Kraftig økning i eiendomsskatten i 2022

Gå til hovedinnhold

Kraftig økning i eiendomsskatten i 2022

Eiendomsskatten kommer i år til å bli på 8 milliarder kroner for bolig og fritidsbolig. Det er nesten en halv milliard mer enn i fjor, viser en undersøkelse fra Huseierne. Finn ut hvor mye din kommune har tenkt å kreve inn i eiendomsskatt fra bolig og fritidsbolig og sjekk ut andre kommuner!

SE VIDEO OVER: Fredrikstad er en av kommunene der eiendomsskatten øker mye i år. Se Huseiernes distriktsleder Elin Kolstad  i Østfold og Follo fortelle om stor pågang fra medlemmer. I Fredrikstad har det vært retaksering i år. Mange opplever å ha fått veldig høye verdier på sine boliger. -Vi anbefaler å klage, sier Elin Kolstad. 

 

Av: Kristin Gyldenskog

Huseierne har samlet inn data fra alle landets 356 kommuner som viser hvor mye kommunene har budsjettert med i eiendomsskatteinntekter i 2022.

Undersøkelsen viser at kommunene i år totalt har budsjettert med 8,02 milliarder kroner i eiendomsskatteinntekter fra bolig og fritidsbolig!

Foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at eiendomsskatteinntektene fra bolig og fritidsbolig ble 7,58 milliarder kroner i 2021.

Finn din kommune! Nederst på siden finner du et kart med informasjon om utviklingen i din kommune!

Det betyr at kommunenes inntekter fra eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig er budsjettert 439 millioner kroner høyere i 2022 sammenlignet med i 2021.

-Det er en kraftig økning og en utvikling vi ikke liker. Det bør ikke være eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig og det bør heller ikke innføres statlig eiendomsskatt. Boligen er folks hjem, ikke et skatteobjekt, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Les også: Derfor er vi i Huseierne mot eiendomsskatt

 

 

Eiendomsskatteinntekter er doblet

Kommunenes eiendomsskatteinntekter fra boliger og fritidsboliger har blitt mer enn doblet de ti siste årene. I 2013 var eiendomsskatteinntektene fra boliger og fritidsboliger på 3,7 milliarder kroner.

-Den norske boligmodellen er unik ved at så mange som 80 prosent eier sin egen bolig. Vi i Huseierne mener politikere og myndigheter bør se alle bokostnader under ett, slik at belastningen på boligeierne ikke blir for høy, sier Morten Andreas Meyer.

Og det skal fortsette å stige, slik grafen over viser. I 2025 har kommunene budsjettert med 8,62 milliarder kroner i eiendomsskatteinntekter fra bolig og fritidsbolig.

Les også: Slik klager du på eiendomsskatten

Retaksering og boligprisstigning

Økningen i eiendomsskatteinntekter er todelt. 

Noen kommuner har kommunal taksering og har retaksert i år. Det har blant annet skjedd i Fredrikstad (se bildeteksten) og i Porsgrunn.

104 kommuner bruker Skatteetatens formuesverdi som grunnlag for eiendomsskatten. Oppgang i budsjetterte eiendomsskatteinntekter i disse kommunene vil i stor grad skyldes boligprisstigning.

Dette gjelder blant annet våre tre største byer Oslo, Bergen og Trondheim. Særlig boligpristigningen i Oslo gir stor effekt på de budsjetterte inntektene. 

 

Sjekk grafen under for å se hvordan inntektene utvikler seg i de ulike kommunene!

 

Sjekk kartet!

I kartet nederst i denne saken kan du gå inn å sjekke eiendomsskatten på bolig og fritidsbolig i din egen kommune og andre kommuner i hele landet. 

Oslo er den kommunen med høyest eiendomsskatt. Oslo kommune bruker Skatteetatens formuesverdi som grunnlag for eiendomsskatten.

Det er budsjettert med 720 millioner kroner i 2022, og 920 millioner kroner de 3 påfølgende årene. Årsaken til oppgang i budsjetterte eiendomsskatteinntekter vil i stor grad være boligprisstigning.

Stadig dyrere å bo

Hver høst publiserer Huseierne Bokostnadsindeksen som viser hvor mye det koster å eie og bo i sin egen bolig.

Prognosene som ble lagt frem i fjor høst viste at gjennomsnittlig bokostnad for en husholdning for en standard enebolig vil være 136.992 kroner i 2024. Til sammenligning var samlede bokostnader 101.389 kroner i 2020.

Den største bokostnaden er rentekostnaden. Bokostnadsindeksen består av:

  • Eiendomsskatt
  • Kommunale avgifter
  • Energikostnader
  • Rentekostnader
  • Forsikring
  • Vedlikeholdskostnader

 

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer