Energitiltak i boligen: Bør jeg gjøre det nå, eller vente?

Gå til hovedinnhold

Energitiltak i boligen: Bør jeg gjøre det nå, eller vente?

Mens EU forhandler om å få detaljene i bygningsdirektivet på plass, lurer mange boligeiere på hva som er smart: Bør vi gjøre tiltak for energieffektivisering nå – eller vente til regelverket er på plass?

ENERGISPARING: EU er i ferd med å vedta ambisiøse regler for å spare inn på energibruken i boligmassen. Akkurat hva dette vil bety for norske boligeiere er fortsatt ikke klart, men at mange må gjøre tiltak i egen bolig er helt klart. 

Tirsdag 14. mars stemte Europaparlamentet for et revidert bygningsdirektiv. Det endelige, reviderte direktivet, vil trolig være klart i løpet av 2023.

- Vi opplever at mange er i villrede om hva de bør gjøre med boligen nå, sier byggteknisk rådgiver Anders Stensrud i Huseierne.

Mye er fortsatt usikkert: Hvordan blir de endelige kravene? Hvilke tilpasninger vil skje for oss i Norge? Hva blir tidsfristen?

Her kan du lese mer om EU-reglene som vil påvirke norske boligeiere! 

Mange vil måtte oppgradere

Selv om detaljene for norske boligeieres del ikke er på plass, er det noen ting vi vet: Svært mange norske boliger vil måtte utbedres så de blir mer energieffektive. Sannsynligvis er det bare de nyeste, bygd etter 2010, som «slipper unna» med mindre tiltak. Resten vil måtte belage seg på omfattende bygningsmessige oppgraderinger.

- Vårt helt generelle råd er nokså enkelt: Har du behov for, og mulighet til, å gjøre energieffektiviserende tiltak i boligen din nå, så gjør det. Det er ikke noe poeng i å vente i fem år – for SÅ å begynne med det du kunne gjort i dag. I så fall vil du ha kastet bort mye penger på oppvarming i de fem årene, sier Stensrud.

Byggteknisk rådgiver Anders Stensrud i Huseierne. 

Rift om håndverkere

Han påpeker også at det vil kunne bli et voldsomt press på håndverkere som kan utføre alle tiltakene vi har foran oss.

- Det er allerede i disse dager rift om håndverkere – til tross for at det er noe nedgang i nybyggingen. Det kan bli enda vanskeligere i årene fremover å få tak i folk til å gjøre jobben. Dette kan også være et argument for å starte allerede nå, hvis man har mulighet, sier Stensrud.

Start med det enkle

Han legger til at dersom du planlegger en stegvis oppgradering er det viktig å lage seg en plan over hvilke tiltak som trengs, for så å begynne i riktig ende: De enkleste tiltakene, som likevel gir gode resultater, først.

- Har boligen din kaldt loft, er det et godt sted å starte. Etterisolering av loft koster normalt ikke så mye, og mange kan gjøre det selv, sier Stensrud.

Når du skal etterisolere et eldre loft, bør du være sikker på at dampsperren fortsatt er intakt, slik at ikke varm luft kondenserer på loftet og skaper fuktproblemer. Dersom du har fått installert downlights av den eldre typen i himlingen på rommet under loftet, er det fare for at dampsperren er gjennomhullet av disse og må skiftes. Les mer om etterisolering av loftet her. 

Husk også at mye varme kan forsvinne gjennom en utett og uisolert loftsluke. Den isolerer du enkelt selv for nesten ingen penger - les mer om det her! 

Et annet punkt som er forholdsvis enkelt å ta tak i, er overgangene mellom gulv og vegg og tak og vegg. Her kan du løsne lister og tette med ekstra isolasjon eller tette med fugemasse.

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

Ta vinduer før vegger

Mange av oss vil på sikt måtte skifte ut alle vinduer og dører for å oppnå de nye energikravene. Skal du ta det stegvis, så start der det trekker mest.

En tommelfingerregel er at alle dører og vinduer bør være oppgradert før du begynner å tenke på veggene. Selv om vindusflatene gjerne utgjør et mindre areal enn veggene, står de gjerne for en større andel av varmetapet enn arealet skulle tilsi!

Større tiltak bør kombineres med energirådgiver

Når du har gjort de «mindre» tiltakene kan det være på tide å få inn en energirådgiver for en videre fremdriftsplan, og for å sikre at boligen fortsatt får puste.

- Når du tetter boligen, vil det gå utover ventilasjonen. Mange vil trolig trenge en energirådgiver som kan se på isolasjon og ventilasjon i sammenheng. Det kan også være greit å få råd om de største og meste krevende tiltakene, som etterisolering av veggene, nytt tak og så videre. Hva bør tas først og hvilken effekt vil det ha – dette må gjerne tas spesifikt for den enkelte bolig, sier Stensrud.

Husk å sjekke med din kommune om den har støtteordninger for tiltak eller energirådgivning. Dette kan du lese mer om her!

Husk også å sjekke om du kan få støtte til tiltak hos Enova

Solceller er «prikken over i-en»

For mange av oss kan det virke overveldende å skulle starte på et omfattende oppgraderingsløp. Hva med bare å få opp et solcelleanlegg – kan ikke det kompensere for energilekkasjer i en eldre bolig?

- Jeg får en del spørsmål fra boligeiere som synes det virker som en enkel løsning å installere et solcelleanlegg uten å først eller samtidig gjøre andre forbedringer i en eldre bolig. De tenker at da kan de produsere all strømmen de trenger selv. Men så lett er det dessverre ikke, sier energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg i Huseierne.

Det er flere årsaker: For det første har solceller i Norge en tendens til å produsere strøm når du trenger den minst, og de færreste har mulighet for lagring av energi hjemme. For det andre er nedbetalingstiden – selv med høye strømpriser – forholdsvis lang, vi snakker fort 15-20 år før du kan begynne å gå i pluss. I tillegg vil jo boligen trenge like mye energi til oppvarming om du har solceller eller ikke! Og det er energibruken EU vil stramme inn på med sine krav.

Men kanskje enda viktigere for alle med eldre boliger: Installerer du solceller på et tak som nærmer seg levetiden, risikerer du å måtte ta det hele ned igjen den dagen taket må rehabiliteres. Det blir mye ekstraarbeid og det blir ekstra utgifter.

- Det er nok litt underkommunisert, men på en eldre bolig er det lurt å installere solcellepaneler eller solcelletakstein når taket uansett skal rehabiliteres. Uansett er det på en eldre bolig alltid smart å ta tak i varmetapet først. Solceller er dessverre ikke, per i dag, en quick fix for å få ned strømregningen, sier Öberg. 

Kommer det flere støtteordninger?

Hvordan vi enn snur og vender på det: Energioppgradering vil koste mye for mange av oss. Hva med flere og bedre støtteordninger for energioppgradering av boligen – vil det følge i kjølvannet av strengere energikrav? Og er det i så fall verdt å vente på?

- Vi i Huseierne har lenge foreslått momsfritak for forbrukere på nye, energieffektive vinduer og dører, samt på isolasjon, i tillegg til skattefradrag på arbeid med energioppgradering. Dessverre ser vi at politikerne henger etter, sier generalsekretær Morten Meyer i Huseierne.

- Til tross for at behovet er stort og klimagevinstene er åpenbare, tror jeg dessverre ikke norske politikere vil få på plass noen vesentlige forbedringer i dagens tilskuddsordninger med det første, sier han.

Han påpeker at mange banker gir billigere lån til de som har oppgradert.

- Kanskje en samtale med banken kan gi deg mulighet til å få billigere lån som kan gjøre oppgraderingen enklere, sier han.

Unntak for hytter

Nye energikrav vil ikke omfatte fritidsboliger. Huseierne har fått spørsmål fra boligeiere som lurer på om de kan omregistrere boligen til hytte for å slippe energikravene.

- Det er en ekstremt dårlig idé, sier advokatfullmektig Mathias Bjornes.

- For det første vil det kunne være i strid med reguleringsplanen – og da vil en bruksendring være avhengig av dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Det får man jo ikke uten videre – og særlig ikke dersom det er tydelig at dette er for å omgå energikrav vi alle må forholde oss til, sier Bjornes.

Hvis du mot formodning får bruksendret – husk da at du ikke uten videre kan forvente å få endret boligen tilbake om du skulle få behov, for eksempel ved salg. Det kan derfor slå svært negativt ut.

- En bolig er ikke en bil: Det er ikke «bare» å omregistrere. Vi vil minne om at regelverket legger til grunn at man i utgangspunktet ikke skal bo i en fritidsbolig – for da er det jo en bolig, kommenterer Bjornes.

Slik kan du spare strøm og energieffektivisere din bolig!

Energieffektivisering er smart for deg som boligeier. Du får lavere strømregning og bidrar til bedre miljø. I tillegg øker det verdien på boligen din.

 

Varmepumpe, solceller, etterisolering og vinduer er tiltak som vil spare deg for penger. Men hva er lurest i din bolig?

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer