt og formuesskatt

Gå til hovedinnhold

Nå blir det enklere å få lavere eiendomsskatt og formuesskatt

Fra nyttår gjelder nye verdsettelsesregler i formuesskatten for bolig og sekundærbolig. De nye reglene gjør det enklere å få satt riktig boligverdi, og kan gi både lavere formuesskatt og eiendomsskatt.

Klage på formuesverdi og boligverdi
ENKLERE: Fra nyttår kommer det nye og klarere regler om klage på formuesverdi av boligen. De nye reglene opphever gamle regler som var til fordel for staten.

Av: Carsten Henrik Pihl

Fra 2021 gjelder nye regler for når du kan klage på den skattemessige formuesverdien på boligen. Det vi før kalte ligningsverdi.

Formuesverdien skal være 25 prosent av boligens markedsverdi for primærboliger, og 90 prosent for sekundærboliger.

Men tidligere var det en rar regel om at du ikke fikk klage før formuesverdien passerte 30 prosent for primærboliger og 100 prosent for sekundærboliger.

Slingringsmonn til fordel for staten er borte

Staten hadde altså lagt inn et slingringsmonn til fordel for seg i reglene. Det slingringsmonnet er nå tatt bort.

Det vil si at du kan klage på formuesverdien på boligen din hvis den overstiger 25 prosent av "beregnet omsetningsverdi" som det står i loven - det vil si markedsverdien for boligen.

I tillegg var det tidligere en merkelig praksis med at Skatteetaten bare satte ned formuesverdien til 30 prosent av boligens markedsverdi når du klaget. Denne praksisen hadde antakelig ikke medhold i loven.

Praksisen er nå også fjernet, og loven er nå klar på at "Hvis skattyter krever det, skal verdien settes ned til 25 prosent av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi." (For primærboliger - se tilsvarende regel for sekundærboliger lenger ned i saken.

Les mer: Slik beregnes formuesskatten

 

eiendomsskatt-formuesskatt-figur-2020-2.png

HENGER SAMMEN: Beregningen av formuesskatt og eiendomsskatt henger sammen. Men det gjelder å holde tungen rett i munnen, for det er mye prosenter som skal plasseres på riktig sted. *For eiendomsskatten er det ikke alltid at man bruker verdiene fra skattemeldingen, men utgangspunktet er det samme. Se en lenger forklaring her. (Illustrasjon: Huseierne)

 

Slik klager du på formuesverdien på bolig

Formuesverdien for boligen påvirker formuesskatten for alle norske boligeiere. Og den påvirker også eiendomsskatten for en rekke boligeiere, der kommunen bruker formuesverdien som utgangspunkt for eiendomsskatten. Dette skjer for eksempel i Oslo, Bergen og Ålesund og over 70 andre kommuner.

Les mer: Slik beregnes eiendomsskatten

Du klager ved å endre skattekortet, endre skattemeldingen eller ved å sende en endringsmelding til Skatteetaten. Det kan du gjøre via skjema på Skatteetatens sider her. (NB: Beskrivelsene av satsene på Skatteetatens sider er ikke endret til de nye reglene fra 2021. (Pr 8. februar 2021.))

Klagen må følges av dokumentasjon, det kan være:

  • takst fra takstmann
  • verdivurdering/etakst fra eiendomsmegler
  • dokumentasjon på salgsverdi av omtrent lik bolig i området

Dokumentasjon på salgsverdi av omtrent lik bolig kan være greit hvis du bor i et byggefelt eller lignende der boligene og tomtene er av ganske lik størrelse og type. Da kan du bruke en boligprisoversikt som for eksempel Virdi.

Der kan du se hva som er omsatt i nærheten av deg i det siste. Hvis forholdsvis like boliger som din er omsatt siste året, kan det brukes som dokumentasjon.

Les mer: Slik klager på formuesverdien for bolig 

 

Slik er reglene:

Regelen om klage på formuesverdien av boligen

Reglene om verdsettelse står i skattelovens paragraf 4-10 annet og tredje ledd:

(2) Verdien av primærbolig settes til 25 prosent av en beregnet omsetningsverdi. Hvis skattyter krever det, skal verdien settes ned til 25 prosent av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi.

(3) Verdien av sekundærbolig settes til 90 prosent av en beregnet omsetningsverdi. Hvis skattyter krever det, skal verdien settes ned til 90 prosent av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi..

Digitalt kurs

Gratis kurs om skatt på bolig

Øistein Olsen Krokmoen er advokat i Huseierne. I dette kurset gir han deg en enkel og grei innføring i skattlegging av din eiendom. Les mer

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer