1 av 10 benytter seg fortsatt av svart arbeid

Gå til hovedinnhold

1 av 10 benytter seg fortsatt av svart arbeid

Antallet som benytter seg av svarte tjenester er sunket, men fremdeles er det for mange som ikke tenker over alvoret og konsekvensene ved å benytte seg av useriøs arbeidskraft.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg. Foto: Karoline Koldre.

Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten og Politiet la torsdag frem en felles årsrapport om innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i 2018.

Blant annet er andelen forbrukere som har kjøpt svarte tjenester redusert fra 23 prosent i 2009 til 10 prosent i 2018. Så man har gått fra at nesten hver fjerde nordmann kjøper tjenester svart, til hver tiende.

Huseierne er opptatt av at innbyggerne velger seriøs arbeidskraft ved bygging, vedlikehold, vasking og oppussing.

– Mange er kanskje ikke klar over at vennetjenesten de benyttet seg av faktisk er betegnet som svart arbeid etter reglene. Svært mange tenker nok heller ikke over alvoret ved at de holder liv i et svart arbeidsmarked, eller andre følger et slikt lovbrudd kan få. Derfor mener vi at det er viktig å rette oppmerksomheten mot dette, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Mange velger svart

Tallene er hentet fra offentlig styrte SMSØ, altså samarbeid mot svart økonomi, som har spurt om forbrukernes kjøp av svart arbeid.

Tallene sank fra 23 prosent i 2009 til 20 i 2011, gikk ned til 11 prosent i 2014, før de steg til 14 prosent i 2016 og nådde foreløpig bunnivå med 10 prosent i 2018, melder VG.

Isoleres bransjene, viser tallene at 29 prosent kjøper svart vaskehjelp.

Svart arbeid - farlig ansvar

De fleste av oss er klar over at det er ulovlig å kjøpe svart arbeidskraft, og er enig i at det ikke er stuerent. Likevel har mange benyttet seg av det.

Mange får hjelp av familie og venner i forbindelse med oppussing, og vi har alle en god kompis som er elektriker eller maler. 

Les mer: Bygging på fritiden kan bli dyrt!

I mange tilfeller er dette stuerent, men det er viktig at man setter seg inn i reglene.

Dette sier reglene

Reglene sier at du som privatperson (ikke firma) kan betale inntil 6.000 kroner i året skattefritt til en annen privatperson som utfører arbeid for deg hjemme, på hytta eller på bilen. Regelen om 6.000 kroner gjelder for hver husstand, ikke for hver person i husstanden.

Du må avtale dette direkte med den som jobber for deg, og vedkommende kan ikke ha firma i samme bransje.

Det er ingen skjema som må leveres når beløpet er skattefritt, men du er selv ansvarlig for at kriteriene over er oppfylt.

Et godt tips er å gå til handlehvitt.no. Her får du også masse nyttig informasjon som hjelper deg til å ta de riktige valgene, og du kan blant annet sjekke om firmaet du bruker er registrert i Enhetsregisteret.

Husk også å betale via bank. Da har du kvittering på betalingen din, og står sterkere i reklamasjons- og klagesaker.

I tillegg sikrer du deg mot å bli gjort medansvarlig for andres skatte- og avgiftsunndragelser. Kjøper du varer og tjenester for over 10.000 kroner og betaler kontant, kan du nemlig bli gjort medansvarlig hvis firmaet eller personen du betaler til unndrar skatter og avgifter.

Veileder

Huseierne er også en av samarbeidspartnerne i det tverretatlige tiltaket mot arbeidslivskriminalitet, satsingen tettpå:

Formålet med tettpå: er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen.

Les mer: Til kamp mot svart arbeid!

Dette oppnår vi ved å påvirke og dyktiggjøre forbrukerne til å ta informerte valg av håndverkere.

– Vi er opptatt av at landets boligeiere gjennom bevisstgjøring og kunnskap bidrar til en seriøs og ryddig byggenæring. Vi vil fortsette å være med på positive tiltak som forhindrer svart arbeid. Prosjektet tettpå: er nettopp et slikt tiltak vi er stolte av å være en del av, sier Meyer.

Les også Regjeringen reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet fra februar 2019 her.

Veilederen gir deg råd og tips om hvordan du kan være med på å forebygge arbeidslivskriminalitet, og bidra til et sunt og godt arbeidsliv i ditt nærmiljø.

Målet med veilederen er å hjelpe innbyggerne med å velge seriøs arbeidskraft ved bygging og oppussing.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer