DNB får kjøpe Sbanken: - En trist dag for norske forbrukere - dette kan du gjøre som kunde

Gå til hovedinnhold

DNB får kjøpe Sbanken: - En trist dag for norske forbrukere - dette kan du gjøre som kunde

Det blir bankfusjon mellom storbanken DNB og den lille utfordreren Sbanken etter at Konkurranseklagenemdna har sagt sitt. - Dette er en dårlig dag for alle landets forbrukere som er opptatt av best mulig konkurranse, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

TRIST: - Det er ingen åpenbare avtakere til Sbankens posisjon som viktigste utfordrerbank i Norge. De andre bankene som er i utfordrerposisjon, er enten veldig små eller de er eid av andre banker, sier Morten Andreas Meyer om at DNB nå får kjøpe opp Sbanken.

Av: Carsten Henrik Pihl

DNB har nesten et år ønsket å kjøpe opp Sbanken. Denne uken kom Konkurranseklagenemdas endelige vedtak, der de lar DNB kjøpe opp den bergensbaserte Sbanken.

- Dette en dårlig dag for alle landets forbrukere og alle som er opptatt av best mulig konkurranse, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Har ønsket sterkest mulig bankkonkurranse

Huseierne har vært i mot bankfusjonen fra dag en:

- Det ligger i ryggmargen at når landets største bank ønsker å kjøpe opp den viktigste utfordrerbanken, så er vi i mot. Denne fusjonen vil føre til dårligere bankkonkurranse, både for kundene til disse to bankene og for alle bankkunder, sier Morten Andreas Meyer.

Han peker på at Sbanken gjennom flere tiår har vært den viktigste utfordrerbanken til de etablerte norske bankene. Mens Sbanken jevnt og trutt ligger på topplisten på Huseiernes rentebarometer, ligger DNB på nedre halvdel blant storbankene.

- Sbanken er den aller viktigste utfordreren i det norske bankmarkedet. Banken har gjennom 20 år vært med å disiplinere alle de andre bankene, ikke minst DNB. Når DNB nå får anledning til å ta Sbanken som sin mest brysomme konkurrent ut av marked, er det svært uheldig, fortsetter Meyer.

 

«Det ligger i ryggmargen at når landet største bank ønsker å kjøpe opp den viktigste utfordrerbanken, så er vi i mot.»

 

Øker allerede høye rentekostnader

Huseierne har engasjert seg sterkt i denne saken. Årsaken er at rentekostnaden er den største bokostnaden for norske boligeiere.

Noe Huseiernes bokostnadsindeks viser hvert år. Derfor er det viktig med høy bankkonkurranse for å holde rentekostnadene nede for forbrukerne.

Huseierne har fått laget en egen rapport om bankkonkurransen som viser hvor viktig Sbanken har vært som utfordrer i det norske bankmarkedet. Denne rapporten har vi presentert for Konkurransetilsynet gjennom flere møter.

Les mer: Ny undersøkelse: Bankkonkurransen svekkes betydelig om DNB får kjøpe opp Sbanken 

Konkurransetilsynet vedtok i november at DNB ikke kunne kjøpe Sbanken. Men DNB klagde til Konkurranseklagenemnda som kom med det endelige vedtaket:

- Vi er lei for at Konkurranseklagenemnda overprøver Konkurransetilsynet og tar ikke hensyn til den viktige pådriverrollen Sbanken har for innovasjon og konkurranse i hele bankmarkedet. Sbanken spiller en mye viktigere rolle for konkurransen enn bytteforholdet mellom DNB og Sbanken og de to bankenes markedsandel tilsier, kommenterer Morten Andreas Meyer.

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

Han frykter at alle norske bankkunder kommer til å savne Sbanken:

- Det er ingen åpenbare avtakere til Sbankens posisjon som viktigste utfordrerbank i Norge. De andre bankene som er i utfordrerposisjon, er enten veldig små eller de er eid av andre banker. Derfor er det ikke noen reelle utfordrere i bankmarkedet hvis Sbanken forsvinner, sier Morten Andreas Meyer.

Regjeringen har lovet å arbeide for et mer transparent bankmarked og bedre bankkonkurranse. Dette arbeidet håper Meyer det nå blir fortgang i:

- Nå er det viktig at løftene fra Hurdalserklæringen blir fulgt opp raskt. Der lover regjeringen å styrke bankkonkurransen blant annet gjennom et krav til bankene om løpende å formidle hvilken rente de faktisk opererer med til boliglånskundene.

Les også: Beste rente på boliglån i mars: Hvor mange renteøkninger blir det i år?

Bytt bank!

Morten Andreas Meyer i Huseierne ber alle bankkunder følge med, nå som konkurransen blir dårligere:

- Mange banker vil bruke økningene i styringsrenten fremover til ytterligere å forbedre egne rentemarginer og inntjening. Vi oppfordrer alle til å bruke forbrukermakten og utfordre egen bank, innhente konkurrerende tilbud og skaffe seg bedre betingelser. Blir du ikke hørt, er det enkelt å bytte bank.

 

Dette vil fusjonen bety for deg som Sbanken-kunde

DNB overtar eierskapet i Sbanken umiddelbart. Og planen fra banken er å flytte Sbankens kunder inn i DNB i løpet av det nærmeste året.

DNB har antydet at det vil ta opp mot et år å foreta selve fusjonen av bankene. I mellomtiden må du som er Sbanken-kunde følge nøye med på dine rentevilkår.

Det vil nå i vår være to rentehevinger og antakelig minst to til høsten. Ved disse rentehevingene er det viktig å følge godt med om vilkårene blir værende gode, eller om de blir dårligere.

Men til syvende og sist betyr nok dette at mange kunder må bytte bank. Huseierne lager hver måned sitt Rentebarometer slik at du kan følge med på hvilke banker som er de beste.

Når du skal velge ny bank, må du se på hva du trenger. Har du bare behov for boliglån og bruksbank, har du mye å velge mellom og det er mange gunstige utfordrerbanker. Trenger du flere banktjenester, må du enten dele opp kundeforholdet ditt mellom flere banker, eller undersøke nøyere hvilke banker som har det du tilbyr.

 

Under ser du det nyeste rentebarometeret for mars 2022. Se hele listen her!

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer