Pass på ved utleie

Gå til hovedinnhold

Pass på ved utleie

Har du en hybel å leie ut, så husk at du ikke kan legge vekt på at leitakeren er kristen eller fra speielle steder i landet.

 

Huseiernes Landsforbund har lenge kjempet for likestilling og mot diskriminering på leiemarkedet. 

— Så lenge loven sier at utleier ikke skal ta hensyn til trosbekjennelse, kan man ikke legge vekt på at en boligsøker er kristen, sier advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund. I en konkurranse mellom to ellers likeverdige kandidater står man ikke fritt til å velge den som er kristen fremfor en ateist eller en muslim.

Loven om diskriminering ved utleie trådte i kraft i januar 2004.”Ved utleie av husrom kan det ikke tas hensyn til trosbekjennelse, hudfarge, språkkunnskaper, nasjonalt eller etnisk opphav eller homofil legning, leveform eller orientering, og slike omstendigheter kan ikke regnes som saklig grunn til å nekte opptak i husstand, framleie, personsskifte eller tillegges vekt ved opphør av leieforholdet” heter det i Husleieloven.

Avisannonser av typen ”Hybel til leie for kristen gutt fra Sørlandet” vil være i strid med loven. Man kan heller ikke ta forbehold mot nordlendinger, slik mange gjorde før.

Et oppslag i Bergensavisen i sommer, basert på et intervju med Huseiernes Landsforbunds distriktsrepresentant Olaf Bryner, kom med oppfordringen ”—Lei ut bolig til jenter fra landet”.

Huseiernes Landsforbund presiserer at det ikke stiller seg bak en slik oppfordring.
— Jeg vil understreke at Huseiernes Landsforbund (HL) tar avstand fra all form for diskriminering i leieforhold, slik vi alltid har gjort, sier administrerende direktør Peter Batta.

Også distriktsrepresentant Olaf Bryner presiserer at han ikke under noen omstendigheter vil oppfordre folk til å bryte loven om diskriminering.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer