Flere betaler eiendomsskatt på hytter i 2019

Gå til hovedinnhold

Flere betaler eiendomsskatt på hytter i 2019

Har du hytte i en typisk hyttekommune betaler du sannsynligvis eiendomsskatt. Av de 20 største hyttekommunene i Norge er det bare fire som ikke har det.

Tekst: Karoline Koldre. Foto: Shutterstock.

Hytteeiere tar mye av regningen for fastboende i kommuner som går gjennom trange økonomiske tider. Faktisk har så mange som 284 kommuner innført eiendomsskatt på fritidsbolig i 2019.

Noen kan derimot ha såpass bunnfradrag for eiendomsskatten, slik at hytteeierne slipper å betale eiendomsskatt. Allikevel er det opp mot 300.000 hytteeiere som må betale eiendomsskatt i Norge.

Har du planer om å kjøpe hytte, bør du derfor sjekke om kommunen har eiendomsskatt.

Bruk Huseiernes Bokostnadsindeks for å sjekke konstnadsnivået: Sjekk din hyttekommune her! 

I noen kommuner er eiendomsskatten på hytter langt høyere enn eiendomsskatten på bolig. Det at en kommune senker promillen behøver ikke å bety at eiendomsskatten synker.

Et eksempel er Trysil, hvor promillen ble senket fra 7 til 1 promille, og man innførte bunnfradrag. Men man hadde retaksert, og 10 år med prisstigning gjorde at verdiene på boligene, og ikke minst hyttene i Trysil, hadde steget veldig.

Dermed ble resultatet av senket promille ikke at eiendomsskatten sank mye - men at den bare sank med noen hundrelapper. Det betyr at retakseringen i Trysil stort sett har veid opp senkningen av promillen.

Hva får du igjen?

Kanskje det mest urettferdige i det å betale eiendomsskatt til hyttekommunen din, er at du skattlegges i en kommune hvor du ikke har stemmerett og har mer eller mindre ingen påvirkningskraft.

Mange av hytteområdene mangler i tillegg grunnleggende infrastruktur som vei, vann, renovasjon, kloakk og elektrisitet.

Derfor er det viktig å sjekke hva du får igjen for skatten du betaler i de ulike kommunene. Kanskje vil det føles greit å betale for gode skiløyper og bedre veier snarere enn andre tilbud i kommunen du ikke får benyttet deg av.

Du kan klage

Eiendomsskatten er en kommunal skatt som vedtas av de enkelte kommunestyrene. De bestemmer både om man skal ha skatt - og størrelsen på den.

Både hus og hytter skal beskattes ganske likt ut ifra sin omsetningsverdi. Syns du eiendomsskatten er for høy basert på høy takst, er det full klagerett. Du har en årlig klagefrist på seks uker, og klagen skal gis en reell behandling.

Les mer: Slik klager du på eiendomsskatten.

Tabellen under viser antall hytter i kommunen, eiendomsskatt for en bolig på 120 m2, skattepromille og eventuelt bunnfradrag.

k.koldre@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer